Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Brink

6])et:enter-

Gezicht vanuit de Keizerstraat op de Brink in 1900. Van links naar rechts: het cafe van Van Poorten (tussen de beide gangen), daamaast de manufacturenzaak van A.F.M. Schrader met daamaast het smalle pand van de juwelier J.W. Schrader, vervolgens de (brede) ijzerwinkel van Kiewiet de Jonge, die ook een wielrijschool had, en tenslotte de commissionair Langenberg. Van 1906 af breidde Vroom en Dreesmann zich hier, te beginnen bij de zaak van A.F .M. Schrader, geleidelijk uit.

73

74

Het vervolg van het voorgaande: de Korte Bisschopstraat (Korte Bissemstraote) geruime tijd eerder. Een bijzonder harmonisch stadsbeeld! Geheel links, daar waar nu de firma Talamini gevestigd is, de koekbakkerij van Stuurman. Achter de stadspomp het fraaie huis van G.J. Kronenberg. Rechts een koddebeier van omstreeks 1870.

We zetten onze wandeling over de Brink voort naar de Go1straat, waar zich in 1932 nog het Bloemhofje bevond. De k1eine huisjes links 1eunen tegen de synagoge der Ned. Israelitische Gemeente. Ret hofje wordt nu gedee1telijk gebruikt als fietsenbewaarp1aats van de D.A.I.M.

75

Bergstraat en Bergkerk op het eind der vorige eeuw. Tussen de beide kerktorens het dichtgemetselde hoge venster, dat omstreeks 1920 werd geopend.

Een kostbare foto uit 1927: de noordwestwand van het Bergkerkplein wijkt voor de opdringende capsulefabriek D.A.I.M. Rechts de belommerde toegang tot de Walstraat met het nu ook al verdwenen brede Mouwickshuis (met inrijpoort), een voormalige liefdadigheidsinstelling.

77

78

Wij blijven nag even op het Bergkerkplein, maar nu met het gezicht op de zuidelijke en westelijke gevelwand. Van de rechter gevelrij is nu aileen nog het huis hoek Bergkerkplein - Bergstraat aanwezig. De andere huizen zijn vervangen door een lange muur. De panden Bergkerkplein 3/4 en 5 (rechts achter de kerk) zijn thans door respectievelijk de gemeente Deventer en de stichting "Oud-Deventer" gerestaureerd.

Rijkmanstraat. DEVENTER

De Rijkmanstraat, zoals men deze omstreeks 1905 van de Brink af zag. Veel schoons is mer in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Vooral de verwoesting van het fraaie middeleeuwse huis "Het Ossenhoofd" (geheel reehts) valt te betreuren. Hier zetelde korte tijd de N.S.B. V66r dit huis, waar de vrijmetselaars hun logegebouw "Le Prejuge Vaineu" hadden gevestigd, de nog bestaande gang naar de Munttoren.

79

il>Jntengang - De v n ter,

80

Een kijkje achter de vervallen Muntengang v66r de restauratie van 1913-'14. Rechts het zogenaamde huisje van de weduwe en links het Muntentorentje.

We verlaten thans het Bergkwartier om richting IJ sel en Pothoofd te gaan. Op 9 juni 1888 werd hier een grote internationale roeiwedstrijd gehouden voor professionals en amateurs, waarvoor extra-treinen moesten worden ingelegd. Men ziet hier de besnorde en van hoofddeksels voorziene roeiers van start gaan. Op de achtergrond het prachtige massieve huis van de oude schippersfarnilie De Weerd, dat pas voor de bouw van de Wilhelminabrug werd afgebroken. Het herenhuis links daarvan (aan de overkant van de haven dus) bewoonde de toenmalige burgemeester, Baron van Heemstra (later het huis van Mr. J.C.Th. Resius). Links daar weer van (aan de Melksterstraat) het woonhuis van de koopman H.H. Lugard.

81

82

In dezelfde tijd (omstreeks 1880) keek men van het Pothoofd z6 in de riehting Zandpoort. Geheel reehts het huis thans Zandpoort 15. Links daarvan de toen nog smalle toegang tot de Brink en de brouwerij van Bussemaker met het uithangbord "De Klaver". Links de aehterzijde van huizen in de Poistraat (thans no.68-74), waarvan het meest reehtse pand met een hoektorentje, dat nog bestaat.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek