Diemen in grootmoeders tijd

Diemen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5746-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diemen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een schoolklas van de openbare lagere school aan de Ouderkerkerlaan van het schooljaar 1918-1919.1. Jan Schelt, 2. Klaas Niemans, 3. een onbekende, 4. Jacob Jongejans, 5. Chris Niemans, 6. Klaas Hagen, 7. Aart Pos, 8. Ooitje Molenaar, 9. een onbekende, 10. Mien Schelt, 11. een onbekende, 12. Annie Hagen, 13. Jan Hagen, 14. meester J.R. Leeghof, 15. Jacob Jongejans, 16. Van Maurik, 17. JoPos, 18. een onbekende, 19. Dien Pos, 20. eenonbekende, 21. eenonbekende, 22. Aart Vedder, 23. Henk Hagen, 24. Karel Jongejans, 25. Adriaan Ruigrok v.d. Werve, 26. Jan v.d. Schot, 27. een onbekende, 28. Leo Verreydt, 29. Willem Vedder, 30. een onbekende en 31. een onbekende.

10. Een schoolreisje an no 1919 van de zesde en zevende klas van de openbare lagere school aan de Ouderkerkerlaan. Een dagje naar Wijk aan Zee! Jan Hagen vertelde: "Voor die tijd was dat een hele gebeurtenis. Met paard en wagens en kerkbrikken van diverse veehouders werden wij naar de De Ruijterkade achter het Centraal Station te Amsterdam gebracht. Vandaar gingen wij met de boot naar Velsen en verder lopend door Beverwijk naar Wijk aan Zee. In het bos bij een tentje kregen wij een glas limonade. Vanaf Wijk aan Zee ging het lopend langs het strand naar IJmuiden. Niet zo gelukkig was Jan Scherpenzeel, hij trapte op het strand in een stuk glas van een kogelflesje. Verbonden en ondersteund door klasgenoten bereikte hij toch IJmuiden. Daar aangekomen kregen wij een broodje in het Koning Willemhuis (genoemd naar koning Willem III). Vanuit IJmuiden, waar de boot op ons wachtte, ging het weer terug naar Amsterdam, waar de paard en wagens op ons stonden te wachten. Bij de Hartveldsebrug werden wij met muziek ontvangen door de Diemer Harmonie en met de muziek voorop ging het naar het schoolplein. Daar hield het hoofd van de school J. Teer nog een toespraak waar half Diemen bij aanwezig was. Een dag om nooit te vergeten!"

Op de foto van J. Hagen: 1. Riek Mooiweer, 7. Sien Krist, 10. Mien Verreydt, 14. Boukje Vos, 19. Lies Kloosterman, 21. Adriaan Ruigrokv.d. Werve, 23. Henkvan Drie, 24. De Hollander, 25. CobaSaan, 26. Annie Hoefman, 27. Theo Markmann, 29. Neeltje Hoefman, 30. Piet Martens, 31. Betje Havekotte, 32. W. Koopmans, 33. F. ter Heide, 34. Jannetje Griffioen, 36. Francien Lieftink, 37. Maasje van Dijk, 38. Martha Martens, 39. Mien Schelt, 40. Grietje Schrama, 41. Klaas Vedder, 43. J. v.d. Schot, 44. Elius Arp, 45. Jan Hagen, 46. Cor Post, 48. Jan Horstman, 50. Willem v.d. Meent, 51. Rinus Duikers, 52. Wiegert Bok, 53. Gerrit Diepgrond, 58. Aart Vedder, 62. hoofd van de schoolJ. Teer, 63. begeleider P. Saan, 65. onderwijzer Gaaf, 66. onderwijzeres Jansen, 68. begeleidster mevrouw Van Elteren, 69. Henk Bakker, 60. W. Vedder en 61. Achterberg.

Oudcrkcrkerlaan - J)icmer.

11. Foto boven: in het laatste huis rechts voor de openbare lagere school op Dr. 41 was van 1926 tot 1930 de melkhandel van W. Koekenbier; daarna vestigde hij zich in de Weesperstraat. Vanaf 1930 werd het pand bewoond door onder anderen varkensboer Versluis, J. Havekotte handel in stro, bostel, enz., en als laatste door kolenhandelaar J. Niezen. Beide zonen van W. Koekenbier werden eveneens melksli j ter, Map ventte in Diemen en Jan in de Watergraafsmeer. Op 20 oktober 1971, na 45 jaar melkslijter te zijn geweest, hi elden beiden het voor gezien.

Foto onder: J. Koekenbier, gefotografeerd in 1928.

12. Op de hoek van de Ouddiemerlaan en Hartveldseweg stond de kruidenierswinkel van Chris Kok met verkoop van koloniale waren. In de deuropening mevrouw Kok en Annie Kok. Naast deze winkel de schoenmakerij van A.J. Cocu, daarnaast de tabak- en sigarenwinkel van J. Goedhart en de grammofoonwinkel Patte van de zoon van C. Pereboom. In de etalage stond het hondje van His Master's Voice. Vervolgens de winkel van loodgieter "B. Lourens in sanitaire en elektrische installatien en huishoudelijke en luxe artikelen, met telefoonno. 10". (Foto P. Goedhart.)

.fIa!1 de Keulsche Vaarf, 'JJiemen.

13. Gezicht op de dorpskern Diemerbrug, met links de Weespertrekvaart en de Prins Hendrikkade. Op de voorgrond de oude loswal, daarachter stond tot 1924 de melkwinkel van Jan Struik. Links van de winkel lag het jaagpad en rechts de Muiderstraatweg. Het huis met de drie schoorstenen rechts was de galanteriewinkel van P. Vervetjes, daama vanJ. Detering. In de kelderwas een vatenmakerij. Als laatste de galanterie-, speelgoed- en tabakswinkel van J .J. Tool.

14. Op deze foto uit 1925 is de familie Hagen afgebeeld. Van links naar rechts, voorste rij: Annie, J. Hagen sr., Hendrikje Hagen-Brouwer en Klaas Hagen. Achterste rij: Piet, Jan, Trijntje , Gerard, Marie en Henk Hagen.

Weespervaart

15. De watermolen "De Gemeenschap II" aan de Stammerdijk werd gebouwd op de plaats van de Stammerlandse molen. De eerste steen vermeldt: "De eerste steen gelegen door H. Koenders Jz. voorzitter, C. Zwaan, W. Lieverts, J. Nagel, R. de Vries, P. Spaans poldermeesteren en J. Harshagen secretaris 10 juli 1872." In 1927 kwam deze molen buiten gebruik doordat de molen "De Gemeenschap I" op de Lange Stammerdijk door een dieselgemaal werd vervangen. Dit gemaal kon de hele polder bemalen. Op de ansicht zien we bij de molen mevrouw Griffioen.

16. Links: de Burgemeester Bickerstraat uit 1923 met Dirk en Piet van Es. Rechts kwam op 1 ju1i 1924 de rooms-katholieke jongens- en meisjesschool met als hoofd P.l. Schneider. De straatnaam veranderde toen in Schoolstraat. Aan het einde van de straat rechts werd op 28 september 1937 de gereformeerde Bethlehemkerk in gebruikgenomen. (Foto P. van Es.) De rechter foto is van later datum maar vrijwel op dezelfde plaats genomen. Op de foto mevrouw Meerleve1d met haar dochters, rechts Trees, links Annie en de echtgenoot van Trees, Piet van Kooy. (Foto J.F. Reurekas.)

C. PEREBOOM. Cafe. stalhouderii en ultsoannine .. De Reiller". DIEMERBRUG.

17. De herberg "De Reiger" dateerde volgens P.J. ter Beek van 1644. In 1913 liet C. Pereboom de herberg afbreken om plaats te maken voor een nieuw cafe met feestzaal, terras en stalhouderij. Het cafe werd in 1915 heropend en moest vanwege het toenemende verkeer in 1927 worden afgebroken. In 1924 was A.A.J. Geerlings een van de kelners en tevens koetsier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek