Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

De Assenstraat was destijds een straat vol scholen. Onder andere stond er (ter plaatse van de huidige no's 17 tim 21) de bekende school van meester W. ten Entel, schuin tegenover de Bursesteeg. Later kwam hier de firma Bodifee. U ziet hier een klas meisjes van omstreeks 14 jaar uit de zomer van 1872. Achterste rij van links naar rechts: Marie van der Moer, Justine Kroon, Octavia Iordens, Ada Ilken, Rika Bussemaker, Sientje van Delden en Annie Wernink. Voorste rij van links naar rechts: Gerritje Hulscher, Betsy Holtius, Lize Loman, Jans Dupain, Victoria Ditlinger en Jet Granpre Moliere.

63

Deze foto dateert vermoedelijk uit 1873, omdat in dat jaar de Waag een grondige restauratie onderging om ingericht te worden als gymnasium en ... telegraafkantoor. Op de voorgrond waarschijnlijk de Mei- of Jennekesmarkt, als de boerenmeisjes en knechts in groten getale naar de stad kwamen en jenever of anijs met suiker dronken. Links van de Waag een statige, nu allang verdwenen klokgevel.

De parade van het 4e regiment Huzaren op de belommerde Brink op 31 augustus 1898. Ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina werd toen de hier nog in doeken verborgen fontein (links) onthuld, waaraan het defile van de blauwe huzaren met hun zwarte kolbakken voorafging. Op de achtergrond de Penninckshoek met het gebouw der Doopsgezinde kerk.

65

Hoewel bij parades de huzaren uiteraard het meeste bekijks trokken, ging toch altijd de Deventer schutterij eershalve voorop. U ziet hier de vrijwillige schutterij tijdens de parade op de Brink op 31 augustus 1896. Hun wekelijkse oefeningen hielden zij 's zomers op de Teuge of Bergweide, 's winters in het Klooster. Op 2 augustus 1907 werd deze "Deventer dienstdoende schutterij", een instelling van meer humoristische dan krijgshaftige aard, opgeheven.

Hoe levendig de vrijdagmarkt op de Brink omstreeks 1900 was, kunt U hier goed zien. De boeren dreven vanuit hun grote kleedwagens handel. Dat de vrijdagmarkt nog altijd zijn belang behouden heeft, blijkt wel uit het feit, dat de Wilhelminafontein (met de ondergrondse! ) daarvoor in december 1960 heeft moeten wijken, iets wat vele Deventemaren nog altijd dwars zit.

67

Deventer kende vroeger vele stadstypen. Een zeer oude foto van een bekend stel. Het zijn de drie "stadsgrosmeiers", die met hun mesje het gras tussen de stenen weg moesten krabben. V.l.n.r.: Neuteboom, "de Speknekke", de Lange Eufraat (Everard) en Gekke Hendrikus. Zij gingen met de kermis en met het nieuwjaarwensen een fooitje ophalen, wat ze grif kregen.

Ben mooi overzicht van de zuidoostelijke gevelwand van de Brink. De foto is genomen vlak na het vellen van de kastanjebomen in april 1910 en nog v66r de nieuwe aanplant in 1911. Vandaar de enigszins onwezenlijke indruk, die het plein maakt. Het pothuis, achter aan het huis "De Drie Haringen" gebouwd, verdween korte tijd later. Heel duidelijk zijn tussen de kinderhoofdjes (de Brink is in 1392 met keien geplaveid) de toenmalige wegen over de Brink te zien.

69

De Brink verde rap in de riehting van de Zandpoort. Oak hier is nogal wat veranderd. De verbreding, die in jan.-febr. 1932 tot stand zou komen, bestaat nag niet (men lette op het in de verte uitspringende cafe en burgerlogement van G.P. Bessels), zodat de Brink hier nog haar intieme karakter heeft. In het huis "de Drie Haringen" op de voorgrond vestigde de pas opgeriehte N.V. Noury en van der Lande in 1839 haar kantoor. Zoals men ziet was hier omstreeks 1900 de likeurfabriek van Floors en Jeukens gevestigd. Het cafe Floors bevindt zieh nog altijd aan de overzijde, Brink 37.

Op 11 april 1910 begon men met het omhakken van de oude kastanjebomen. Ze werden (80 stuks) voor f 308.- verkocht. Op de voorgrond het touw, waarmee een der bomen omgetrokken zal worden. Het hoekhuis van de noordoostelijke gevelwand (links) was het bekende sigarenwinkeltje van de dames Meilink (in 1957-'58 door Bussink gerestaureerd en ingericht als koekwinkel). Nog steeds is het oude pothuis ervoor bewaard gebleven. Helaas is dat niet het geval met de mooie l Se-eeuwse hardstenen pomp, waar de op de Brink spe1ende jeugd zich altijd eerst wat fatsoeneerde v66r ze zich thuis durfde te vertonen.

71

De Penninckshoek in de oorspronkelijke toestand. Het voorste gedeelte was slechts poorthuis. Door de geopende poortdeuren he en kan men de binnenplaats ontwaren, waarachter de eigenlijke woning lag. Tot 1890 woonde hier de rector van het gymnasium en professor aan het Athenaeum Dr. A.J. Vitringa, een schrijver van naam. In 1891 werd op de gesloopte binnenplaats het kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente opgetrokken en werd het voorste gedeelte dienstgebouw. De voorgevel werd helaas slecht gerestaureerd: de 6 bee1den boven de poort bijvoorbeeld zijn slechts copieen van de originele, die zich thans in het Rijksmuseum in Amsterdam bevinden!

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek