Den Helder in oude ansichten

Den Helder in oude ansichten

Auteur
:   K. de Wolff en L.Th. Berg
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2175-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Helder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7. Op 21 augustus 1673 tijdens de Derde Engelse Oorlog yond bij Kijkduin een treffen plaats tussen de Hollandse vloot onder opperbevel van admiraal M.A. de Ruyter. De "Zeeslag bij Kijkduin", zoals deze in de annalen staat vermeld, werd een keerpunt in de oorlog van de Republiek der Zeven Verenigde Provincien met de machtigste rijken van Europa. Ondanks de tien uur durende strijd waren de verliezen aan Hollandse zijde betrekkelijk gering. De Engelse vloot (de Franse hield zich vrijwel buiten de strijd) echter was zo ontredderd dat ze geen zee meer kon houden en naar haar havens moest terugkeren. Een grote mensenmenigte stroomde na afloop van de strijd ontroerd naar het strand. De Staten van Holland schreven een algemene dank-, vasten- en bededag uit. De grondslag tot de vrede was gelegd, waarbij de Verenigde Zeven Provincien krachtiger dan ooit te voorschijn kwam. Sinds 1973 herinnert een gedenkplaat aan het Huisduiner kerkje aan dit gebeuren.

8. In 1920 werden door wijziging van de Kringenwet de beperkende bepalingen verzacht, waardoor de bouwmogelijkheden aanmerkelijk groter werden. Toen dan ook een jaar later het badpaviljoen en het zeebad werden overgenomen door de N.V. Maatschappij "Zeebad Huisduinen", werden aLdadelijk veel verbeteringen aangebracht; later werd het badhotel "Huisduinen" gebouwd zoals het op de achtergrond van de groepfoto staat afgebeeld. J uist als wij passeren, staat de groep autoriteiten die de openingsplechtigheid luister heeft bijgezet, opgesteld om vereeuwigd te worden. We zien op deze foto het gemeentebestuur en vele andere bekende personen.

9. Wanneer wij ons van het illustere gezelschap hebben afgewend om een kijkje in het dorp Huisduinen te gaan nemen, overzien wij vanaf het hooggelegen badpaviljoen een groot deel hiervan. Op de voorgrond de Badhuisstraat en de verspreid liggende huizen; aan de rech terzijde het kerkje en op de achtergrond - in een ongerept duinterrein - de toren van het pompstation van de duinwaterleiding. Langs ongeplaveide wegen gaan we ronddolen door het dorp.

10. De hervormde kerk en de school met de vuurtoren op de achtergrond vormen de kern van het dorp, waarbij wij nu speciaal de aandacht vragen voor de school. Op die plaats stand oorspronkelijk het rechthuis of raadhuis, dat dienst heeft gedaan tot 1806. Omvorming van schoutambt tot commune maakte Helder tot bestuurscentrum, hetgeen gepaard ging met verplaatsing van het raadhuis naar de Smidstraat in Oud Den Helder. Het oude raadhuis bleef als toonbeeld van vergane glade nag ongebruikt bestaan tat 1862; toen werd de bouwval gesloopt om een jaar later plaats te maken voor het schoolgebouw met onderwijzerswoning.

Dorp Zeebad ffulsdulnen.

11. In de jaren dertig van deze eeuw, toen Huisduinen zich meer en meer ontwikkelde tot een familiebadplaats, nam het aantal inwoners toe. Velen van hen gingen 's zomers kamers verhuren of pension houden voor een toenemend aantal van elders komende badgasten. De school moest vergroot worden en om het kerkje ontstond wederom een aantrekkelijke dorpskern, met enkele winkels, pensions en dergelijke.

12. Van aIle kanten, in doorkijkjes, van nabij, op afstand en in silhouet is de vuurtoren dominerend in het landschaps- en dorpsbeeld. Ret wordt tijd , nu wij hem zo dieht genaderd zijn en hem vanaf de Badhuisstraat ten voeten uit kunnen bewonderen, er meer van te vertellen.

13. De vuurtoren "Kijkduin", in de volksmond "Lange Jaap" genaamd, is een baken voor de zeevarenden. Vooral in het donker, wanneer hij zijn felle lichtbundels mijlen ver uitstraalt, met iedere twintig seconden een groep van vier schitteringen, is hij een machtige verschijning. Overdag zijn het mime uitzicht dat hij biedt en de interessante lampinstallatie de moeite van het bezoek waard. Wie niet opziet tegen een klim van 283 treden wordt beloond met een prachtig vergezicht. De 16-kantige ijzeren toren, gebouwd in 1877, heeft een hoogte van 67 meter. Een vernuftig samenstel van prism a's en Ienzen, geborgen in een glazen kamer, versterkt het petroleum-gloeilicht tot een sterkte van 600.000 kaars. Het brandt van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang. De lichtwachter is telefonisch verbonden met het havenkantoor.

I .. Z', I'

lIra Dl:ISES.

14. Een wandeling door het dorp Huisduinen laat ons verschillende romantische plekjes zien, overgebleven uit zijn bloeitijdperk in de achttiende eeuw. Het dorp telde toen hoogstens 750 inwoners, maar het voorzag de koopvaarders, oorlogsschepen en walvisvaarders van commandeurs, schippers en rnatrozen. De haringvangst vormde in die tijd een winstgevend bedrijf en een veertigtal loodsen begeleidde de in- en uitvarende koopvaardijschepen door het Marsdiep. In de tweede helft van de achttiende eeuw werd het dorp door het oude Helder overvleugeld en nam bij gebrek aan bestaansbronnen gestadig af in aantal inwoners; in 1829 werd zelfs overwogen het dorp geheel op te heffen. Toen aan het einde van de negentiende eeuw Huisduinen in trek kwam als familiebadplaats kreeg het weer een bestaansmogelijkheid.

15. Het galgenveld, een open duinterrein dat nu omringd wordt door zogenaamd gerief1ijk ingerichte, gemeubileerde strandhuizen, pensions van de N.V. "Zeebad Huisduinen" die oorspronkelijk voor officierswoningen waren gebouwd, was eertijds executieplaats van de op het rechthuis berechte misdadigers. Tot 1805 heeft het galgenveld als zodanig dienst gedaan. Het strand dat tot dan toe gebruikt was, leverde te veel bezwaren op en voor de tot de galg veroordeelden werd een minder opvallend duinterrein gekozen.

~orp - }(uisduinen.

.;.-

16. Op weg terug naar de kust, waarlangs wij met uw goedvinden verder zullen gaan, begeven wij ons langs het kerkje naar het beoogde doel, de strandopgang bij het badpaviljoen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek