Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

De voormalige Haven is gedempt en het Emmaplein is in wording (1934). Enkele jaren later zou bier de oprit voor de Wilhelminabrug komen.

93

- -- ---

~- - -" ?.

-:..~ . ,,;,..-

- ..:.......-- c

Aehter de gasfabriek aan de Bergsingellag sinds 7 augustus 1865 het zwembad van de Deventer zwemvereniging. Op dezelfde plaats wijdden zich al voordien verscheidene Deventer burgers aan de zwemsport, zonder eehter de beschikking over badhokjes te hebben, waarom men deze plek eenvoudig aanduidde als "de heeren".

"',

/879

13ergmolen

Op deze ansieht uit 1879, het jaar waarin Deventer zijn uiterlijk van vestingstad verloor, zien wij nog juist een gedeelte van de buitengraeht en wel in de riehting van de brug die (ter plaatse van de huidige Kazernestraat) toegang gaf tot de Bergpoort (juist buiten het beeld rechts). Op de aehtergrond de vestingwal langs de Raamgraeht met rechts de Bergmolen (nu de olie- en mengvoederindustrie van de Gebr. ten Hove N.V.) op de plek die nu in beslag wordt genomen door de Bergpoortstraat.

95

De fraaie Buitenbergpoort anna 1879, met het beeldhouwwerk van Hendrik de Keyser uit 1619. Iedereen heeft ervan gehoord, maar weinigen kennen hem uit eigen aanschouwing. Sinds de sloop in 1880 bevindt hij zich nl. in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam, ruggelings tegen de Groninger Herepoort aangebouwd. De Binnenbergpoort aan het Bergschild was reeds gedeeltelijk in 1791 gesloopt, waarna het restant in 1825 volgde. WDe dam en brug op de voorgrond vormen het trace van de huidige Kazernestraat.

Ben doorkijkje onder de Bergpoort door op de achterzijde van de Bergkerk. Het kleine huisje op de achtergrond was het stadsaccijnshuisje.

98

Hoewel pas van omstreeks 1920 daterend, geeft deze foto heel wat verschillen te zien met het huidige stadsbeeld ter plaatse. Geheellinks de klapbrug over het Overijsels kanaal, die toe gang gaf tot het Hoomwerk, vanwaar deze opname gemaakt werd. Achter deze brug beyond zich vroeger de Vetkolk, waardoor Nering Bagel zijn vette water loosde, maar die in 1900 en 1913 bij gedeelten gedempt werd. Meer naar rechts ziet men de brug in de Kazemestraat, waarover juist twee wagens van de gemeentelijke reinigingsdienst gereden zijn. Hun functie blijkt duidelijk uit de benaming "tunnekes-" of "Boldoot-waogen" .

Deventer

De Turfhaven aan het Overijse1s kanaal werd omstreeks 1910 nog druk bezocht door turfschepen, die van groot be1ang voor de stad waren in verband met de levering van de onmisbare brandstof. Links de brug over het kanaal met de fabriek van Ten Hove. Rechts is door de bomen het kazernegebouw zichtbaar met daarboven de torens van de Bergkerk.

99

Een beeld van de Houtmarkt voor de Boreelkazerne rond 1900. De smalle met hoge bomen beplante straat is nu een brede verkeersweg geworden, die in de Pikeursbaan overgaat. Links van de foto bevond zich toen de Binnengracht en de hoger gelegen achterzijde van de Walstraat.

In de kazerne huisde indertijd het 4de regiment huzaren, dat in 1849 nog onder de benaming dragonders naar Deventer was gekomen, maar in 1869 de naam huzaren kreeg. Zij hadden achter de Pikeursbaan en de kazerne een uitgebreid terrein, waarop zich de militaire stallen bevonden. U ziet hier het "poetsen" der paarden door huzaren van het 3de eskadron, die voor "staltijd" in witgeschuurde klompen en witte stalbroeken moesten aantreden. Op de achtergrond de manege.

Onderdeel van de militaire training der huzaren was ook het paardenzwemmen. Dit gebeurde achter de kazerne en sinds er eens een paard onder de brug in de Kazemestraat terecht gekomen was, had men, om dit te voorkomen, op voidoende afstand van die brug een touw over het water gespannen (zie rechts). De paarden zwommen bij deze oefening zonder berijder. De huzaren voIgden hen op drijfzakken of ook weI zwemmend.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek