Didam in oude ansichten

Didam in oude ansichten

Auteur
:   A. Tinneveld
Gemeente
:   Didam
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3296-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Didam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Zevenaarseweg, toen de boompjes nog pas geplant waren. Rechts stonden alleen nog maar het huis van Vos en de (nu verdwenen) boerderij van Bolk. Links staan de panden waar thans wonen: van Dum; ('t lange pand is afgebroken en niet meer herbouwd); Groen; Leonards; (de later afgebroken timmerwerkplaats); Bouwmans; Boerstal.

13

14

Rechts vooraan zien we het oude huis dat Gieskes atbrak. Daarna volgt de woning die H. en D. Burgers bouwden. In het cafe links werd onder andere de volgende grap uitgebroed: 's Avonds als Nova de "papklok" luidde schrok in de toren een tijdlang een uil wakker en vloog dan weg, Burgemeester Gijsen loofde f 10 uit voor hem die op een vastgestelde avond de uil zou schieten. Er was veel publiek die avond. De schoten knalden rijkelijk. "De uil" fladderde in de dakgoot. Toen ie daar met veel moeite was uitgehaald bleek het een varkensblaas met wat opgeplakte veren te zijn, die door de samenzweerders uit een galmgat was gegooid.

De Zevenaarseweg met volwassen bomen. V o6r 1902 was de kom van Didam nog nagenoeg boomloos. In dat jaar kocht de gemeente tachtig jonge linden voor Spoorstraat, Wilhelminastraat en Varkensmarkt. En ook daarna bleef men aan 't planten, waardoor omstreeks J 945 de meeste Didamse straten er even aantrekkelijk uitzagen als bovenstaande Wilhelminastraat. De wegenreconstructie van na de oorlog had echter als gevolg dat Didam thans weer geheel .Jcaal" is. Links de boerderij van Bolk; rechts aannemersbedrijf Boerstal.

15

16

De Tatelaartol. In 1830 werd de Tatelaarweg van Didam tot Zevenaar verhard (met grind) en daarin een tol gesticht. In 18541egden Bergh en Didam samen de "kunstweg" ZeddamDidam aan, omdat de Achterhoek een betere verbinding met Zevenaar wenste, vanwege de spoorlijn Arnhem-Oberhausen. Die nieuw met grind en leem verharde weg kreeg tollen bij de Meikamer en op Bergherbos. Bergh ontving steeds 20% van de Meikamertol. In 1942 werden de Meikamer- en de Tatelaartol opgeheven. Rijk enprovincie betaalden voor de afkoop samen f 50.000.

Postkantoor Didam.

In 1914 stichtte Didam een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Aan het elektrotechnisch bureau Ruempol en Co. te Amsterdam werd in 1915 de aanleg van 't elektrisch net in het dorp gegund voor f 13.982, en de bouw van twee transformators voor f 3.580. Een van die twee transformators kwam voor het postkantoor te staan (de peperbus op bovenstaande foto). In september 1915 werd het net aangesloten voor de ontvangst van de stroom van de gemeente Nijmegen.

17

Didam ean af den Toren gezien.

18

De Wilhelminastraat enige jaren later. Links zien we het nieuwe postkantoor; de woning van verver Kuppens (nu Bolder); de schoenmakerij van Even (in 1908 de .Vruchtboom''). Rechts is nog net een stukje dak zichtbaar van schoenmakerij Ros; timmerbedrijfLichtenberg (gebouwd in 1899); Schlief (in de negentiende eeuw "blauwververij" Schlief); koperslagerij Kuppens (1898); het dubbele pand van Lukassen en Banke; winkel, bakkerij en boerderij van Looman; meubelhandel Wolters (thans Botteram). De Spoorstraat ziet er nog zeer landelijk uit.

Didam

In 1919 vanaf de toren genomen foto. Links zien we het postkantoor, de hoedenmodezaak van Wolters-Staarink; het huis van van Zimmeren (thans horlogerie Bolder); de "Vruchtboom". Vooraan rechts staat cafe ,,'t Zwijnshoofd".

""" Vo~el"lucht

19

Groeten uit Didam.

20

De Wilhelminastraat. Links is de nieuwe hoedenzaak van Wolters-Staarink. Rechts staat de woning van Schlief. Aan het eind van de straat ziet u meubelhandel Wolters.

Groete uit Didam

Aanzicht van 't Postkantoo

De Wilhelminastraat omstreeks 1900. Het postkantoor is het tweede pand links. Daarin woonde ook uurwerkmaker Lukkassen. Kantoorhouder Banke was tevens gemeentesecretaris. Postbode Cornelissen bediende aanvankelijk aIleen, te voet, de hele gemeente. 's Zaterdags had hij het druk: dan werd het weekblad "De Post" bezorgd. Gelukkig namen veraf wonenden 's zondags de post bij de kerk in ontvangst. De grindweg is voorzien van beurtelings links en rechts liggende palen, waar de wagens tussen door slalomden om karresporen te voorkomen. De wegwerker verlegde de zware palen regelmatig.

21

6ezichl op Toren en Postkantccr,

22

Rechts is een stukje zichtbaar van het huis van verver Kuppens. Ret postkantoor is klaar gekomen (in 1906). Ret rijk probeerde eerst tevergeefs de gemeente of een particulier te bewegen om het te bouwen en te verhuren. Voor telefoon en telegraaf bleven de Didammers nog enige tijd aangewezen op het station. In 1907 richtte het gemeentebestuur in het nieuwe postkantoor voor haar rekening een telefooncel in en legde daarna een draadverbinding naar het station aan (zie het torentje op het postkantoor). De gemeente betaalde de telegraafbode en .f 50 per jaar aan de kantoorhouder. Op de achtergrond bet notarishuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek