Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

In Deventer werd vanouds met liefde muziek in allerlei schakeringen beoefend. We hoeven slechts namen te noemen als C.A. Brandts Buys, Jan Rijken, Johan Wensink. Het sinds 1869 bestaande "Euterpe" had op zijn repertoire de operette "Marijke van Scheveningen", bij elke Deventemaar geliefd. J .A. Coldewey had de muziek geschreven bij de tekst van mr. H. ter Haar Bzn, Op 15 mei 1897 gaf Euterpe de eerste opvoering in besloten kring. U ziet hier de opvoering in de oude schouwburg op 19, 22 of 23 februari 1925. In het midden staande dirigent Steven Coldewey, aan zijn linkerhand Marijke (Betty Dijkstra uit Haarlem), aan zijn rechterzijde G. van Leeuwen als Sijmen, Mevrouw Haak en J.A. Hettinga als het echtpaar De Snaeyer.

53

54

Groepsfoto van het politiecorps ca. 1911. V.Ln.r. zittend: D. Moezelaar, H. 810m, L. Vlastra, J. Tempelaars, G. Rietbergen.

2e rij v.l.n.r. staande: J. Mulder, J. Dijkslag, N. Woerdeman, M. van Otten, commissaris J. Hubscher met hondje, M. Bouwman, J. de Wit, ? de Jong, P. Visser.

3e rij v.l.n.r. staande: A. Mulder, R. de Weerd. J. de Boer, C. v.d. Vijver, J. Lubberdink, G. Brinkman, W. Meelis, W. Ellen en H. Wensink.

In 1904 werd in Deventer het 28ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres gehouden. Het was op dit congres, dat Lodewiik van Deyssel voor het eerst zijn beroemd "Ik houd van het proza - - - " las. Hier het uitvoerend cornite van het Congres. Van links naar rechts zittende: E. Kagei, Dr. J.C. van Slee, Prof. Dr. J. te Winkel, W.H.F. baron van Heemstra (de burgemeester), Mr. J. Acquoy en C.J. Schattenkerk.

Van links naar rechts staande: Dr. M.E. Houck, A.J. Gerrevink, R. Schuiling, J.H. Ankersmit, Kapt. C.A. Engelbrecht, Mr. S.J .P. Gualtherie van Weezel, Mr. H. Kronenberg en Mr. C. Vermeer.

55

56

We blijven nog even in het stadhuis, waar bovenstaande groep pleehtige heren het voltallige person eel van de gemeenteseeretarie vormde. Van links naar reehts zittende: A.E. Avink, E.G. Bakker, B.A. Beekman, G. Kuit. Van links naar reehts staande: J.G. Lulofs, A. Bontekoe en H. Sevenkamp. De foto werd genomen ter gelegenheid van het 4()..jarig ambtsjubileum van de heer A.E. Avink, werkzaam op de afdeling Bevolking.

Het afscheid van burgemeester Jhr. Mr. T.A.M.A. van Humalda van Eysinga in de oude raadszaal ten stadhuize op 29 januari 1929. Aan het hoofdeinde van de tafel, zittend v.l.n.r.: de wethouders mevr. T. Saunders-Blaauboer, Ant. J. Schoemaker en A. Kelderman; de burgemeester en zijn echtgenote, de gemeentesecretaris J.H. Huyser, wethouder J. Krooshof. Aan de linkerzijde zittende v.l.n.r.: J.H.E. Roebers, E.M. van der Hoop, B.F. Hilberink, Th.H. Beerents; staande v.l.n.r.: H.R. Mulder, A.J. Gerritsen, G.H. Hakeboom, A. Starrevelt, A. Eekhuis. Aan de rechterzijde zittend v.Ln.r.: G. Kappelle, J. Bloemendal, mevr, B. Staverman-Keijzer, mevr, M.J. Hoogenraad-Pruisnier, H.J. Kerkhof, H. van der Wal; staande v.l.n.r.: bode J. de Vries, E.Th. Nooy, J. van der Vliet, J. Straver, A.J. Lonsain.

57

Het opzetten van de kermis op het Grote Kerkhof omstreeks 1890. Op de achtergrond links het Stadhuis,

Het Grote Kerkhof tussen 1860 en 1877. Geheellinks staan de twee hoekhuizen aan de Polstraat met daarnaast, in de voormalige Latijnse school, het woonhuis van Mr. Derk Dumbar, de liberale afgevaardigde naar de Tweede Kamer namens het kiesdistrict Deventer in deze periode. Later kwam in dit huis de tapper H.A. Inpijn met zijn cafe-restaurant "Suisse". Vervolgens rechts van de Duimpoort de koekbakkerij van Hissink (opgeheven in 1960) met aangrenzend de tabakswinke1 van Van Veelen, te herkennen aan de bundels tabak aan weerszijden van de ingang (in 1877 verbouwd).

59

60

De gezellige drukte van de vrijdagsmarkt van eieren en gevoge1te op het Grote Kerkhof omstreeks 1910. Keurig in een vierkant gep1aatst staan de verkopers en verkoopsters aan de ene kant van de schragen en hebben de kopers aan de andere kant de ruimte om te keuren en te bieden. Op de achtergrond zijn nog de hotels "De Engel" en "De Moriaan" te zien, die respectievelijk in 1961 en in 1960 als zodanig zijn opgeheven.

De Lebuinuskerk v66r 1883. De lage witte huisjes links tegen de Mariakerk aangebouwd 00staan nog. De huizen rechts, tegen de Grote Kerk gebouwd, zijn in de loop van de tijd verdwenen. Het kleinste van deze laatste huisjes was het toenmalige Volksbierhuis. Het bijzondere van de foto is, dat hierop nog het bedelingshuis van de diaconie aan de voet van de toren, dat in 1883 afgebroken is, te zien is. Op de voorgrond de witte kleedwagens, waarmee de boeren op marktdagen naar de stad kwamen.

62

De Poistraat was omstreeks 1880 nog een zeer aanzienlijke woonstraat. Het huis met het driehoekige fronton en de zware festoenen (schuin tegenover de rechts duidelijk uitspringende gaslantaarn) werd bewoond door de bekende Mr. H.R. van Marie, die van 1865-1882 burgemeester van Deventer was. Hij stimuleerde Deventers ontwikkeling enorrn, toen de stad zich sinds 1879 met grate onstuirnigheid buiten haar vestingwallen ging uitbreiden.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek