Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Het fraaie huis "De Reiger" (nu Lissone-Lindernan), Stromarkt 9, was alvorens voor een reeks van jaren de rnuziekschool te huisvesten, gedurende een zeer korte periode, namelijk van 23 januari 1918 tot 26 oktober 1920 gemeentelijke koopmansbeurs. Deze opname werd bij de opening gemaakt. Bestuursleden waren toen van links naar reehts (zittend):

J.C.L. van der Lande, G.J. Lugard, Y.J. Gantvoort en G.W.J. Kilsdonk. Staande van links naar rechts: Mr. W.H. Cost Budde en H. van der Zee jr.

23

24

Een geliefde gast en vriend van Deventer was de befaamde toneelspeler Cor Ruys (18891952). Niet alleen gaf hij in Deventer herhaaldelijk opvoeringen of regiseerde hij voorstellingen (o.a. voor D.D.), maar hij was oak gehecht aan Deventer, zodat hij elke vakantie logeerde in hotel "De Keizerskroon" (Stromarkt nr, 10, zie foto) of in zijn zomerhuisje te Gorsel. Het was zijn bedoeling, na zijn afscheid van het toneel zich definitief in Deventer te vestigen. Na zijn plotselinge overlijden in 1952 hebben zijn Deventer vrienden zijn nagedachtenis willen eren met het borstbeeld dat zich in de huidige Schouwburg bevindt.

'JJevmfer Stroomarkt

Op deze foto is nog de mooie oude tuinmuur van de familie Nieuwenhuis (links) te zien, die pas kort geleden is afgebroken en die, hoe haveloos op het laatst ook, toch altijd met de hoge bomen er achter een zeer bijzondere sfeer wist op te roepen. Op de plaats waar nu de Co-op gevestigd is (Stromarkt 25) beyond zich rand 1900 nog het stijlvolle huis van de wed. H.J. ten Have-Broekhuis.

25

26

Hier,op de hoek van Stromarkt, Nieuwstraat en Engestraat, is toch wel iets veranderd! De zaken van Brans Stallinga en Schrader (op de foto geheel links en geheel rechts) zijn er neg, zij het ingrijpend verbouwd, maar de bekende comestibleszaak van F. Dubois (in de volksmond "Dukwa") is thans verdwenen en heeft plaats moeten maken voor een juwelierszaak. In het gesloten pand op de hoek van Nieuwstraat en Engestraat was de fa. M.P. Gelhard in gedistilleerd en wijnen gevestigd.

Een straat die wel een heel ander aanzien heeft gekregen, is de Nieuwstraat. In de tijd, waarin deze ansicht gemaakt werd (v66r 1900), zou het niet eenvoudig geweest zijn te winkelen zonder gevaar te lopen door de vele open luiken en andere trottoirversperringen. De Nieuwstraat was toen dan ook nog geen winkelstraat, maar veeleer een woonstraat, alhoewel er toen al wel enkele zaken begonnen te komen. Sfeervol was de Nieuwstraat echter weI!

28

Dit is de oudste foto (van circa 1860/70) van de hoek Leusensteeg - Nieuwstraat. Door de grote kleedwagens in het midden en de sjees links worden wij niet aIleen qua verkeer in een volkomen andere we reid verplaatst: de vrouwen rechts (het groepje stelt de familie Adam Velders voor) dragen nog crinolines! Geheel aan het eind van de Nieuwstraat is nog een etalage van de firma Schrader te zien. In deze tijd, toen Deventer nog een vestingstad was, had den vele boeren, de zgn. "wortelboeren", hun boerderij binnen de muren en weidden hun vee op de daarvoor bestemde stadsweiden. Het hoge huis rechts was zo'n boerderij, in dit geval van Overmaat.

UITG. H. J. BOON, Allt6Tt::ROAlIIl.

Hetzelfde punt, maar nu een veertigtal jaren later! Het aardige klokgeveltje van de koperslager l.W. Wiegerink van de vorige foto is in 1902 tot een heel wat lelijker gevel verbouwd. De woonomstandigheden waren simpe1: het uitbouwtje links bevatte washok en bedstee! De Nieuwstraat rechts is in wezen vrijwel onveranderd gebleven. Uiterst links is nog juist de Deventer Tapijtfabriek te zien.

29

30

De Koninklijke Deventer Tapijtfabriek verhuisde in 1904 naar de Smyrnastraat. Het ver1aten gebouw aan de Nieuwstraat werd een geliefd mikpunt voor de jeugd. Even later werd het afgebroken om p1aats te maken voor het postkantoor, dat in 1907 van de Kleine Overstraat (thans belastingkantoor) hierheen werd overgebracht.

Blik vanuit de Nieuwstraat in de Smedenstraat. De witte, vooruitspringende gevel in de verte reehts hoort bij het Elisabethsgasthuis. Reehts daarvan de lange gevel van de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek ("de fabriek van W.F. Kronenberg"). De onderdireeteur Peters bewoonde met zijn zuster, een van de dames van de zondagssehool in de Spinhuissteeg, het fraaie herenhuis reehts daarvan. Geheel reehts de "Annenfabriek", waarin tot 1892 behoeftigen sokken en slaapmutsen breiden voor leger en sehutterij. Later werd deze geannexeerd door de Tapijtfabriek. Het fotograferen trok op het eind van de 1ge eeuw nag veel bekijks.

32

Het motorisch gedeelte van de Deventer Brandweer, bijeen ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van brandmeester J. de Boer in 1939, op de binnenplaats van garage Hardonk (met uitrit aan de Smedenstraat; pas na de oorlog kwam de brandweer in het pand Kleine Poot nr. 14). De heer De Boer worden drie herinneringsborden aangeboden. Zittend mw. de Boer. Op de voorgrond een miniatuur gemaakt door W. Salari naar de materiaalwagen op de achtergrond. De 2e van 1. is de directeur A.A. Stoffel (sinds de oorlog geldt de benaming "commandant"). Het is type rend dat juist de heer Stoffel, stammend uit een Deventer geslacht van Doopsgezinden. directeur was. Reeds vanouds had de Doopsgezinde Broederschap zich op de behartiging van de brandweer toegelegd. Zij stelde dit als haar burgerdienst tegenover de weigering dienst te nemen in de schutterij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek