Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2838-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Vroomshoop - Tonnendyk.

Omstreeks 1915 keek men, gezien van de Hammerstraat, via een verbeterde vlotbrug over het kanaal van Almelo naar Coevorden, op de Tonnendijk met het bovenstaande resultaat. Opmerkenswaard zijn de petroleumlantaarns, de A.N.W.B. handwijzer, de openbare school C en daarnaast het brandspuithuisje; geheel rechts de woning van de brugwachter.

53

54

Het tegenwoordige pand van Van den Bosch (Hoofdstraat 2) gefotografeerd omstreeks 1905 toen er nog een rijwielhandel annex reparatie-inrichting in werd geexploiteerd, Het pand dateert al uit de eerste jaren van Vroomshoops bestaan; het wordt door ingewijden geacht gebouwd te zijn zo ongeveer in 1865 toen de jonge gerneenschap nauwelijks haar eerste lustrum achter de rug had.

-'. ,

-~

, r : r .. .. .

~.

:.<:.:.: .?

Op 27 juli 1863 werd door ds. G. Brunemeijer uit Den Ham de eerste steen gelegd voor de Gereformeerde kerk in Vroomshoop aan de Hoofdstraat. Eerste (hu1p) prediker werd de heer G. van Wageningen uit Vriezenveen. Voor 160. - per jaar moest hij 's zondags bijbellezen, catechisatie houden, het kerkgebouw schoonhouden en de lampen aansteken! Naast de kerk werd al spoedig daarna een pastorie gebouwd. In 1890 reeds werd een nieuwe (grotere)kerk gesticht, iets meer van het kanaal af, achter de pastorie. Foto uit 1900.

Vroomshoop Gereformeerde Kerk en Paatorie

55

56

De in 1906 nieuw gebouwde Gereformeerde kerk met daarnaast de uit 1894 daterende pastorie. Predikant was van 1903 tot 1920 ds. H. Bulder die niet aileen bekendheid verwierf als kerkbouwer, maar ook overigens zeer een man van de daad was; hij was ook de eerste predikant in de gemeente die fietste! Op deze foto, gemaakt ornstreeks 1910 is links van de kerk te zien het bekende cafe van J. Koekkoek, aan wie in 1905 door het gemeentebestuur vergunning verleend werd tot de verkoop van sterke drank.

De molen, die vroeger aan de Hoofdstraat stond (tel' hoogte van het tegenwoordige pand Hoofdstraat 10) was ook een beltmolen; deze werd afgebroken in 1922. Ensink kocht deze molen in 1885 voor f 4000, - en 1 ha grond in Den Ham, waar deze tot dan toe als oliemolen dienst had gedaan. Ook Keddeman sr. heeft hem nog enige tijd als oliemolen gebruikt, maar onder de Keddemans werd deze later korenmolen; de landbouwcoop. was laatstelijk eigenaresse, De molen is hier omstreeks 1895 gefotografeerd,

Vroomshoop J(. orenmolen.

FAbriek JAn en 8: Tilanus- VR~OMSHOOP.

58

Op deze foto van de Hoofdstraat, genomen omstreeks 1915 staat o.a. afgebeeld de Vroomshoopse fabriekshal van de textielfabrikanten Jansen en Tilanus uit Vriezenveen. Daarvoor de wagen van de expediteur G. Greveling uit het Vriezenveense Westeind, die voor het vervoer naar en van het hoofdbedrijf in Vriezenveen zorg droeg. Duidelijk is ook nog te zien de molen, die toen nog in goede staat was.

ยท .....

...

Over de aanleg van een spoorverbinding op grondgebied van Den Ham is veel te doen geweest, zeker als men de volksmond mag geloven. Vast staat, dat in Vroom shoop in 1906 een halte met een station op de lijn Alrnelo-Coevorden van de Noord-Ooster-LocaalSpoorweg, gevestigd te Zwolle, kwam. Het raadsbesluit van 12 december 1899 tot het verlenen van f 12000. - subsidie aan de N.O.L.S., mits het station binnen 1 km van de dorpstoren in Den Ham zou komen, heeft kennelijk geen effect gehad,

59

60

Op dezefoto uit 1915 het in 1908 gebouwde hotelaan de Stationsweg. De stichtingervan hield uiteraard verband met de komst van een spoorhalte aan de lijn Almelo-Marienberg ; aanvankelijk was de Noord-Ooster-Locaal-Spoorweg ook medeeigenaar. Het hotel is beheerd o.a. door Eleveld, Schuringa, Webbink, Brinks-en Kuhlman. Van de pas kort voor de veertiger jaren gestichte Speelgoed Industrie Overijssel (S.1.0.) is op deze foto nog niets te zien.

De Hervormde gemeente in Vroom shoop werd geinstitueerd in 1868. In 1869 was de bouw van een kerk aan de Hoofdstraat voltooid. De dames Braam en Van der Hans schonken een gietijzeren torenk1ok. Voor de kerkbouw had het actiecommite in mei 1866 van de Vriezenveense gemeente in het Russische Petersburg een gift ontvangen van 400 roebel. Koningin Sophie (eerste echtgenote van koning Willem III), schonk voor een tentoonstelling ten bate van de kerkbouw een door haar zelf met naaldwerk versierd kussen. Foto van 1900.

rOIl~toor- vROOMSHOOP.

62

Het tegenwoordige postkantoor in Vroomshoop werd gebouwd in 1921. Daarvoor werd gebruikt het pand rechts op de foto, dat nu genummerd is Hoofdstraat 48/49 en wordt bewoond door de wed. Huisman en de fam. Van den Enk. De foto is genomen omstreeks 1915. Als postkantoor was in gebruik het linker deel van het huis,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek