Didam in oude ansichten

Didam in oude ansichten

Auteur
:   A. Tinneveld
Gemeente
:   Didam
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3296-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Didam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Uitg. A. St.rink. Did.m.

/~;...~~

't Acheerdorp. Dl DAM

De Weemstraat ("Holtstraot") in 1904. Rechts staan de huizen van Verkerk (nu Van Bakel) en Kok (aannemer). Links is nog net zichtbaar de klompenmakerij van Sanders; verder de huizen van Bolder (voerman); Otten (aannemer); Van Vuuren (aannemer); Bindsbergen (klompenmaker); (de woning van Evers is niet zichtbaar); Straatsma (zadelmaker); Kuppens.

33

Groeten nit Didam

34

De .Beesternark": het zakencentrumpje dat de .Varkesmark'' de baas moest zien te blijven (worden). Links: het nieuwe pand dat de uit Arnhem afkomstige bakker J. Welling in 1899 bouwde op de p1aats van de door hem afgebroken herberg van de weduwe Trilsbeek; de woning van ve1dwachter Bollen; de slagerij van Lowenstein (thans De Reus); het burgemeestershuis. Rechts: de woning van meester Berendsen en zijn twee zusters en cafe Schaars. Aan het eind van de Weemstraat: "de Pletter", de olieslagerij van RoosendaaL

Aan de Weemstraat woonden (thans foto Vreeman) de gezusters Antje en Dientje Berendsen samen met hun ongehuwde broer Jan (de onderwijzer die een leesmethode met mondstandstempels op zijn naam heeft). Heel wat Didamse onderwijzers zijn bij hen in pension geweest. Op deze foto uit 1903 zitten van links naar rechts: Staal, Van Raay, Van Zimmeren, De Theye en meester Berendsen. Verdere pensiongasten zijn geweest: de Grood (1871), Sengers (1871), van Ditzhuizen (1871), Roring (1872), Schenk (1875). Elzinga (1891), Kwanten (1896), Nass (1897), Jongbloed (1901), Blijdestijn (1905).

35

Grceten uit Didarn,

36

De Hoofdstraat van west naar oost. Links staat cafe Schaars, Rechts zien we de huizen van slager Lowenstein (thans De Reus); veldwachter Bollen (thans schoenhandel Jansen); cafe Welling; schoenmaker Fiering; timmerbedrijf Kuppens; zadelmaker Straatsma.

Burgemeesterhuis

Didam

Rechts staat het in 1907 klaar gekomen deel van het St.-Albertusgesticht (genoemd naar Albertus Thuis). Voor de kerk zien we de raapolieslagerij van Giesen (ingetrouwd bij Roosendaal) en links de woning waarvan de benedenverdieping werd gebouwd door Van Voorst tot Voorst. In 1888 kocht de gemeente dit huis en verhuurde het tot 1899 aan dokter Ten Cate Hoedemaker. De veranda werd in 1894 door de bevolking aan de dokter ten geschenke gegeven. In 1899 bouwde het gemeentebestuur een verdieping op het huis en gaf het de be stemming: ambtswoning van de burgemeester (Gijsen 1899-1906, Sutorius 1907-1911, Van Nispen tot Pannerden 1911-1921).

37

Photog. en Uita:. van H. A. St~a<ink, Dirlam. Groc: uit Dirlam, St. Atbertus (;a.thuis. 4 ~~. I j" 1; .

f

Op de plaats waar thans het Albertusgesticht staat stonden voorheen de olieslagerij van Giesen en de winkel en herberg van Freriks. Hanneke Thuis en haar broer Bart verwierven het pand van Freriks en bestemden het voor de verpleging. G. Hebing schonk f 10.000, de gezusters Roosendaal gaven f 2.000 en A. en J. Hebing f 4.000. In september 1891 arriveerden drie zusters van Amersfoort: Anna (overste), Martha en Leonarda. Ze verzorgden in de herberg bejaarden, en thuis zieken, totdat in september 1896 het bovenstaande nieuwe ziekenhuis in gebruik kon worden genomen. Op de achtergrond de dokterswoning (eigendom van de gemeente).

38

Dokter Ten Cate Hoedemaker en links van hem notaris van Romondt. Willem Schaars bij de kop van het paard. Op de achtergrond het ziekenhuis van 1896 met links daarvan het voormalige cafe Freriks. Ten Cate Hoedemaker bouwde in 1899 voor zich zelf een waning, waarin oak na hem steeds artsen woonden (thans fam. Dunselman). V66r 1899 stond daar een oud landhuis, waarin onder andere de burgemeesters Van der Does (1873-1890) en Hulshof (1890-1899) waren gehuisvest.

39

40

Rechts onder het ziekenhuis; duidelijk zijn te onderscheiden de bouw van 1896 (links) en die van 1907 (rechts). Daaraan grenst de dokterswoning. In de rechterhoek zien we het huis van horlogemaker en tuinzaadhandelaar Putman (thans bedrijf van Kuppens). In het midden-boven de "berg" voor het stro van de strohulzenfabriek van Stevens. Daarboven de zaak van Van Leeuwen (thans Hetterscheidt) met twee schuren. En links daarvan het oude pand van Von del' Haar.

Albertus tichting.

Didam

Het bestuur van het Albertusgesticht had in 1896 de wens van pastoor Otten (1895-1908) genegeerd om het Piusgesticht uit te breiden met een bejaardencentrum en een ziekenhuis. In 1907 werd aan het Albertusgesticht in het zuiden een flink stuk aangebouwd. Rechts zien we een deel van de dokterswoning. Op de voorgrond de Domineeskamp (waar thans het gemeentehuis staat), die B. en W. in 1897 en 1901 probeerden te bestemmen tot rnarktplein. Als hen dat gelukt was dan zou daaromheen automatisch het winkelcentrum gegroeid zijn.

41

42

Ansicht van omstreeks 1910. Rechtsonder zien we weer het doktershuis. In het midden het gemeentehuis; links daarvan het huis waarin nu Hofman woont, en rechts de boerderij van Scheerder. Rechts boven het Piusgesticht en het Carolusgebouw. Links boven de kerk de boerderij van molenaar Ter Laak. Rechts onder het Carolusgebouw is slagerij Reijers zichtbaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek