Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Zicht vanuit de Nieuwstraat op de garage van Hardonk in de twin tiger jaren van deze eeuw, Links het toen nog smalle begin van de Zwolschestraat, nu Gibsonstraat. De huizen aan de linkerstraatkant zijn daar in 1927 afgebroken.

33

34

Ook deze fraaie gevelwand aan het Noordenbergschild viel in 1927 onder de maker, een duistere bladzijde uit de Deventer monumentengeschiedenis. In de verte links de toegang tot de Zwolschestraat, nu Gibsonstraat. Geheel links de straat, die over de Meelbrug naar de Noordenbergpoort leidde. Op de hoek het loodgietersbedrijf van W. Balsink.

De middeleeuwse stadsgracht, zoals deze nog omstreeks 1875 te zien was. Links ziet men de aehterkant van de leerlooierij van Chernac Sliehtenbree, gelegen in de bocht van de Smedenstraat (thans no. 140). Reehts in de verte de grutterij van de Gebrs. Hulseher aan de Zwo1schestraat, nu Gibsonstraat.

35

Deze foto van omstreeks 1886 vereist enig voorstellingsvermogen. De fotograaf bevond zich in het begin van de Zwolsehestraat (nu Gibsonstraat), op de brug over de nu gedempte stadsbinnengracht en keek in de richting van de Usel naar de volgende graehtbrug, de "Meelbrug", waaronder de zogenaamde "Hoenderputte". Tussen deze beide bruggen staat sinds 1927 de nieuwe garage van Hardonk. In de verte, links van de molen, de nog bestaande aehterkant (Stenen Wa1) van de Molenstraat.

Wij blijven nog even in het Noordenbergkwartier en weI in de Molenstraat, waar Thomassen en Drijver hun blikemballagefabriek in 1919 heel in het klein in het huidige pand Molenstraat 1 begonnen. Het toenmalige personeel, van links naar rechts de heren H. Heidenrijk (op de achtergrond midden onder de take!), B.P.J. Brand (met gleufhoed), beiden nog werkzaam bij het T. & D.-concern, W. Glaser en geheel rechts Leferink.

38

Naast het bedrijf met toekomst een ten dode gedoemde onderneming. Niet ver van Thomassen en Drijver vandaan, in een huisje achter het huidige pand Noordenbergstraat 22, was toen nog een hoogst eigenaardig bedrijfje gevestigd. Vrouw Kappert hield hier, omringd door haar attributen, de laatste "gaarwater- en vuurnering". Wegens "slapte in het bedrijf" hield zij er tenslotte in maart 1928 mee op.

Feest vieren en versieren met liefst veel groen kon men in vroeger dagen heel goed. V oora! het Noordenbergkwartier liet zich bij passende gelegenheden nooit onbetuigd. Op deze foto van de Papenstraat (vanaf de Graven gezien; de gevels achter de poort zijn reeds gesloopt) is het feest ter gelegenheid van het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma op 22 augustus 1900. Een prachtige ereboog welft rich boven de bewoners van de straat, de kleine kinderen in hun matrozenpakjes en boezelaars natuurlijk voorop. Rechts bevindt zich de Christelijke school.

DEYE~TER. Groote en Voorster Gaschui .

40

Van het Noordenbergkwartier terugwandelend zien we op de hoek van de Bagij.nenstraat Hagensteeg het Groote en Voorstergasthuis (ca. 1900), dat toen 252 verpleegden telde. Dit is het gedeelte dat op 3 febr. 1945 door oorlogsgeweld werd verwoest en door een nieuw bejaardentehuis is vervangen. Het gedeelte van het gasthuis dat gespaard bleef, ligt hier tegenover, op het terrein begrensd door Bagijnenstraat - Kuipersteeg - Leusensteeg. Het kerkje op de achtergrond is de Gereformeerde kerk in de Smedenstraat.

Verderop in de Bagijnenstraat getuigt nog een ander gebouw, het Burger Weeshuis, van de liefdadigheid die in de vele gasthuizen, gestichten en hofjes van Deventer in vroeger tijden werd bedreven. U ziet hier de binnenhofna de verbouwing van 1859 met de bekende 17eeeuwse beeldjes, zoals ze er heden ten dage nog zijn. De weeskinderen dragen de verplichte wezendracht. De moeder van het weeshuis (met eenjong kind op de arm) draagt nog een crinoline (ca. 1860).

41

:;itg. J. W. Woiff.

42

De zuidzijde van de Spinhuissteeg, verwoest op 6 februari 1945. Van de 17e eeuw tot in het jaar 1908 hie1den de Luthersen in het gebouw op de voorgrond hun godsdienstoefeningen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek