Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De oudere Deventemaren zullen zich nag de strenge winter van jan.-febr. 1929 herinneren, De schipbrug was gedurende die tijd "afgenomen", en tot 22 februari gebruikte men een pad over de Llsel, dat began voor het pand van de firma Nikke1s.

13

De overstroming van de IJsel in januari 1920 veroorzaakte veel overlast. De gehele linker IJseloever, het Knutteldorp, het Hoomwerk en de straten dieht bij de rivier waren onbegaanbaar. De situatie was zo ernstig, dat koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana op 8 januari een bezoek aan Deventer brachten. Onze foto laat de Vispoort zien, met rechts het pand van bakker G.J. Maatman Hzn. Op de plaats van dit (weggebombardeerde) pand verrijst nu de nieuwe zaak van de firma Nikkels, ter vervanging van het huidige pand, dat binnenkort terwille van een bredere IJselboulevard afgebroken zal worden.

De gezellige drukte van de oude groentemarkt op de Nieuwe Markt. Let op de oude kostuums, de petten van de mannen en de knipmutsen en sehorten van de vrouwen van buiten. Geheel reehts het in 1891 gebouwde neo-renaissancistisehe huis, waar destijds de stoomsteendrukkerij F.W.E. Maassen (nu Teehniseh bureau Bodifee) gevestigd was.

VITo. ~. J. ROOf'll. A.STERDA ?.?.

.VieUlce lJ£arlct. Deoenter.

16

De in de oorlog gebombardeerde noordoostelijke wand van de Nieuwe Markt. Het herenhuis in het midden, dat gedeeltelijk achter de zware bomen schuil gaat, is het oude gymnasium. Mr. H.W.J. van Marle (1831-1892) had zijn huis bij testament tot dit doel aan de gemeente geschonken. Thans beslaat het in 1954 herbouwde Alexander Hegius Gymnasium de gehele wand.

De Nieuwe Markt omstreeks 1900, gezien vanuit de Hofstraat, naar de Vispoort. Tussen het cafe "De Zon" en de zaak van de fa. Kobus, "Het Wapen van Rotterdam" (het hoge gebouw op de hoek; de vroegere sacramentskapel van de Mariakerk) bevond zich destijds het zogenaamde smalste huis van Deventer (in 1937 afgebroken). Van 1768 tot 1923 dreef de familie Wemink hierin een koffie- en theehandel.

17

Photo Ics. Hus,. ~~st!tdam. Ho. 9302

Hofstraae. DEVEXTER.

18

De Hofstraat v66rdat rechts het grate gebouw van de Sallandsche Bank verrees. Aan het eind van de straat ziet men op het huis, waar nu de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst gevestigd is, maar waar toen (sinds 1903) de Overijsselsche Hypotheekbank huisde.

Het pand van de Overijsselsche Hypotheekbank (nu Kleine Poot 18, destijds no. 9) kwam in de plaats van dit mooie huis. In juni 1901 hield de ijzerhandel van J. de V rieze zijn totale uitverkoop van o.a. kinderwagens en ledikanten. Het mooie zandstenen poortje met gebeeldhouwde familiewapens van omstreeks 1660, maar hier met het opschrift "IJzermagazijn", verhuisde naar de Sandrasteeg en diende verder als achteringang van de Overijsselsche Hypotheekbank.

Van de Kleine Poot komende bood de Stromarkt bij de ingang van de Sandrasteeg (waar nu het pand van de firma Bodifee ligt) vroeger wel een heel andere aanblik. Het meest linkse huis is thans verdwenen. Hier komt nu de zijkant van het nieuwe spaarbankgebouw. In het huis achter de bomen woonde destijds Mr. R.C. Nieuwenhuis; na de Tweede Wereldoorlog was in het toen zeer verwaarloosde pand provisotisch de in- en exporthandel in fruit van de firma De Graaf gevestigd. Het daar weer naast gelegen huis (Sandrasteeg vroeger no. I , nu no. 8) werd sinds de jaren 1880 bewoond door Mr. C .A. Marchant, officier van justitie. Hier bracht zijn zoon, de latere leider van de Vrijz. Dem. Bond en minister van Onderwijs, Mr. H.P. Marchant, die het actieve vrouwenkiesrecht en de nieuwe spelling tot stand bracht, zijn jeugd door.

Verder doorlopend even een kijkje van de Stromarkt met zijn oude bestrating van keien in de richting Graven. Op de hoek van de Graven en de Stromarkt was al ten tijde van deze foto, omstreeks 1880, de bekende koekbakkerij van Kemper gevestigd. Voor 1668 bestond de hele Stromarkt niet. Het terrein was toen tuin van de proosdij. Men liep destijds van de Graven direct de Engestraat in.

22

Aan deze zijde van de Stromarkt is op het eerste gezicht niet zovee1 veranderd. Het grote herenhuis links, nu Stromarkt 8, werd sedert 1876 bewoond door Mr. A.J. Dijckmeester, kantonrechter, die gehuwd was met E.G.H. Dumbar, te1g uit het bekende Deventer geslacht van die naam, dat dit pand al sinds 1787 bewoonde. Van 1918 tot 1964 woonde hier Mr. A. Oudegeest, eveneens kantonrechter. Thans is iller de directie van Kluwer's Uitgeversmij. gevestigd. In het derde huis vanaf de Nieuwstraat vestigde J.A. Auping in 1878 een smederij en winkel voor ijzerwerk, kachels en ledikanten. Dit bedrijf is tenslotte uitgegroeid tot de bekende grote Deventer industrie van nu.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek