Diemen in grootmoeders tijd

Diemen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5746-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diemen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

18. Deze foto uit 1925 werd genomen op het terras van cafe "De Reiger", gelegen aan de achterzijde aan de Weespertrekvaart. We zien hier de so os van de notabelen van Diemen. Op de foto van mevrouw De Koning-Grobbee: 1. H.J. Verkroost, 3. D. van Dijk, 6. G.A. Scheffel, 8. H. Kaskens, 9. P. Glas, 11. J. Havekotte, 12. H.L. Hamers, 13. M. van Tilburg, 14. A. van Vlaanderen, 15. J. Teer, 16. P. de. Wolf, 17. T. den Vijl, 18. R.C. Poster, 19. H. Zaal, 20. D. v.d. Kroon, 21. J. Grobbee, 22. J. Verduin en 24. A. Bruidegom.

19. Het gedeelte rond de Vinkenbrug, met op de voorgrond de Korte Diem. In de Muidertrekvaart ligt de woonboot annex het cafe met verhuur van roeiboten en kano's van J. du Pau. In 1934 werd dit overgenomen door M. van Staveren. Volgens een besluit van de minister van Rijkswaterstaat in maart 1938 werd de Muidertrekvaart vanaf de Vinkenbrug tot aan de Hooibrug gedempt voor verbreding van de rijksweg A 1.

20. De boerderij "Vinkenhof", gelegen aan de Stammerdijk, werd onder anderen bewoond door de familie B. v.d. Brink en vanafl923 door de familie Roest. Op de foto van de familie Roest uit 1926 voor de boerderij, achteraan, van links naar rechts: Gerrit, Marijtje, Hendrik en Maurik Roest. Zittend vooraan: mevrouw Roest en H. Roest. De boerderij werd voortgezet door zoon Maurik Roest en later door de beide zonen van Gerrit Roest.

Be~endmaking~ vEE~~~;;~arr~ ~iAiU~EN~L~CB;::R~ij b=~

overgtdrageo a&D dec beer C. BA VEKO'ITE. Met diD: veer het genoteo vertroulIVeo beveelt hij zijo opvo1ger beleefd io deo gWlSt n.o: bet publiek. &&0.

T". O. I\ORTLAND.

Ooder2'eteeteode mutt b!leeJJ beketld. dat hij de VLEESCBBOUWERIJ ee VARKENSLACBTERIJ ??? deo beer TB. G. KORTLAND ot'er&!Dop)eD beef'" De veeI:ekeriog ~veode, dat bij tracbteJi sal bee vertrouweo wu.rdig te tooDeD cJat sij'1 TOO~~r ZOO ruimaeboo!i. moebt genieteJ:, l)(lk teo, o~hte va.o lenYOgf:!D TOOt; .Breilo~ flO partijeo, petlt,t1ch beJeefa io uwe.8'!J:oU:~. beveleDd.~ f~ uw a""., .....

'- ' C.l1i<'VEKOTTE.

OIEMEN. 1 F"'ruarl 1926. f;

21.Hel dorp Diemerbrug omstreeks 1921. Rechts aan de Hartveldseweg de winkelgalerij met bovenwoningen, die in 1938 voor verbreding van de Hartveldseweg werd gesloopt. Uiterst rechts, met een meisje voor de etalage, was de winkel met verkoop van landbouwgereedschappen, ijzerwaren en dergelijke van W. Vervetjes, daama van Jac. Koolhaas. Vervolgens de slagerij van D. Kortland, die met zijn dochter voor de winkel staat. De slagerij werd op 1 februari 1926 overgenomen door C. Havekotte (zie advertentie onder). Naast de slagerij was de kruidenierswinkel van de weduwe Baars, dan volgden kapper J .H. Muller en de comestibleszaak van Olivier en Kok en als laatste de horloge- en goudsmidswinkel van H. Kaskens.

22. In de slagerij van de familie Havekotte aan de Hartveldseweg, van links naar rechts: Jan Baars, Piet Born, Arie Hopman, C. Havekotte en mevrouw Havekotte. Vanwege de sloop werd een nieuwe slagerij geopend aan de Hartveldseweg 52.

DANKBETUIGING

Laogs deeee weq bdui9 i1:: mijn cprecbtea dank voor de overweldi.endo belangsteUlnC', welke lk blj de OPENING van mijn nteuwe aaak heb moge.a ondervinden. Her mede-levcn vee mijn clientele zal veer mij aanletdinq ::::ijn om onder allc cmsrandiqbeden de reputette van mijn zaak hoog re becdeo. door steeds de £lIerbCtste kW.&lIiteit te Jeveren en vcor onberispelijke bedienlng :or9 te draqen.

Om aaa mijo. nieuwa .dNa 0.09 eeeer bekcadbctd ee gevca g~ef ik VRIJDAG en ZATERDAG bij aankocp van mtnstens ceo pond vlcesch

een pond dik Niervet voor 35 c.

of

een pond Gesmolt. vet voor 30 c.

AANBEVELEND.

Model-Slagerij C. HAYEK DTTE

HARTVELDSCHEWEG 52, DIEMEN

TEL. 50475

23. Links de achterzijde van cafe "De Vergulde Wagen" van B.H. Vervetjes, met het lommerrijke terras aan de Weespertrekvaart. Rechts naast het cafe de ijzerwinkel en verkoop van landbouwgereedschappen van Willem Vervetjes, overgenomen door lac. Koolhaas. Door de sloop in 1938 verhuisde de zaak naar de Burgemeester De Kievietstraat. Voor de huizen ligt het fietspad op het oude jaagpad.

24. Op 14 februari 1928 werd de vrijwillige brandweer "In Aller Belang" opgericht. De Diemenaren, nog gewend aan de met de hand bediende pompen en de roep , ,pompeniers aflossen", kijken naar de demonstratie van de pas aangekochte brandweerauto. Op de foto uit 1928 van M. van Silfhout de belangstellenden, onder wie burgemeester A.J. de Wolff. Op de achtergrond de auto van transportbedrijfD. v.d. Meer, de wasserij "De Wetering" van G. Portengen en daarnaast zijngarage. Vervolgens de garage van P.H. Saan, aannemer Westerbeek en geheel rechts de galanterie- en tabakswinkel van J. Tool.

25. Op 1 april 1920 namen de gebroeders F. en C. Smits het agentschap van Gazelle rijwielen over van H.N. Fakkeldij. In een schuurtje achter cafe Vervetjes aan de Hartveldseweg begonnen zij met de reparatie en verkoop van rijwielen en met de verkoop van benzine. Na drie jaar werd naast de tuin van de oude rooms-katholieke schuilkerk "De Hoop" een nieuw pand met showroom geopend voor de verkoop en reparatie van Gazelle-, Simplex- en Springfieldrijwielen. Met Pasen ging het naar de bollenvelden. Op de foto, van links naar rechts: Sien Postma, Frits Smits, Marie Hagen, Willem Smits, Catrien van Huizen, Nico Smits, Marie Timmermans en Cees Smits.

26. Op de foto boven van P. Pereboom de rijdende veerwagen door het Merwedekanaal naar Overdiemen, die in 1939 de met de hand bediende pont verving. Op de foto links de woningen van de pontbeambten en rechts boerderij "Meergenoegen" van W. Zagt te Overdiemen.

Op de foto onder een gedeelte van het dorpje Overdiemen, dat na de opening van het Merwedekanaal op 4 augustus 1892 bereikbaar werd door een met de hand bediende veerpont. Op de voorgrond het boerderijtje van Cobus de Gooyer, die tot 1930 parlevinker op het Merwedekanaal was. Na 1930 werd dit huis bewoond door onder anderen J. Griffioen. Daarnaast het huis dat werd bewoond door onder anderen C. van Dinteren. Dan voigt het huis van Hendrikse, later bewoond door K. Scheer. In het kleine huisje woonde G. Molenaar en het grote huis werd bewoond door de familie Molenaar. (Foto J.F. Reurekas.)

27. In de strenge winter van 1929 maakte een groepje Overdiemenaren op de schaats een tocht over de voormalige Zuiderzee naar Marken. Op de foro, die werd gemaakt te Marken, van links naar rechts: een Marker meisje en visser, daarnaast twee onbekenden, met hoed visser Gerrit Smeenk, ervoor Cor de Gooyer, schuin achter hem visser Bertus Smeenk, naast hem veehouder Cobus de Gooyer, ervoor staat L. IJmker, de fortwachter van het fort Diemerdam; dan Jan van Schaick (broodbezorger bij bakker Baak) en de laatste is onbekend. (Foto D. de Gooyer.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek