Didam in oude ansichten

Didam in oude ansichten

Auteur
:   A. Tinneveld
Gemeente
:   Didam
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3296-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Didam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

G roe en uit Didarn

De Kerkstraat omstreeks 1910. Links Ret Piusgesticht. Rechts het pand waarin Harthoorn thans woo nt, daarachter de Martinuskerk.

63

64

Op 3 mei 1877 arriveerden per rijtuig vanaf het station Zevenaar zes zusters van J.M.J. Zij zouden in een door het kerkbestuur nieuw gebouwde school (de "Bodenklauw", later "Piusgesticht") proberen, zonder enige subsidie van de burgerlijke overheid, een meisjesschool in stand te houden. Waarschijnlijk is bovenstaande gebouw niet het eerste, doch het in 1899 vergrote. Vlak achter de heg van de "Bodenklauw" woonden de vier gezusters Driever, in het huis genaamd "de Pol". Die kenden hun burenplichten ten opzichte van de arme zusters. Elke morgen reikten ze over de heg een kannetje melk, totdat de zusters eigenares waren geworden van een geit (en later zelfs van een koe).

Huishoudschool Didem.

Op 1 mei 1915 werd op verzoek van deken Reuvekamp een meisjespatronaat opgericht. De zusters van J.M.J. gaven naailessen aan de deelneemsters. Na enige tijd experimenteren zetten de zusters het patronaat om in een volkshuishoudschool. In 1919 verzocht het bestuur aan de gemeente om haar subsidie te verhogen van f 25 tot f 125 per jaar, en om een eenmalige subsidie van .f 250. Vanaf 27 januari 1920 ontving de school rijkssubsidie. In 1922 werd begonnen met de bouw van bovenstaande echte school. In 1932 kwam er nog een verdieping boven op. De school groeide zo geweldig dat op 24 november 1953 het gebouw aan de Bodenklauwstraat betrokken kon worden.

65

66

Deze foto is er een uit de prille jeugd (1914) van de huishoudschool St.-Oda. De lessen werden toen gegeven in het Carolusgebouw en in het Piusgesticht. De school recruteerde haar leerlingen uit niet meer zo piepjong zijnde meisjes. Bij het bord zien we een der docenten, de heer Hendriks, die later leraar werd aan de Didamse landbouwschool.

Toen Ter Laak de Loilse windmo1en sloopte bouwde hij naast zijn boerderij een nieuwe maalderij (het witte gebouw met plat dak). Boerderij en maa1derij werden omstreeks 1954 door de gemeente aangekocht en gesloopt ten behoeve van het uitbreidingsp1an "de Ziep".

67

In 1451 stond deze torenmolen er al. In 1457 werd ze eigendom van het huis Bergh. Bergh bezat toen in Didam het windrecht, d. w.z. mocht daar aIleen mol ens oprichten. En geen Didarnmer mocht buiten Didam laten malen. Deze molen is bijna drie eeuwen gepacht geweest door leden van het geslacht Ter Laak. In 1874 werd een Ter Laak eigenaar. Het gebouw is gesloopt omstreeks 1918. Het stond aan de westkant van de weg Didam-Loil (net ten noorden van de Kerckhoveweg), of zoals men vroeger zei: in het Loilse veld. V oor 1457 hoorde het halve windrecht in Loil tot het huis Loil. Bergh had toen een standerdmolen staan bij het kasteel in Oud-Dijk. Die waaide echter in 1486 om, en verdween daarmee uit de historie.

Photog. en Uitg. van H. A. Staarink, Didam.

Greet uit Didam.. H uize LoB.

Het huis Loil wordt het eerst in 1357 genoemd als Johan graaf van Kleef er Aelbrecht Deus van Loil mee beIeent. Het moest een open huis blijven van de graaf, dat wiI zeggen een militaire post van Kleef. Een bekend lid van het geslacht Loil was Will em van LoIe, die in 1381 met 36 leden (onder anderen de graaf van Kleef) de Orde van de Gekken stichtte (een organisatie waarvan men het doel niet met zekerheid kent). In 1444 verkocht J. van Loil het huis LoiI aan de heer van den Bergh. Het stond ongeveer op de kruising van Loilderhofweg en van Broekhuysenweg (H. Scheerder woont er nu). De foto is van 1904.

69

GROET UIT LOlL <DIOAM)

70

Rechts vooraan het bierhuis dat Seegers in 1895 van Overmaat kocht. De koper brak het gebouw in 1925 af en bouwde op dezelfde plaats een nieuwe zaak (winkel en bakkerij). Het volgende gebouw is de woning van Frans Lamers.

Care Rasing

te Loll

De omgeving van de Loilse kerk in 1913. In 1910 had Th. Rasing er een waning, cafe en winkel gebouwd (eerste gebouw rechts).

71

R. K. Kerk en Pastorie te Loil Didam

72

De moederkerk (St.-Martinus) schonk aan Loil en Dijk elk f 30.000 voor de bouw van eigen kerken. Ze mochten maximaal f 10.000 aan hypotheek opnemen. Pastoor Inden, die in Loil bouwde, deed het wat duurder en beloofde het ontbrekende bij te passen. Het Loilse armbestuur kreeg f 9.091,70 mee van Didam. Deken Reuvekamp deed vrijwillig afstand van de uit Loil en Dijk afkomstige fundaties. Bovendien beloofde de St.-Martinusparochie am gedurende vijf jaar aan de Loilse pastoor f 100 per jaar voor zijn onderhoud bij te dragen, en voor de Dijkse f 200 per jaar. De aartsbisschop consacreerde de Loilse kerk op 14 november 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek