Den Helder in oude ansichten

Den Helder in oude ansichten

Auteur
:   K. de Wolff en L.Th. Berg
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2175-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Helder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. Uit eerbied voor deze belangrijke persoonlijkheid, gaan wij het huis van Dorus Rijkers van dichtbij bekijken. In de Renssteeg komt juist een van zijn dochters nieuwgierig door een zijdeurtje kijken,

28. De Langestraat was de enige doorgaande weg door Oud Den Helder. Zij liep met een geringe afbuiging vanaf de Dijkstraat, pal zuid naar de Singel. Zijstraatjes waren er vele; de belangrijkste waren de Vlootstraat en de Paardenstraat, verder waren er nog een aantal stegen. We staan nu bij de Kloksteeg en zien in de riehting van de Singel. Reehts naast het pakhuis van de groentevrouw Rooie Leentje lag de meubelzaak van Quast en daamaast, op nummer 38-40, de kruidenierswinkel van Co en Mahieu. Links, helemaal vooraan, de bakkerij van vader Mahieu, een zaak die later op een zoon overging, en verder de melkzaak van Tesselaar. In het huis met de erker woonde Kootje Ostdorp, de lompenhandelaar, en rechts daarvan, in het lage huis, was de lapjeswinkel van Oudkerk en in het hogere gebouw was de tapperij van Diet Mos, "De Pottenwinkel" genoemd.

29. Na een geslaagde redding kwamen de mannen dikwijls bijeen om nog wat na te praten over hetgeen zij zelf overigens als een gewone zaak beschouwden. Geen verenigingslokaliteit of iets van dien aard stond hen ter beschikking, doch dat verlangden zij niet eens. Ze kwamen bij elkaar in de gelagkamer van een van de buurtcafes, bij voorkeur bij Diet Mos, cafe "De Po ttenwinkel" in de Langestraat nummer 43, op de hoek van de Kromme-elleboogsteeg, waar ook de besommingen aan de vissers werden uitbetaald. We hebben het bijzondere voorrecht Dorus Rijkers voor de deur aan te treffen in gezelschap van de cafehouder Diet Mos en diens zoon Willern.

BIERBDTTELARI.J VOLtfPtHOVENS ~lEREN C.M.MOS.

30. De staat van dienst van Theodorus Rijkers. Op 6 maart 1886 werd Dorus Rijkers, die al sinds 1872 reddingen volbracht, tot schipper benoemd van de zelfrichtende reddingboot en op 29 november 1886 kreeg hij voor het eerst hierover het bevel te voeren, waarbij 21 man van het Engelse fregat "Bramble" werden gered. Op 6 maart 1911, op 64-jarige leeftijd, vertrouwde hij het bevel over de reddingboot toe aan Jan Bijl. Op 19 april 1928 overleed Theodorus Rijkers op Sl-jarige leeftijd.

31. De Paardestraat verbond de Langestraat, de Middenstraat en de Breestraat. Er waren in deze smalle straat toch nog enkele winkels en bedrijfjes. We staan bij de Breestraat en zien aan het einde, in de Langestraat, de pastorie van de Oud-Katholieke kerk. Links op nummer 20 de sigarenwinkel "De Passage" van Jongkees, depot van de Helderse Courant. Jongkees was tevens petroleumboer, die langs de huizen ventre. Eveneens links op nummer 12 was de groentewinkel van Jan Koning gevestigd. Rechts op de hoek van de Middenstraat de kruidenierswinkel van Van der Plaat, later overgenornen door Uipkes.

32. De Middenstraat Iiep van de Dijkstraat naar de Langestraat. Het laatste stuk noemde men "de hoek van Kater", naar een bekende bewoner van het hoekhuis. Links op nummer 63 was de drogisterij enzovoort van Bunje, op de hoek van de Krommesteeg de boerenbehuizing van Selderbeek, op de hoek Paardenstraat de sigarenwinkel van de weduwe Driessen. In zijn beroemde roman "En altijd roept de zee ... " beschrijft de auteur Klaas Smelik kennelijk het in de Middenstraat nummer 38-40 gevestigde logement voor minderbedeelde kermisklanten en zwervende negotianten, dat in de volksmond "Hotel De luis aan de ketting" werd genoemd. Bedden waren er niet. Op de vloeren was een laag stro gespreid, de gehele inrichting van het logement en de verzorging waren navenant. De bekende Helderse volkstypen Japie Meijer en zijn bro er Nardus waren er vaste klan ten.

liddenstraat, Den Held '; 1

'B

33. Vanaf de Middenstraat met de vele winkels wandelen wij naar de Dijkstraat, waar op de rechter hoek nog een stukje van de voorgevel van de gemeentesecretarie te zien is, met aan dezelfde zijde de uitmonding van de Draaisteeg en de Blomsteeg. Links het hoekpand van Jacob Mantel, die verschillende sigarenzaken exploiteerde. De weduwe Jordans en ook Klaas Blom hebben er later zaken gedaan.

Breestraat,

den Helder.

34. De Breestraat liep van-tie Singel tot de Smiddwarsstraat. We staan nabij de Gortensteeg met op de hoek de boerderij Bruin. Aan dezelfde zijde van de straat, op de hoek Paardestraat, de kruidenierswinkel tevens slijterij van de Beurs. We zijn nu in het hart van Oud Den Helder beland en krijgen een indruk van de kinderrijkdom van de wijk.

35. In de Smidstraat zijn we op historisch terrein gekomen; hier was in 1806 het eerste raadhuisje gevestigd. Napoleon I bracht er tijdens zijn tweedaagse verblijf in 1811 een bezoek, ter gelegenheid waarvan de straat, als eerste in Den Helder, geplaveid werd. Het tweede huis aan de linker zijde is de slagerij van Piet Lengers, daarnaast de woning en smederij van Moorman en vervolgens het voormalige raadhuisje, op de hoek van de Brandkraansteeg het snoepwinkeltje van Bruintje en op de hoek van de Paardenstraat de kruidenierswinkel van boendermaker "De Theeboom". Rechts op nummer 28 de groentezaak van Bregman. Op de hoek van de Krornmesteeg (32) woonde Gerrit de Vroorne, bijgenaamd Lange Gerrit. Hij ventte langs de huizen met van alles en nog wat: koffie, thee, koek, beschuit en dergelijke.

36. We ontmoeten een bekend buurttype, de lompenhandelaar Luider, die even zijn praatje met de handelaar De Jong onderbreekt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek