Didam in oude ansichten

Didam in oude ansichten

Auteur
:   A. Tinneveld
Gemeente
:   Didam
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3296-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Didam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

(;roete uil {lJidam.

<../>

Reer nlogement,

Ui1r:.a." H. C. Ra~n, Oid-.m.

ON" - La R;"~ &; Voor~ _ Zwollt No. 576.

---

Rechts even zichtbaar de herberg en klompenmakerij van Henk, Willem, Jan en Miet Meyer. Daarnaast winkel, .Jieerenlogement" en stalhouderij Vos. Vervolgens de rentenierswoning van Aaron, Marcus en Saartje Rosenberg. Geheel op de achtergrond de boerderij van Scheerder. Links de houten danstent, die van Leeuwen steeds plaatste met kermis en meimarkt. Op het plein werden in 1891 twaalf varkensmarkten gehouden, en elke dinsdag een markt voor eieren, groenten en boter (700 kg slechts in het gehele jaar). Hoewel in 1891 de boterfabriek was gesticht vernieuwde in 1895 het gemeentebestuur toch nog de "boterbanken" op deze markt.

53

54

De in 1902 geplante lindebomen zijn a1 aardige boompjes geworden. De zakenmensen rond de Varkensmarkt voerden een felle concurrentie met die rond de Beestenmarkt. Toen het gemeentebestuur beide markten wilde verplaatsen naar Domineeskamp bood kaste1ein Meyer in 1897 gratis grond aan om de Varkensmarkt te kunnen vergroten. In april 1891 verzocht het gemeentebestuur aan H. W. Jaartsveld te Lichtenvoorde inlichtingen over het bestraten van dit marktplein. Links: Van Leeuwen, Von der Haar en "de Harmonie".

Groenmarkt

Didam

De Groenmarkt (of Varkensmarkt) in 1914. Van rechts naar links: cafe Meyer, "Heerenlogement" Jansen, stalhouderij Jansen.

55

56

Van de Varkensmarkt kijkend in de Lokhorststraat. Rechts: bakkerij Van Leeuwen, kruideniersbedrijf Roozen, slagerij Welling. Links de tuin van Reyers.

Links vooraan: de bazar van H. A. Staarink (op de plaats waar nu cafe Jansen en schildersbedrijfNova staan). Staarink was ook fotograaf. Hij maakte zelf de foto's, die hij als ansichten in zijn zaak verkocht.

57

'..1

58

"Een groot prachtvol gebouw waar van elk een roem draagt waar de gehele gemeente op neer ziet". Aldus prees aannemer H. Jansen de nieuwe drieklassige openbare school, toen die in 1867 in gebruik genornen werd. Het oorspronkelijke bouwwerk is moeilijk te herkennen in bovenstaande foto van 1905. Meermalen zijn interieur en exterieur veranderd en lokalen bijgebouwd. Ook nog na 1905. Het "prachtvoIle" gebouw van architect Wennekes had de toil etten niet in de gangen, maar in de klaslokalen.

Personeel van de openbare lagere school te Didam in 1901. Staande (van links naar rechts):

Jongbloed (1901-1903); Teeuwisse (1878-1917). Zittend (van links naar rechts): Hendriks (1893-1913); Van Wezel, hoofd der school (1884-1915); Berendsen (1873-1919). De heer Jongbloed leed aan tuberculose. Terwijl hij zeer zwaar ziek lag bij zijn ouders (en een maand later overleed) besloten B. en W. om hem te adviseren eervol ontslag te vragen, .welk verzoek alsdan in gunstige overweging genomen zal worden". De zieke had verzocht op zijn kosten een plaatsvervanger te benoemen (dat verzoek werd door zijn collega's ondersteund). B. en W. wezen dat aanbod van de hand.

59

60

Op 23 februari 1916 werden van de leerlingen van de Didamse openbare school groepsfoto's gemaakt. Links de populaire Didamse onderwijzer "meester" Berendsen. Rechts ,juffrouw" Eijkman. In 1923 werd deze openbare school na een ingrijpende verbouwing omgezet in een R.K. school. Ze bleef dat tot 1955. Toen werd een nieuwe Ludgerusschool gebouwd in de Kom. Het oude gebouw bleef nog tot 1968 onder andere in gebruik als nood-B.L.O.-school, bibliotheek, judozaal. In 1968 werd het door het gemeentebestuur afgebroken. Op het vrijgekomen terrein verrezen een postkantoor, een telefooncentrale en een leeszaal.

Didam

R. K. Kerk mtl Pastorie.

In 1597 moesten de katholieken de Lieve Vrouwekerk afstaan aan de protestanten. Met behulp van de Franse bezetters kregen ze die van 1672-1674 weer in bezit. In 1699 bouwden ze een schuur als noodkerk, die de richter echter direct weer liet afbreken. In 1716 richtten ze opnieuw een primitieve schuurkerk op, waarvan het achterste dee! werd ingericht als pastorie. De overheid verhinderde dat toen niet. In 1837 werd bovenstaande kerk gebouwd met f 10.000 subsidie van het ministerie van waterstaat. Links ervan (op de plaats van de huidige pastorie) stond het kerkje van 1716.

61

62

Gestuwd door pastoor Otten (1895-1908) began het bestuur van de St.-Martinusparochie in J 901 met de ins telling van de .Jcerkpenning" am gelden in te zamelen voor de vervanging van de oude kerk door een grote nieuwe, die architect J. Stuyt getekend had. Lengte 60 m, breedte 36 m, hoogte toren 45 m. De bisschop weigerde echter zijn goedkeuring, maar adviseerde de stichting van een of twee nieuwe parochies. Deken Reuvekamp (19081946) voerde dat advies, na zijn benoeming in Didam, terstond uit door de stichting van de parochies Loil (1910) en Nieuw-Dijk (1911).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek