Deurne in oude ansichten

Deurne in oude ansichten

Auteur
:   F.C. Martens
Gemeente
:   Deurne
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3606-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deurne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J1olenslrac:l, 1)eurn~

De Molenstraat in 1910 met op de achtergrond de mol en van J. Truyen. Deze molen is afgebroken in 1926. Links op de voorgrond de stalling van het cafe "De Gouden Leeuw", de witte herberg op de Markt, Dit huis is afgebroken in 1933-'34. Hier ziet men verder links de woning van schilder Bekkers en het huis met de boom ervoor van slager Bekkers. Rechts het oude huis dat is afgebroken bij de bouw van de Boerenleenbank en winkels. Op dit punt is nu gevestigd het elektrotechnisch bureau van de firma J. Kuipers.

13

14

Eimericus Goossens klaar voor zijn dagelijks ritje met de hondekar. Later heeft hij een ezel genomen in plaats van de hond, want het gebeurde dikwijls dat hij over de hond viel en zo op straat terecht kwam, als de hond te moe was om te trekken en ging liggen. Hij staat hier in de Molenstraat voor zijn cafe en meubelhandeI. In de volksmond heette hij .Jiet Man". Hij had vier dochters, die getrouwd zijn met Hein van de Heijden, Willem Goossens, Johan van Baars en Van Griensven. Op de achtergrond rechts ziet u het oude lage huisje waar Fons Sauvee in woonde met zijn vrouw Hendrien, bekende personen uit een boek van Antoon Coolen "De Goede M oordenaar".

De standerdmolen in de Molenstraat stond ongeveer op de plaats waar nu de zaal is van cafe Noud Bekkers. De schoorsteen links is die van de oliemolen. In dit pand heeft Hub van Doorne in 1920 nog een reparatiewerkplaats gehad voor rijwielen en motorfietsen. Op de achtergrond een rij eenkamerwoningen welke eigendom waren van familie Van Dooren. De molenaars op deze mol en waren H. Goossens, Jan Rakels en Veltmans. De laatste heeft de molen verkocht en deze is toen afgebroken in 1926.

16

Hier staat Peer van Griensven, links, bij zijn smederij. Boven de werkplaats was de zaal voor de Fanfare Deume, later Harmonie Deurne. Naast de werkplaats winkel en cafe. Het volgende huisje is de woning van de familie Pluim, de klepperman. Deze had tot taak de mensen bij bepaalde gelegenheden te wekken, bijvoorbeeJd met Kerstmis voor de nachtmis, berichten af te lezen op de hoeken van de straten, de lantaams aan te steken en te doven. Met een laddertje op zijn schouder en de oliekruik in de hand maakte hij zijn ronde. Op deze plek staat nu Peerbooms drogisterij. Rechts staat moeder Reijnders voor haar woning.

In 1917 is dokter Wiegersma in Deurne komen wonen. Hij betrok een woning aan de Spoorstraat, eigendom van familie Bertrams. Hier ziet men hem met zijn vrouw Nel Wiegersrna-Daniels even rusten in een zonnig hoekje achter dit huis. Links aan de tafel zit een broer van mevrouw, pater Daniels. Het meisje achter de tafel is een Oostenrijks kind.

17

18

Het was ongeveer 1920 toen dokter Wiegersma een tweedehands auto kocht van de heer Van Loon om zodoende sneller zijn patienten te kunnen bezoeken. Voor die tijd deed hij dit met fiets of motor. Het jongetje in de auto is Jaap Wiegersrna, tegenwoordig zelf arts in Deurne. Volgens het uithangbord waren de spreekuren van de dokter aile werkdagen 's rnorgens van 8-9 uur en 's rniddags van 1-2 uur. 's Zondags van 11-12 uur.

Het Boerenbondsgebouw we I'd gebouwd in 1902. Ue eerste unecteur was de heel' H. Hermans. LInKS ziet men drie oude woningen en hotel Van Baars. In deze woningen woonde Kees Hermans met een winkeltje. Piet van Rixtel, de sigarenmaker, en Driek van Rijt. Tussen de woningen en het hotel een schuur voor kolenhandel, weegschaal voor het wegen van vee en een stalling voor paarden van de hotelgasten. Dit alles was van Johan van Baars die het hotel beheerde. Op de achtergrond is het spoorwegwachtershuisje voor de bediening van de afsluitbornen van de Vlierdense overweg zichtbaar.

19

DEUR .? "E.

Starrcnstraat ,

20

In 1906 waren dit aan de linker kant van de tegenwoordige Stationslaan de enige huizen, de rest was nog bouw1and. Deze dubbe1e woning is in het voorjaar van 1971 afgebroken. De boerderij was aljaren eerder weg. Het hotel op de achtergrond is in 1970 afgebroken. In de eerste woning links woonde vroeger Cornelis van de Hurk. Op de boerderij die daar op volgt woonde Harrie van de Horrik Sf. Het hotel op de achtergrond werd bewoond door de familie Kobus Goossens.

qroet uit 'JJeurne

Op de boek van de Stationsstraat en de latere Tramstraat was botel Joban van Baars met bandel in steenkolen en bouwmaterialen. In de deuropening staat Tijn van Baars-Goossens, de vrouw van Joban van Baars, die links aan de tafel zit. Reebts aan de tafel, met baard, Berkers uit Asten, uitgever van zeer veel ansiebtkaarten in die tijd. De kinderen, reehts, zijn Mietje van Baars, later mevrouw Tie1ensvan Baars. Bij de fiets staan Toon en Ricus van Baars. Toon van Baars beeft het hotel voortgezet tot aan zijn dood, tbans woont er een zoon van bern. De bardstenen stoep aan de deur is afkornstig van bet bordes van bet oude afgebroken raadbuis.

21

22

Jeannette Janssens in de deuropening van haar drogisterij "Het Roode Kruis" pratend met Regien van Gerwen in 1907. De farnilie Van Gerwen woonde een beetje verder en had een cafe en stalhouderij. Waar vroeger deze drogisterij was is nu gevestigd Emiel Berkel's, handel in rookartikelen. Jeannette Janssens is enkele jaren later getrouwd met August Peerbooms en Regien van Gerwen met de heel' Vosters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek