Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

De Bakoven van dichterbij gezien, circa 1886, met het huisje van de visser "Hennesken" Pereboom, waar ook de dreg hing. Het rechter huis was vroeger accijnshuis en later archiefdepot van de genie. Links in de verte waarschijnlijk de stellages van de in aanbouw zijnde spoorbrug.

123

124

Een andere blik op de onttakelde Noordenbergpoort, nu van de plek afwaar thans ongeveer de Parkweg is. Deze foto is nog v66r die van blz, 123 genomen, daar de rest van de poort als zodanig nog intakt is. Op de voorgrond de blekerij van Lammers. Deventer had uiteraard zijn blekerijen buiten de vestingwallen. Links op de achtergrond de voormalige stoomgrutterij en meelpakhuis van de Fa. Hulscher (aan het toenmalige Noordenbergschild, wat later de Zwolschestraat werd genoemd).

? ~ . _-::1'- -

Een oude foto van de huidige Graaf van Burenstraat, in de richting van de Gibsonstraat (toen nog Zwolsehestraat) gezien, Opnieuw de meelfabriek van Hulseher op de achtergrand, ter plaatse van de tegenwoordige showroom van de garage Hardonk, Rechts de huizen tussen de Zwolsehestraat en de Meelbrug. Het grote huis reehts met de stoep staat er nog precies zo (Graafvan Burenstraat no. 9). Links de wal naast de Noordenbergpoort,

125

126

Het plechtige aanbrengen van een gedenksteen op 17 september 1887 in het laatste pand van de Zwolschestraat (nu Gibsonstraat no. 41, het hoekhuis waar Dr. J .H. van Bolhuis woont), die hiermee voltooid was. In de steen staan de namen gebeiteld van de burgemeester W.H.F. baron van Heemstra (midden met hoge hoed), wethouder L. Hulscher (zesde van links) en wethouder mr. A. van Delden. Aan de rechterkant met ontbloot hoofd de aannemer W.J. Kolkert, die aIle huizen gebouwd en in eigendom had, met zijn gezin. De pers was vertegenwoordigd in de persoon van de heer P. Frenkel (tweede van links) van de Deventer Courant.

DEVENTER

Zwolschestraat

-- .

:,.. ~ .?.

Zo zag de Zwo1schestraat (nu Gibsonstraat) er tot 1911 uit. Geheel links de Fijne Vleeschwaren- en Conservenfabriek van Anton Hunink, met de direkteurswoning. Op deze plek werd in september 1912 de Nieuwe School geopend, tot voor kart de V.L.O.school aan de Van Twickelostraat, De school verschafte na het bombardement van 15 december 1944 gedurende een tiental jaren gastvrijheid aan het dakloos geworden gymnasium.

127

128

Wij zijn langzamerhand buiten het oude Deventer in de stadsuitbreiding gekomen. De eind 1887 opengestelde spoorbrug had nog deze als middeleeuwse torens opdoemende wachthuisjes bij het begin van de brug. Men kon mer een gewone weg en een voetgangerspad benutten, waarbij de brugwachters voor de trein van slagbomen gebruik maakten. Deze ansicht toont de brug rond 1920. Onder deze brug begon de Lage Straat, die leidde naar de fabriek van J. van Harte (Deventer Machinefabriek), de houthandel van P. Stoffel Czn. en de Deventer Katoenmaatschappij van Ankersmit & Co.

Jos 1'iuas & Co ?? Haarlem No. 13657.

NOORDF.ltPLF.fN. DEVENTER.

Het Noorderplein, dat op 17 januari 1887 deze naam kreeg, omstreeks 1910. Aan de rechterkant het begin van de Boxbergerweg met zijn lage huisjes. Meer naar links de ingang van de Zwolseweg. Op de plek van het hoekhuis (achter het vrouwtje met witte schort) nu de apotheek v/h Meindersma, Uiterst links de ingang tot de Appelstraat.

129

Ging men omstreeks 1890 van het Noorderplein naar de Llsel, dan zag men deze rij kleine huisjes, de zg. "goede negen", hier gezien van de IJsel af.

De tegenwoordige Ossenweerdstraat in de tijd (ca. 1890) dat deze nog Noorderplein heetteo Rechts de spoordijk naar de spoorbrug. U kunt nog de "goede negen" ontwaren, de huisjes onder het hoge geboomte (tegenover de zandhoop). Aan de horizon links de bomen van de Zwolseweg. Geheellinks het dak van de in 1884 in gebruik genomen Openbare Lagere School aan de Zwolseweg.

131

132

Een curieuze ansicht. De H. Hart-kerk van 1903 met pastor

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek