Deventer in oude ansichten

Deventer in oude ansichten

Auteur
:   drs. B. Rademaker-Helfferich
Gemeente
:   Deventer
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2611-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Deventer in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

De Zandpoort van wat dichterbij gezien tijdens de afbraak, nodig voor de verbreding van de toe gang tot de Brink in begin 1932.

83

P~:lt:) Jcs, SIJSS. A~$tlrdam. '0. 3~SS

Pot aoord. DEYENTER.

84

Ter nagedachtenis aan hun vader en hun op zee omgekomen broer, die beiden een geregelde dienst op Enge1and onderhielden, hebben de gezusters De Weerd in 1863 een inrichting voor bejaarde schippersechtparen enschippersweduwen gesticht. Na het overlijden van de 1aatste der beide gezusters in 1879 verrees ingevo1ge hun testamentaire beschikking in 1881 dit gebouw aan het Pothoofd, een bijzondere particuliere instelling van weldadigheid, die na zijn verwoesting in de Tweede Were1door1og nieuwe vorm kreeg in het flatgebouw De Weerdstichting naast de verkeersbrug.

Het Pothoofd omstreeks 1890 van het zuiden af gezien. Aan de rivierzijde, onder de bomen, de aanlegplaats van de stoombootdienst Deventer - Amsterdam, die twee schroefstoomboten in gebruik had: de "Burgerneester van Heemstra" en de "Burgemeester van Marle".

85

86

Gezicht vanuit een pakhuis aan het Pothoofd in de riehting van de Bergkerk rond 1890. Op de voorgrond links de houtfabriek van C.J.F. Thyssen, reehts een deel van de oude gasfabriek. Daarvoor de zogenaamde Olifantsbrug over de Haven. Aan de overzijde van de Haven de Bokkingshang met (nu verdwenen) pakhuizen. Op de achtergrond rechts de Boreelkazerne en de ijzergieterij Nering Bogel,

De binnenhaven met pakhuizen aan de Bokkingshang omstreeks 1890. Uiterst links op de foto is het graanpakhuis van ten Hoopen en ten Zijthoff en daarnaast het pakhuis van Cath te zien.

Deventer. Bokkinghang,

88

De Binnenhaven en Bokkingshang in dezelfde tijd, maar iets verderop gezien, in de richting van de Boreelkazerne. De achterste rij huizen (aan het Bergschild) is nog intact, maar van de voorste rij zijn verschillende panden in de loop der tijd gesloopt, zodat ter plaatse restauratie van de oude stadsmuur mogelijk werd.

Hoe hoog het IJselwater soms weI kon komen, toont niet aIleen de merksteen aan de Bokkingshang, maar ook deze ansichtkaart uit 1920, die de Haven en zijn ophaaibrug Iaat zien.

89

90

Deze ophaalbrug over de Haven, vroeger Gasbrug genaamd, heette zoals door deze foto duidelijk zal zijn, sinds 12 september 1920 algemeen de "Olifantsbrug". Een onfortuinlijke olifant van het circus Hagenbeck keerde na een voorstelling op de Bergweide naar het station terug, maar zakte door de niet op zijn gewicht berekende brug. Het ongelukkige dier stierf helaas na enkele dagen aan de gevolgen.

De voormalige gasfabriek aan de overzijde van de Haven na de uitbreiding van 1877 en voordat de fabriek ingevolge een raadsbesluit van 9 juni 1908 in 1911 verplaatst werd naar haar huidige plaats aan de Zutfense weg.

91

DEVENTER

92

Aan het eind van de Haven lag de grote ijzergieterij van de firma J.L. Nering Bogel, die eigenlijk een voortzetting was van de in 1745 door Hendrik Lindeman bij de Vetkolk opgerichte "Iesdermolle". De grate economische wereldcrisis bracht dit typisch Deventer bedrijf in 1932 een klap toe, die het niet te boven kwam. Van het gehele gebouwencomplex bleef slechts een grote, nog nieuwe fabriekshal staan, waarin bijeenkomsten werden gehouden en concerten gegeven, o.a. door het Amsterdamse Concertgebouworkest.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek