Den Helder in oude ansichten

Den Helder in oude ansichten

Auteur
:   K. de Wolff en L.Th. Berg
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2175-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Helder in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

'15::ilalsiag' Der Helde

77. In 1892 werd de gemeentevisafslag van het havenhoofd verplaatst naar de Buitenhaven halverwege de Marine-schutsluis en de Koopvaardersschutsluis, een plaats die reeds vele jaren door belanghebbenden, vishandelaren en dergelijken werd verlangd. Het gemeentebestuur was er slechts met moeite toe te bewegen geweest, want de Helderse visafslag floreerde niet zo bijzonder. De sterk door het Rijk geprotectioneerde IJmuider visafslag beconcurreerde Den Helder zo zeer, dat ondanks de gunstige ligging van Den Helder nabij de visgronden, deze markt zienderogen achteruit ging. Verbetering in de accommodatie en nog liever de bouw van een nieuwe groots opgezette moderne afslag had wonderen kunnen doen, maar het gemeentebestuur was slechts te bewegen f 3000,- in een nieuwe visafslag te investeren. Het eenvoudige bouwsel werd in later jaren wat vergroot en de inrichting enigszins verbeterd.

.. :;(r. ,;Yeplun .. is ~r?f'! .f(~/der.

78. Hr. Ms. "Neptunus", die eens alle zeeen ter wereld bevaren heeft, ligt nu onttakeld aan de kade en doet dienst als depotschip voor diensten aan de wal. Hr. Ms. "Neptunus" bevoer "alle zeeen" onder de naam "Evertsen".

T

79. Reeds van ver horen wij de klan ken van pittige militaire marsmuziek en spoedig zien wij aan de kop van een kolonne marinemannen de stafmuziek der Koninklijke Marine. Deze ruim veertig man tellende muziekkapel had haar domicilie in Den Helder. Niet aileen begeleidde ze de uitrukkende troepen van land- en zeemacht, maar ook militaire begrafenissen en de kapel werd bij militaire zswel a1s burgeriijke plechtigheden ingeschakeld. Bekend zijn ook de tentconcerten bij de marineclub en op andere plaatsen, zoa1s in de tuin van het vermaakscentrum "Tivoli". Het Helderse muziekleven in de particuliere sector, maar vooral in het verenigingsleven, dreef voor een belangrijk deel op de led en van de stafmuziek. Den Helder verkeerde toen in de gelukkige omstandigheid een groot aantal vakbekwame beroepsmusici in zijn midden te hebben, van wie velen ook thans nog in de muziekwereld een "klinkende naam" hebben.

('. ,. ,,;) - .?.

80. Het Zoi:ilogisch Station der Nederlandse Dierkundige Vereniging, waarin ook gevestigd is het Rijksinstituut voor Biologisch Visserij Onderzoek, waar wij nu aangekomen zijn, is het eigendom van deze vereniging. Het bezit een zeewater-aquarium, een uitgebreide bibliotheek en een eigen motorvlet. De leden van de vereniging doen zoi:ilogische of botanische onderzoekingen in de omgeving van Den Helder. Het werk van het Rijksinstituut, dat bij Koninklijk Besluit van 13 juni 1916 is geregeld, bestaat uit het onderzoek van de zee en het verzamelen van gegevens in het belang van de visserij.

?

1If.I.PElt. - Buit--nkant. 1$93.

81. De Marineschutsluis, die nabij de Buitenhaven ligt, maakt de communicatie tussen het binnen- en buitenwater, de Maritieme binnenhaven en het Nieuwe Diep mogelijk. De geringe afrneting van de sluiskolk maakt slechts het schutten en dus de doorvaart van kleine schepen mogelijk. De dubbele ophaalbrug die nodig is voor het doorgaande verkeer langs de buitenhaven en waarvan de bovenbouw, hameisen, balansen met zijn kettingen en stangen op verre afstand te zien zijn, vormt te zamen met de sluiswerken een interessante combinatie. Links aan de overzijde bevindt zich de brugwachterswoning en daarachter is het gebouw van de krachtinstallatie van de bewapeningswerkplaatsen op de rijkswerf juist nog te zien. Wat nu bewapeningswerkplaatsen heet, werd toen deze foto werd gemaakt - en trouwens tot de laatste oorlog toe - aangeduid als "arsenaal".

Willemsoord

Zeekrijgsraad

82. Een uitzondering op het aspect van voornaamheid die het gehele, uitgestreke gebouwencomplex Iangs de buitenhaven biedt, vormt het onaanzienlijk aandoende gebouw voor de Zeekrijgsraad, dat dateert van 1912. Veel tijd om er bij stil te staan zullen wij er niet aan bested en.

83. De Marinierskazerne (tot 1912 Marinierskazerne, daarna Marinekazerne) is bestemd voor legering van het korps mariniers dat vanzelfsprekend hier met een groot aantal manschappen aanwezig is. Er is plaats voor driehonderd man. Ook de fraaie tuin voor dit gebouw doet ons even stilstaan am alles in ogenschouw te kunnen nemen.

Den Heide'

84. De Doksluis vormt de verbinding tussen de haven en de rijkswerf. De schepen die na een tijd in de vaart te zijn geweest aan een opknapbeurt toe zijn, worden hier verhaald. Hierboven zijn pantserschepen afgebeeld en geen pantserdekschepen zoals de foto vermeldt.

, . , ~_s ?. ยท~

85. In het voorbijgaan rich ten wij nog even het oog op het Marinehospitaal met woning voor de administrateur. Apotheek, rontgeninrichting, ontsmettingsinrichting en draaibare lighallen vormen een uitstekende verpleeginrichting Yom de marineman die daar onverhoopt gebruik van moet maken. De ruime ziekenzalen zijn zeer goed ingericht. Zij kunnen ongeveer tweehonderd patientenbevatten.

Koninklijk In tituut den Helder

86. "Koninklijk Instituut voor de Marine" is de benaming van de opleidingsschool voor aanstaande zeeofficieren, het gebied van de adelborsten. Het gebouw dat van 1869 dateert, is een ontwerp van Corn. Oudshoorn. De lengte is tweeenzestig meter, de zijvleugels zijn achtendertig meter lang. Er zijn twee verdiepingen en enkele klein ere bijgebouwen voor schermen en gymnastiek en een natuurkundelaboratorium. Het interieur is zeer fraai ingericht. In de recreatiezaal, direct aansluitend aan de vestibule, vraagt de bibliotheek Van Hall de aandacht.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek