Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2838-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

qroeten uit Vroom shoop

Gezien vanaf de Puntbrug in noordelijke richting keek men z6 uit over het Overijssels kanaal, de Hoofdstraat en de Oranjestraat in Vroomshoop in 1905. Zeer duidelijk was de Hoofdstraat op dat moment de belangrijkste woonstraat; van bebouwing aan de Oranjestraat is nog vrijwel geen sprake. De meeste schepen gebruikten nog zeilen. Frappant in vergelijking met nu, zijn de prachtige bomenrij langs de Oranjestraat en de verschillende stoepen voor de woonhuizen langs de waterkant.

73

74

Het winkelpand van Kottier op de hoek van de Noorderweg en de Hammerstraat gezien in 1914. Geheel rechts staand: Keddeman Sf. als bakkersleerling. Hoewel thans orngebouwd tot een zaak uitsluitend in luxe- en huishoudelijke artikelen, werd het pand oorspronkelijk gebouwd als bakkerij met winkel; later kwam daar een afdeling voor galanterien bij, op de foto al duidelijk te onderscheiden achter het rechter winkelraam. Kottier's dochters maken deze foto tot een charmante herinnering.

Van de Tonnendijk af had men omstreeks 1920 dit gezicht op de Hammerstraat en omgeving, Uiterst rechts de in 1969 afgebroken voormalige open bare lagere school. Aan de overzijde van het kanaal op de hoek van de Hamrnerstraat het winkelpand van Kottier. Aan de andere zijde van de Hammerstraat, dus op de hoek van de Hoofdstraat, het cafe Gerrits.

75

76

De eerste (openbare) school in Vroomshoop was een in 1863 tot stand gekomen eenvoudig houten noodgebouw, staande aan de Hoofdstraat, dat ook diende voor het houden van Hervormde kerkdiensten. In 1876/1877 werd een drieklassige stenen school op de hoek van de Schoolstraat/Kloosterdijk (later Tonnendijk genoemd) gebouwd. De school werd in maart 1877 geopend; eerste schoolhoofd (vanaf 1863) was de vroegere Hammer hulponderwijzer E. J. Hoefman. Foto van 1918.

De beurtschipper Westera onderhield een beurtvaart tussen Vroomshoop en Almelo via het Overijssels kanaal. Hij had in Vroomshoop een aanlegsteiger aan de Noorderweg ter plaatse van het latere pand nr. 17. Op deze foto, ornstreeks 1920 genomen vanaf de Schoolstraat, is nog duidelijk te zien, dat de laatste weg geheel onverhard was. Rechts de pan den Noorderweg 19 en 21.

77

IJroomshoop-Geerdijk.

78

Het kruispunt van de Geerdijk met de Noorderweg omstn eks 1910. Geheellinks op de achtergrond is nog de molen te zien van Tinselboer aan de Noorderweg. De "Scholle" van de Geerdijk naar de Schoolstraat kwam er in 1896. Daarachter de R.K. kerk (de R.K.-school werd gebouwd in 1921); geheel rechts de woning van het hoofd der school (meester C. Wildeman) met daarnaast de drieklassige openbare lagere school D, later genoemd koningin Wilhelminaschool, die in 1902 werd geopend, door de burgemeester baron Bentinck van Schoonheten.

Op 5 fe bruari 1868 werd door de aannemer De Vries begonnen met de bouw van de R.K. kerk. Door de verveners Arntz werden gratis 220.000 stenen geleverd; de grond werd geschonken door de heren Overberg en Ningbers, De kerk werd in gebruik genomen op 24 december 1868 en is toegewijd aan de H. Willibrord. Daarvoor was als noodkerk gebruikt een schuur nabij het Punt van Separatie. Eerste pastoor was M. G. Smits; hij ging van hieruit als missionaris naar NoordAmerika. Foto van ± 1900.

~~

-- -

ii;~~~l

xe». Xerk, Vroom shoop.

80

Koninginnefeest in Vroomshoop bij het I5-jarig regeringsjubilieum van koningin Wilhelmina in 1913 met vele bekenden. Ie rij burgemeester Beukenkamp, geflankeerd door de wethouders Middendorp (daarnaast smid Heino) en Meesters (waarnaast de raadsleden Visscher, Staarman en Klein Nijenhuis) 2e rij van links: Snel, brugwachter De Vries, Keddeman, Wolters en Hartgers; 2e rij van rechts: Lammerink, Schuurman, Kottier en Bramer. Niet alle gefotografeerden zijn duidelijk zichtbaar!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek