Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2838-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De V riezenveense Harmonie luisterde in 1913 de feestviering in V roomshoop ter gelegenheid van het 15-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op. De Harmonie werd door beurtschipper A. Westera vervoerd. De foto - op 31 augustus 1913 genomen - toont het gezelschap, met geheel rechts de schipper, bij de aankomst in Vroomshoop aan de Hoofdstraat; op de achtergrond de Oranjestraat nabij de zgn, Puntbrug.

63

Vroomshoop.

64

Uit 1900 dateert deze foto, die laat zien hoe men van de Hoofdstraat via de brag bij het Separatiepunt naar de Vriezenveenseweg kwarn. De toestand van de weg was naar tegenwoordige begrippen bar slecht en kleding om gemakkelijk in te kunnen spelen droeg de jeugd al evenmin. Er is nog geen "scholle" bij het huis: "De Vierzonen" am naar de Vriezenveenseweg te kornen,

Rlapbrl!!.

~ . 'V'roomshoop

/~~

3~1

De voorgaande foto wekt de indruk alsof er geen scheepvaart was rond de eeuwwisseling op het kanaal van Almelo via Vroomshoop naar Coevorden. Deze foto uit dezelfde tijd laat zien dat zulks een misvatting zou zijn ; genomen van ongeveer hetzelfde punt als de voorgaande. Opvallend is de prachtige rij bomen langs de Vriezenveense weg in vergelijking met de tegenwoordige toestand.

65

r . :~h

66

Op deze herfstige foto uit 1925 is duidelijk het (separatie-) scheidingspunt te zien van het kanaal van Almelo via Vroomshoop naar Coevorden met het kanaal van Vroomshoop naar Zwolle. Geheel rechts het woonhuis "De Vierzonen" waarvan toen een "scholle" verbinding gaf met de Vriezenveenseweg.

Aan de Nonkeswijk in Daarlerveen stonden v66r 1860 al twee kalkovens. lets meer naar het noorden, aan de Kalkwijk onder Vroomshoop, kwamen er later drie, zoals deze foto, genomen omstreeks 1900, laat zien. Zij werden gestookt met het produkt, dat in mime mate in de onmiddellijke nabijheid verkrijgbaar was, n.l. de turf.

67

'.

68

Ret bekende hotel Tebberman gefotografeerd rond 1900. De til bury was toen bet vervoersmiddel naast het gaan te voet of per schuit; zelfs de fiets was toen nog een vrij onbekend verschijnsel. Het hotel (globaal ter plaatse van het thans nog bestaande) stond in de wijde omgeving zeer goed bekend; het was er ook vaak zeer druk, waaraan wel niet weinig zal hebben medegewerkt de gunstige ligging aan het z.g.n. Separatiepunt.

eorhaeen, Vroomshoop.

De spoorlijn Almelo-Coevorden is vooral in de beginperiode - evenals trouwens het kanaal tussen die plaatsen - van betekenis geweest voor het vrachtvervoer, waaronder met name de turf. Ret spoorstation in Vroomshoop, op deze uit 1915 daterende foto op de achtergrond nog juist te zien, was bovendien door de zgn. spoorhaven met het kanaal VroomshoopZwolle verbonden, zodat de turf via raccordementen ter weerszijden van die haven, op de lijn naar Almelo kon worden afgevoerd.

69

"

il82 D. ยป. A Am. Ej.

Vroom shoop. .

-r ~'o,,} ~ ~

. ~~

or-

70

Vanaf de Vriezenveenseweg had men rond de eeuwwisseling dit gezicht op Vroomshoop; geheellinks het hotel Tebberman, meer naar rechts de Ned. Nerv. kerk aan de Hoofdstraat. Langs de Oranjestraat een rij hoge bomen. De brug is al wat men toen noemde een "klapbrug".

flIegorische oplocht.

Nog een foto van de feestviering in Vroomshoop ter gelegenheid van het 15-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1913. De foto, daterend van 31 augustus 1913, is genomen voor het cafe Radstaak (geheellinks) aan de Vriezenveenseweg, daarnaast een schuur en geheel rechts het huis van de familie Wittenberg. Na een versierde optocht werd een wedstrijd in ringsteken met tilbury's gehouden.

71

72

De meeste oude foto's uit Vroomshoop leggen de band vast die er van het ontstaan van dit dorp af heeft bestaan met het water. Ten tijde van het nemen van deze foto, rond 1900, was predikant van de Hervormde gemeente Ds. Prins; op de grond achter de kerk werd door hem uit particuliere middelen een vervening gefinancierd ten bate van de werklozen; deze grond noemde men in de volksmond "De Prinsenkamp",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek