Didam in oude ansichten

Didam in oude ansichten

Auteur
:   A. Tinneveld
Gemeente
:   Didam
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3296-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Didam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De oostzijde van de hervormde pastorie in 1922 gezien van uit de tuin van de dokterswoning. Het pand is afgebroken in 1970.

43

Marktplein.

Didarn.

44

Links is een klein deel zichtbaar van het Albertusgesticht; daarachter staat de dokterswoning. Op de achtergrond zien we cafe "De Harmonie", met de strohulzenfabriek (in 1893 waren er zestien werkkrachten). De brede strook onbebouwd liggende grond rechts op de foto was door het gemeentebestuur aangekocht ten behoeve van kermis en meimarkt. Vandaar waarschijnJijk het opschrift: Marktplein.

Enige jaren na het maken van deze foto (1885) ontstonden er moeilijkheden in het kerkkoor, omdat enkele leden op bruiloften en kermissen dansmuziek maakten. Uiteindelijk zette pastoor Tasset, na een heleboel kibbelarijen, de gebroeders H. en A. Nova buiten het koor. Moeder Nova protesteerde daarover aan de pastorie; vader Toon weigerde de pastoor nog te scheren, en een der ontslagen zoons haalde verbolgen bovenstaande foto uit de kast en verfde daarop het gezicht van de pas to or met inkt zwart.

45

46

De fanfare "De Club", gefotografeerd enkele maanden na haar geboorte (november 1894) in cafe Burgers. Van links naar rechts en van boven naar onder: A. Vlemminx, H. Nova; J. Welling, A. van Raay, J. van Raay, M. Raben, H. van Raay; H. Raben, H. Teeuwisse, A. Nova, M. Straatsma. Directeuren: A. Nova (1894-1932), A. van Zimmeren (1932heden). De instrumenten kon men kopen middels een renteloze lening van het kerkbestuur. Elk jaar (vanaf 1900) trok "De Club" mee naar Kevelaar. Op het station in Zevenaar werd eens aan de doorreizende Paul Kriiger een serenade gebracht. Het repetitielokaal was zaal Vos aan de Varkensmarkt.

· Groeten uit Didam

Gemecntehuis

Het gemeentehuis in 1909. De benedenverdieping kwam in 1831 klaar en werd tot 1867 gebruikt als eenklassige openbare school. Toen liet het gemeentebestuur er een verdieping opbouwen, en gebruikte het pand tot 1938 als gemeentehuis, politiebureau, huis van bewaring, waag, brandweerkazerne en stalling voor een lijkwagen, Het verschil in bouwstijl tussen de twee verdiepingen is onder andere duidelijk waarneembaar aan de ramen.

47

48

Burgemeester Sutorius (1907-1911) werkte met niet aflatende ijver voor de aanstelling van nog een secretarie-ambtenaar. Tot zijn strategie behoorde onder andere het zich door ds. Stork laten fotograferen in het gemeentelijk archief (op de zolder van het gemeentehuis). Op de achtergrond het p1akaat, waarmee Didammers tegelijk met talrijke lege flessen, het tuinhek van notaris Kok versierden toen die in 1892 failliet ging: "Piet- Faliet. Alles op de Flesch. Leege geldbuidels moeten voor Woensdag worden afgehaa1d. Worden anders publiek verkocht", De foto van deze "augiasstal" stuurde de burgemeester naar Gedeputeerde Staten.

~ ....

I '" .

~ ..' .

-? .~. ...'

De Drostlaan. Links ziet u de boerderij van Rutgers en het huis van Hofman. Op de achtergrond restaurant "de Harmonie".

49

50

Rechts "de Harmonie". Links de boerderij van Scheerder, de kapsalon van Scheerder en de zaak van Peperkamp.

Gemeentebuis.

Didsm.

Op de achtergrond het oude gemeentehuis (in 1938 voor f 475 afgebroken door J. Louwrens uit Huissen). De oude winkel en woning van Von der Haar zien we links. Rechts het huis waarin het echtpaar J. Vos- Welling ging rentenieren, nadat het in 1909 haar herberg, winkel en stalhouderij had overgedaan aan G. Jansen. Yoor de woning werd betrokken werd er eerst een verdieping opgezet.

51

Photografle en uitgavc Tall H. A. Staarink, Didasa.

Greet ui t Drdam, Schootstraar.

52

Foto in 1904 genomen vanaf de Varkensmarkt en kijkend in de Schoolstraat. Rechts is een dee! zichtbaar van bakkerij, winkel en cafe Van Leeuwen. Links de winkel van Roozen, en op de achtergrond die van Staarink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek