Didam in oude ansichten

Didam in oude ansichten

Auteur
:   A. Tinneveld
Gemeente
:   Didam
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3296-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Didam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Komweg gezien van west naar oost. Rechts de woning van de familie Meriting. Links het Tesmapad naar de Wilhelminastraat,

Bovenstaande Jan Burgers (van 1847-1888) en zijn vader Jan Burgers (van 1830-) 847) waren samen meer dan een halve eeuw gemeenteveldwachter in Didam. Hun taken waren nog al omvangrijk; er behoorde onder meer ook toe: het controleren van de schoorstenen op brandgevaar; klachten over wegen of sloten onderzoeken; toezicht uitoefenen bij onderhoud van wegen; assisteren bij de inning van de veldtienden; het "ontvangen der gedoode kevers", Hun opvolgers werden in 1900 verlost van het deurwaarderschap en van het keurmeesterschap. Maar in 1907 kregen ze het toezicht op de handhaving van de bouwverordening. De beloning was steeds pover. In 1832 f 120 per jaar ( + f 25 voor kleding). Daarna tot 1861 .f 175 (+ f 50).

In de zeer koude winter van 1890-1891 reisden aannemer H. Jansen en landbouwer E. Thuis in een open rijtuig, al maar gerookte paling etend, door Friesland, van boterfabriek naar boterfabriek. Resultaat: 4 augustus 1891 kon in Didam de eerste cooperatieve roomboterfabriek buiten Friesland geopend worden; het was tevens de eerste stoomboterfabriek. Het person eel bestond uit D. Brandsma (directeur a f 700 per jaar), J. Verkerk en J. van Arnhem (beiden a f 7 per week). De eerste melk bracht 33/4 cent per liter op (in 1933 daalde prijs weer tot dat niveau). Vanuit Warga, Didam en Tungelroy begon de victorie.

25

~.tga! A Staarir:t. nidal;: Photo les. Nuss. Air!s!erdam.

De Spoorstraat in 1904. Rechts het pand waarin thans de schoenmakerij van Ros is gevestigd. Links achter de struiken de woning van Te Boekhorst (daar staat nu het dubbeIe

26 pand van kapper Ketels en Lanters). Aan het eind van de straat de zaak van Looman.

Stationsstraat

Didam

De Spoorstraat in 1914. Links zien we het pand waarin thans schoenhandel Ros; schilder Kraayvanger (gebouwd in 1909); textielwinkel Gilsing; smederij Polman (in 1914 gekocht door Schaars). Voor het pand van Kraayvanger staat een straatlantaarn met een petroleumlamp.

27

Stationstraat

Didam

28

De spoorlijn Zevenaar-Winterswijk kwam in 1885 klaar. Didam was daar weinig verheugd om. Toen op 31 mei 1880 de plannen voor de aanleg door B. en W. behande1d werden liet burgemeester Van der Does als zijn mening notuleren: "Ik vermeen dat deze spoorweg nooit of nimmer in het voordeel kan wezen dezer gemeente. Men kan in Zevenaar op de trein gaan". Vooraan links staat aannemer Van Dulmen; in de verte ontwaren we postbode Cornelissen. Rechts cafe en klompenmakerij Vlemminx. De eerste "trekwipsluitbomen" werden hier aangebracht in 1897.

Didam. 5poorstraat

De Spoorstraat kreeg pas betekenis na de aanleg van de spoorlijn. In 1830 stonden er nog slechts huizen op de vier plaatsen waar nu wonen: Hogeweide, Ter Heerdt, modemagazijn Gilsing, levensmiddelenbedrijf Aleven-Looman. In 1894 besloot de raad om de Spoorstraat (toen Eltenseweg geheten) te begrinden tot waar nu cafe Heymen staat. In 1896 bouwde Vlemminx daar zijn zaak.

29

Didam. Kinderkamp

30

Dit kamp (ten zuiden van het station) werd 18 juni 1916 geopend voor het tijdelijk in quarantaine brengen van uit Duitsland gevluchte deserteurs en krijgsgevangenen. Na het sluiten van de wapenstilstand werden 10.092 geallieerde soldaten vanuit Duitsland via Didam naar hun vaderland teruggevoerd. De ernstig zieken onder hen werden verpleegd in bovenstaand kamp. Daarna verbleven er gedurende verscheidene jaren in de zomermaanden stadskinderen, die op advies van medici voor enkele maanden werden uitgezonden. De Didamse dominee Stork voerde de directie over het kamp.

Landbouwschool met Directeurswoning - Didam

Op 3 januari 1922 werd bovenstaand gebouw door de R.K. Land- en Tuinbouwwinterschool van de A.B.T.B. in gebruik genomen. Vanaf 19 oktober 1920 waren de lessen in noodlokalen gegeven in het Carolus- en het Catechismusgebouw. Het eerste personeel vormden ir. H. J. M. Verhey (directeur), H. H. Hendriks (leraar), kapelaan C. Tombrock (godsdienstleraar), G. Wolsing (concierge). Misschien werd deze school in de Liemers gesticht, omdat zowel de oprichters van de Ned. Boerenbond als van de A.B.T.B. aldaar geboren en getogen waren. Didam kreeg de voorkeur omdat haar gemeentebestuur f 20.000 subsidie toekende.

31

Dorpslraat. Didam

32

Deze weg liep van Loil naar de kerk en de pastorie (= wedem) en heette daarom Weemstraat (thans Hoofdstraat). Het was de voornaamste en dichtstbebouwde straat van Didam. Rechts de zeer oude herberg "de Zwaan", waarin enkele eeuwen geleden het gemeentebestuur veel vergaderde. In de achttiende eeuw zwaaide een voorvader van commissaris Bloemers er de scepter. Links er tegenover stond in de middeleeuwen het gasthuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek