Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

De huzaren van Boreel, zo genoemd naar de oprichter van het stamregiment in 1813, kregen deze officiele be naming pas in 1947. De Deventer kazerne daarentegen kreeg reeds op 24 september 1934 de naam "Boreelkazerne". De plechtige onthulling van een naamplaat op 26 november van dat jaar vond plaats in aanwezigheid van twee afstammelingen van de oprichter van het regiment. De drie in het zwart geklede heren v.l.n.r. burgemeester Mr. F.W.R. Wttewaal, Jhr. Dr. A. Boreel en Jhr. Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden. Op het platform houdt majoor K.G. van der Mandele, de half-regirnentscomrnandant, een toespraak.

103

104

Vanaf de Pikeursbaan zag men aan de achterkant van de Walstraat deze rijk versierde vestingtoren ter hoogte van de huidige Damstraat. Deze toren maakte deel uit van de middeleeuwse stenen stadsomwalling. Een eeuw geleden kregen de eigenaren van de huizen, grenzende aan deze omwalling en zulke muurtorens, de toestemming om deze, voor hen hinderlijke restanten van de middeleeuwen, op te ruimen.

Nog een kijkje op de achterzijde van de Walstraat (omstreeks 1890), meer naar de Brink toe. In het midden het eerste graanpakhuis van de Fa. Kappelle, nu aan het Pothoofd gevestigd. Op de voorgrond de nog niet gedempte Binnengracht. Duidelijk is het grote niveauverschil tussen de huizen en de gracht te zien.

105

106

Gezicht op de werkzaamheden tijdens het slopen van de (middelste of "duistere") Brinkpoort links (nu de Geert Grotestraat), het afgraven van het rondeel "De Keizer" en het dempen van de Binnengracht (op de voorgrond). Ret geheel gezien vanaf de Pikeursbaan. Door het bastion "De Keizer" he en werd in 1868-' 69 door de gebr. Beltrnan het eerste deel van de Keizerstraat gebouwd. Verder dan de Sijzenbaan kon men toen niet kornen, daar Deventer nag steeds vesting was. Dit alles hield nauw verb and met de opening van de lijn Zutfen-Deventer op 5 augustus 1865. Tussen de stad en het station lag het bastion en am dit station te bereiken moest men een omweg afleggen, via de Duistere poort, over de nag niet gedempte Binnengracht, links de Pikeursbaan op en dan weer rechtsaf over de Brinkpoortdam.

Over de Brinkpoortdam (in de verte) kon men het station bereiken. Geheellinks het eerste gedeelte van de Keizerstraat. Aan de horizon (boven de wallen) de Sijzenbaan, met daarachter de Broederkerk. Op de voorgrond de spoorwegovergang, waar nu het viaduct aan de Brinkgreverweg is. Het lage huisje tegen de Buitengracht is het wasschip van Visser, dat later lOU komen te liggen aan de overzijde van de Usel (voor de Osseweerd) als het "wasschip van Brinkgreve".

107

Kcizerst raat

GJ)eveli ter

In het begin van deze eeuw stond aan de Keizerstraat, hoek Pikeursbaan, het bekende hotel "De Keizer" van J. Ridderikhof, dat als een stationshotel kon gelden, zo dieht gelegen als het was bij de twee stations van Staats- en Hollandsche Spoor. Tot voor kort was hier de Rotterdamsehe Bank gevestigd.

108

De vroegere Leeuwenbrug, hier vlak na de bouw in 1881. De beplanting ernaast is nog recent. De brug ontleende haar naam aan de vier ijzeren leeuwen die de hoeken sierden. Links moet men zich het huidige hotel "De Leeuwenbrug" voorstellen.

109

Dage/ijks 38 treinen, 600 reisigers, toachtkamer le en 2e k/asse (samen) ooperolokte 4.9 M. bij 6.9 M. tetroleum-ter lichting

110

Het oude station van het "Hollandsche Spoor" in de periode van ca. 1900-' 19. Het heette ook wel Station Locaal Spoor, dat door de H.IJ.S.M. (de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij) werd geexploiteerd. Het lag vlak achter de Handelskade en verzorgde de oost-west-verbinding van Deventer met Apeldoom en Almelo. Getuige de tekst op de ansichtkaart maakte men weI forse reclame voor het primitieve bouwsel.

Op dit station werden omstreeks 1905 Pools-Joodse emigranten liefderijk door Joodse Deventernaren ontvangen. Hier ziet men het comite bezig met het uitdelen van eten en drinken op het perron aan de gevluchten. Links de heer Henri Gelder (met bolhoed).

111

112

Indien reizigers van het "Hollandsche Spoor" naar het station Staatsspoor (dat de noordzuid-verbinding verzorgde) wilden gaan, konden zij gebruik maken van een houten voetbrug, de "hoge brug". U ziet de overweg van de Brinkgreverweg af gezien. V oor de bomen een vrouwtje met knipmuts en met de hondekar, waarmee zij mandjes hout langs de deufen verkocht.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek