Diemen in grootmoeders tijd

Diemen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5746-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diemen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

28. Op de foto boven uit 1930 staan in de Weesperstraat voor de winkel annex wagenmakerij van W. Schipper, van links naar rechts: l.W. Schipper, tante Jean Schipper, een onbekende, mevrouw Schipper en een onbekende. Omstreeks 1932 werd de zaak opgeheven en kwam hier de meubelfabriek met winkel van H. Scheeres en vanaf 1938 tot 1965 de kruidenierswinkel van J. Pas.

Op de foto onder na de verbouwing staan voor de winkel en werkplaats van links naar rechts: een onbekende, J. Homma, T. Post en Andries Visser sr. Bij de verbouwing werd de rechter etalage bij de al bestaande werkplaats getrokken. (Beidefoto's: M. Schipper.)

29. De spoorlijn Amsterdam-Amersfoort werd in 1873-1874 aangelegd. Diemen kreeg toen een halte .Kerklaan" aan de Ouddiemerlaan en een halte op verzoek aan de Overdiemerweg. Deze laatste halte werd omstreeks 1920 opgeheven en de halte .Kcrklaan'' ongeveer tien jaar later, vermoedelijk wegens te weinig passagiers. Foto boyen: rechts de boerderij .Buitenlust'' waarvan de laatste bewoner H. de Graafwas.

Foto links: een passerende trein met stoomlocomotief. (Foto's: mevrouw Van Zalingen.)

30. In 1922werddoorC.P. Oostenrijken Van Dongen v.d. Swans de garage- en busonderneming "Oostenrijk" opgericht. Het bedrijf werd in 1928 overgenomen door de Engelsman A.S.A. Arsher en in 1941 door J. Staal. Bekende chauffeurs waren Charles de Kock, J. Nagel, W. Peters enJ. van Tas. Foto boven: het vertrek voor een reisje vanaf de Dam in Amsterdam.

Foto onder, uit de jaren dertig: staande geheel rechts chauffeur Charles de Kock, die ook vakantietrips naar Duitsland reed. (Foto's familie De Kock.)

31. De bouw van de spoorbrug over de Muidertrekvaart en de Muiderstraatweg omstreeks 1930. Op de achtergrond het brugwachtershuis behorend bij de kraanbrug, die over de Muidertrekvaart lag. De trein reed to en over deze brug en dan over de Muiderstraatweg. Deze oversteek werd door spoorbomen beveiligd en was een obstakel voor het wegverkeer. Op de foto van W.E.J. Bastiaanse: geheel links de zoon van C. Verburg en geheel rechts W.E.J. Bastiaanse.

32. Mevrouwen mijnheer Langelaar met hun zoon Jaroen voor de voormalige spoorwachterswoning van de bewaakte overweg aan de Muiderstraatweg, die bewoond werd door de familie Dubelaar. Na het in gebruik nemen van de spoorbrug werd de spoorwachterswoning gekocht door de heer Langelaar en op de voormalige batterij uit 1787 aan de Stammerdijk opgebouwd. Voor de bouw in 1939 van een defensiewoning met bijbehorende loodsen werd het huis verrold naar de overzijde, waar het heden nog staat. (Foto:J. Langelaar.)

33. Een groepje kinderen uit Overdiemen. De foto is omstreeks 1930 genomen door een wandelend echtpaar op de Diemerzeedijk bij de Diemerdammersluis: een stukje Diemen waar het vooral 's zomers erg druk was. Bij het cafeetje met verlofB van de familie Smeenk was een gezellig zitje. Op de foto, zittend, van links naar rechts: een zoon van de fortwachter IJmker, Henk Smeenk, gehurkt in het midden Jaap Hennipman. Staande, van links naar rechts: Karel Hennipman, W. van Wilgenburg, Levert IJmker, Freek de Gooyer en Dirk de Gooyer.

34. Het Lunapark te Diernen was een groot kermisterrein met veel attracties op het weiland aehter de Nieuwe Buurt. In juli 1931 opende het zijn poort, die aan het einde van de Jan Bertsstraat stond. Helaas was het Lunapark geen lang leven beschoren; het werd in 1932 voorgoed gesloten. Links op een knipsel burgemeester A.J. de Wolff, wethouder C.H.J. Westerbeek en vermoedelijk Lou Benner, de eigenaar van de achtbaan. Reehts op de reclamefoto de steile-wandracer op zijn motor in actie.

35. Even voorbij het dorpje Ouddiemen stond reehts aan de Ouddiemerlaan het huis annex de kruidenierswinkel van Adriaan Hoeve. Hij was parlevinker op het Merwedekanaal. De kruidenierswaren werden in onzen, halve en hele ponden afgewogen en verpakt. Daarna ging het met een handkar riehting het ponthuis aan het eind van de Ouddiemerlaan waar zijn roeiboot lag. Foto boven: woonhuis annex winkel aan de Ouddiemerlaan.

Foto onder: Adriaan Hoeve bij het Merwedekanaal.

Foto rechts boven: Adriaan Hoeve in zijn boot op het Merwedekanaal.

36. De Julianastraat was de tweede zijstraat van de Ouderkerkerlaan en werd in 1924 bewoond. Op de foto boven uit 1932 in het weiland aan het eind van de straat: 1. J. Hekkenberg, 2. Martha Mars, 3. Annie Hekkenberg, 4. P. Mars, 5. Han Poster, 6. HeinKloosterman en 7. Nico Hekkenberg.

Foto onder uit 1934: voor de boerderij "Kerkzicht" aan de Ouderkerkerlaan op het paard Jan Hekkenberg, naast het paard Gerrit Kreuger. (Foro's: J. Hekkenberg.)

'I'

, .~ .~N'". ARENT"XBlJTSTK. 3%.,

, " DIEMEN. '

" DeĀ·,.e.~~naar van de vori~.e week te

I Diemen ,",'iJeopende .. Verfton heeft wei :t' ,blijk geiJ:even dat hij niet over een nacht ',ijs gaat: De opening dezer ruim gesor: teerde zaak in verfwaren. droqisterij- en

huishoudelijke artikelen is grondiH voorbereid. zoodat het publiek van Diemen en Betondorp cr lctterlijk aJIes kan koopen wat deze branche meebrengt.

Aile artikelen worden tegen concurreereride prijzen verkocht, zoodat wij verwachten, dat de heer Tijhuis het hier wel net zoo druk zal krijgen aIs in

zijn zaak in de Czaar Peterstraat. '

AIs de klanten maar kleur willen bekenne n, krijgt men in de ?. Verfton" de I ved in de ondenkbaarste kleuren aanqemaakt!

i ,

37. Het pand achter de lantaarnpaal op de foto werd bewoond door dokter Th.C. Bos-Otten, in april 1935 opgevolgd door dokter A.J.J. van Gernert. Vanwege de afbraak in 1944 werd "De Verfton" naar de Burgerneester De Kievietstraat 4 verplaatst. Toen Diernen aan de Ouddiemerlaan een winkelcentrum kreeg, vestigde drogisterij Tijhuis zich daar. De officiele opening van het winkelcentrurn vond plaats op 19 september 1970 en werd verricht door burgemeester mr. J.H. Strurnphler Tidernan. De drogisterij-parfurnerie van M. van Dijk-Tijhuis werd op 1 februari 1988 overgenornen door Marinus van Dijk. (Foto:

M. van Dijk-Tijhuis.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek