Deurne in oude ansichten

Deurne in oude ansichten

Auteur
:   F.C. Martens
Gemeente
:   Deurne
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3606-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deurne in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Pastoor Roes, de boerenpastoor, op zijn zeventigste verjaardag, met zijn kerkrneesters en hun vrouwen. Achterste rij van links naar rechts: Harrie Goossens, Tinus van de Heuvel, pastoor Roes, Jan van Asten en Geert Goossens. Voorste rij: de dames H. Goossens, M. van de Heuvel,J. van Asten en G. Goossens, allen getooid met de Brabantse poffer.

43

44

De watermolen die in het Haageind lag, bij de kastelen, dateert uit 1690 en kwam in de plaats voor een andere, die zeer oud en versleten was. Naast de windmolens had Deurne ook enkele watermolens die aan de riviertjes lagen zoals hier. De laatste boer die hier nog op woonde en de molen gebruikte was WilIem van Neerven. Deze molen werd toen ook nog gebruikt voor aandrijving van de dorsmachine. Hierbij zijn toen nog twee meisjes verongelukt, van wie een dodelijk. Het gebouw is nu voor de helft afgebroken en eigendom van de familie Wiegersma.

:;j o o

I

Groot kasteel Deurne gezien vanaf de westzijde, komende uit het dorp in 1900. V 66r de grote restauratie van J 906 onder leiding van baron De Smeth. Van dit kasteel werd voor het eerst melding gemaakt in 1460. Omstreeks die tijd kan het ook gebouwd zijn. "De beide kastelen die de roem van Deurne uitmaken, zijn gelegen in het Haageind. Het Groot-Kasteel is eigenlijk het nieuwe en het Klein-Kas eel het oude slot", aldus Hendrik Ouwerling in: U it het verleden van de vroegere dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.

45

46

Zo kwam het kasteel er uit te zien na de restauratie. Er waren prachtige vernieuwingen aangebracht of in oude stijl teruggebracht? Wie zal het zeggen. In ieder geval was het beter bewoonbaar gemaakt. Toen het verwoest werd in 1944 werd het bewoond door Pieter Wiegersma. De dakkapellen zijn bij de verbouwing in 1906 gemaakt door timmerman Frans van de Einden uit de Kruisstraat. Hij heeft de gehele restauratie meegemaakt. Op de achtergrond rechts ziet u het Dinghuis, nu museum. Op de voorgrond de prachtige smeedijzeren poort. gehangen in pilaren met schildendragende leeuwen er op.

De turfstrooiselfabriek van de gemeente Deurne lag aan het Deurnes Kanaal bij Griendsveen. Ten tijde van het "miljoenenparadijs" was dit de goudmijn van de gemeente Deurne. Deze tijd lag tussen 1910 en 1925. Na deze tijd was de veenderij niet meer zo rendabel. De fabriek is totaal verwoest in 1944 en niet meer opgebouwd. Op de achtergrond ziet u de brug over het Deurnes Kanaal; over het kanaal was het Limburg, gemeente Horst.

47

48

Wout Kortooms, directeur der veenderijen van Deurne, viert zijn zilverenjubileum. Op deze foto met zijn gezin en collega's ambtenaren. Achter de zittende jubilaris en echtgenote van links naar rechts:

J. van Griensven (gerneenteontvanger), J. C. van Beek (burgemeester), A. van Griensven (arnbtenaar), Jan van Deursen (wethouder), L. Gijsbers (secretaris), Bertje Aarts (opzichter), Op de achterste rij, tegen de muur, Bartel van Heugten, H. Manders, Bruggenwirth, en Antoon Kuipers. Het gezin Kortooms bestond uit van links naar rechts: de meisjes Hilda, Nel, Mariet, Alt, Wilma, Christien en tussen de bloemenrnanden Annie. De jongens vanaf moeder: Cret, Piet en Walter, met daarachter Gerard, Harrie, Wim, Harrie van Neerven (opzichter) en Toon, de latere schrijver. Het gezin uit:

"Mijn kinderen eten turf'.

Een ereboog bij de villa van Wout Kortooms bij diens jubileurn, gemaakt van pakken turfstrooisel. turf, peelstronken en heide. Van links naar rechts: Jan van Deursen (wethouder), Wout Kortooms (directeur), J. C. van Beck (burgemeester), Klaas Goossens (wethouder en rnolenaar in de Zeilberg) en L. Gijsbers (secretaris).

49

Met deze auto (boven) is Sjefke van Goch begonnen met zijn autobedrijf in september 1925. Hij kocht deze wagen voor 1650 gulden. Tussen 1931 en 1933 onderhield hij een lijnbusdienst tussen Deume-LiesselNeerkant-Meijel-Beringen met een Citroen autobus welke hij in Helmond bij Van Gorp had gekocht voor 4000 gulden (onder). Op het ogenblik is het uitgegroeid tot een autobedrijf met vierentwintig voertuigen, waarvan twintig grote autobussen.

Het Stations-Koffiehuis van Pietje Goossens dat later hotel Goossens is geworden. Dit huis is in 1970 afgebroken en honderd meter verder is een nieuw hotel gebouwd. Pietje Goossens staat hier met zijn vrouw, met wit morgenmutsje op, in de deuropening tussen kennissen. Pietje Goossens was de overgrootvader van de tegenwoordige eigenaar van het hotel Harrie Goossens.

51

52

Het oude schoolhuis in de Molenstraat dat is afgebroken in 1901. Dit huis werd hier op deze foto bewoond door Peerke Bekkers en de familie Fransen. De jongen in de top van de boom is Ties van Griensven in zijn jeugdjaren. De gevel van her huis links is van de Tiendschuur. Op deze plaats staat nu bakkerij Sjef van de Mortel. Het schoolhuis stond vroeger in de tegenwoordige tuin van de weduwe Kees Bekkers. Dit oude huis werd gebouwd in 1665.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek