Diemen in grootmoeders tijd

Diemen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5746-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diemen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

48. Een schoolklas uit 1938 van de openbare lagere school aan de Ouderkerkerlaan. Eerste rij, van links naar rechts: 1. Anneke de Gooijer, 2. Ad Seeuwen, 3. Gerrit Vogel, 4. Nellie Kersting, 5. Isaac Bronkhorst, 6. Egon Zwolsman, 7. Nellie Staal, 8. een onbekende, 9. Anton Stuifzand, 10. Freek Teerink, 11. Guusje Lap en 12. Johan Tijhuis. Tweede rij: 13. Ali Diekema, 14. Nel Adriaanse, 15. Henny Vree, 16. Truusje Mol, 17. Jopie Ineke, 18. Rietje v.d. Vecht, 19. Rena v.d. Zee, 20. Doortje Verwer, 21. Kitty Scheper, 22. een onbekende, 23. Wim Zinke, 24. Kors Aldersebaes, 25. Piet de Graaf en 26. Bertus Niemans. Derde rij: 27. Hetty Kalker, 28. Riek Venema, 29. juffrouw E. Berrier, 30. Catrien Ruis, 31. Trijntje Beverloo, 32. Nel Regeling, 33. Nel Bakker, 34. Martha den Hartog, 35. een onbekende, 36. Hans de Nuijl, 37. Wim van Muiden, 38. een onbekende, 39. Kees van der Gragt en 40. Cootje van der Hoek. (Foto: T. Beverloo.)

49. De Muiderstraatweg in 1938 met links G. Roest en rechts diens vader H. Roest, terug van de markt in Purmerend en op weg naar huis: de boerderij "Vinkenhof" aan de Stammerdijk. Links de Muidertrekvaart en rechts de glasbJazershuizen. Over de Muiderstraatweg de transportband van de cooperatieve vereniging "Ons Voordeel", beter bekend als de Boerenbond. (Foto: H. Roest.)

50. De bouw van de ringspoorbruggen over de Muiderstraatweg, de Weespertrekvaart en de Weesperstraat in 1939. Het ringspoor werd in 1940 in gebruik genomen. Op de foto boven: de bouwers van de bruggen, in de ton zit Maarten Snel, boven links staat mevrouw v.d. Ven, zij werkte in de cantine.

Foto rechts: de bouw van een van de bruggen. (Foto's: P. Grootenboer. )

51. In een krant van zaterdag 26 mei 1934 staat vermeld dat op 1 juni het christelijk kinderkoor "De Jonge Lofstern" herdenkt dat het tien jaar geleden werd opgericht. Volgens het blad ligt het in de bedoeling in de maand oktober dit jubileum te gedenken met een concert in de hervormde kerk aan de Ouddiemerlaan. Op de foto uit 1942 van D. Verwer het kinderkoor tijdens een dagje naar Artis. 1. De Vries, 2. T. Ooms, 4. Jannie Vreeken, 6. Laurens van Eekeren, 7. Ruurtje Vlieger, 12. Annie Deckers, 18. Bep Salentijn, 22. Kitty Brandon, 23. mevrouw De Vries, 24. Truus van Norden, 26. Hennie Smit, 29. Rob Mol, 30. mevrouw Mol, 32. Dinie Romeijn, 33. Bep Ooms, 38. Judith Niezen, 39. Janna Pronk, 40. Bertha Wind, 41. Gerrit Wind, 42. EmmyBoss, 43. Riek v.d. Bosch, 44. Tamme v.d. Bosch, 47. Stientje van Drie, 50. Wim Visser, 53. M. Tyvelijn, 57. Alie Wink, 65. Piet Koopmans, 67. Doortje Verwer en 69. Hennie Zeeman.

52. De boerderij "Kent U Zelve" aan de Overdiemerweg dateert van 1648 en werd in 1874 herbouwd. De eerste steen voor de herbouw werd in september 1874 gelegd door Felix J.M. Westerwoud. Op 21 april 1899 werd C. Schrama uit Lisse de nieuwe huurder. Op de foto boven van J.F. Reurekas de boerderij "Kent U Zelve".

Op de foto onder uit 1943 van Jan Schrama, van links naar rechts: neef Jan Stut, Jacob Schram a en Jan Schrama.

53. De derde klas van de christelijke "School met de Bijbel" aan de Ouddiemerlaan in 1943. Op de foto van A. v.d. Meer op de onderste rij , van links naar rechts: Marie Hagen, Nettie Boss, Ida Zagt, Ilsbrand Broere , Alie Bron, Alie van Gernert, Joop Struik en Stientje van Drie. Tweede rij: Piet Niezen, G. van Veen, Annie v.d. Meer, Jan Schweitz, Ernst Columbus, Rinus Karnekamp, Jannie Berkelaar, Teunie Spelt, Cor Vreeken, Jeantje Schipper en Riny Konert. Derde rij: Hans Barbe, Joost Roest, een onbekende, D. Bakker, Geerlof Postumus, Sjaakje Postma, Geesje Wasseur en juffrouw Schene. Vierde rij: Annie Atterna, Dik van Dijk, Dik de Groot, hoofd van de school J.e.A. Bredschneijder, Bert van Vliet, Wim de Vries, Froukje de Bruin, Hennie Zeeman en een onbekende.

54. Na de reformatie in de Hervormde Gemeente vond op 2 maart 1890 in het Zwitsers Koffiehuis "Het Wapen van Diemen" aan de Hartveldseweg de oprichting plaats van de Gereformeerde Kerk. Door drs. N .A. de Gaay Fortman werden de eerste kerkeraadsleden Cornelis Anthonie van Wijngaarden, Jouke Wiersma en Jan Rentzenbrink bevestigd. De eerste samenkomsten waren in het Zwitsers Koffiehuis, daarna in de Watergraafsmeer, omdat daar een groot aantal van de gemeenteleden woonde. Ook in Diemen werden diensten gehouden, onder anderen bij A. Rison aan de Wilhelminakade. In 1893 spreekt men over een eigen zelfstandige Gereformeerde Gemeente Diemen, die op 5 februari 1894 werd bevestigd ten huize van drs. B. Schelven te Amsterdam. Op 26 april 1905 kon de Gereformeerde Gemeente over een eigen kerk aan de Weesperstraat beschikken. Door toename van het ledenaantal werd op 28 september 1937 de eerste dienst gehouden in de nieuwe gereformeerde Bethlehemkerk aan de Schoolstraat. Op de foto uit 1943 het gereformeerde evangelisatiekoor "De Bazuin". Het koor werd in april 1934 opgericht en stond onder leiding van P. Swaan.

Op de toto, genomen in de Bethlehemkerk, op de onderste rij, van links naar rechts: Riek Scholte, Dirk Visser, Mien Westerveld, Piet Zwaan, Rins v.d. Ploeg, S. van Schijffelen, Roel Roelofs en Henk Wiltenburg.

Tweede rij: Foukje Scholten, Corrie Windgassen, Bertha den Uijl , Rie Nagtegaal, Corrie Vooren, een onderduiker, mevrouw Doorte, Jaap Doorte, Wil Zaagsma, Gerrit Vreeken, Hermie Vreeken, Geertje Dorland en Hennie Lookman.

Derde rij: Zus van Schijffelen, Dora Vooren, Adrie Visser, Tini Wienke, Truus de Jong, Greet v.d. Plas en Cor Wiltenburg. Vierde rij: Henk Wienke, Henk Amse , T. den Uijl, een onderduiker, mevrouw Berkelaar, N. Berkelaar en Geesje Visser. Vijfde rij: Frida Arp, Foukje Zwaan, Wim van Heertum, Jan Visser, Nel en Sien Braam.

v J )-} ;...NJ j J ;- J J J I J I jJ J J I 1:/ Iv ./ N.A/

55. In Overdiemen ten noorden van het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal) stond de boerderij, die werd bewoond door de familie Dorrestein, daarna door de familie Vedder en vanaf 10 mei 1940 tot september 1966 door de familie Brak. Voor de bouw van de PEN-centrale werden deze boerderij en de ornliggende boerderijen gesloopt. Op de linker foto: links rnevrouw Atterna en rechts rnevrouw Brak.

De Overdiernerpolder werd tweernaal onder water gezet. De eerste rnaal in rnei 1940 door het Nederlandse leger en in april 1945 voor de tweede rnaal door de Duitse bezetter. Op de foto reehts boven: de boerderij in 1945. (Foto's: Bas Brak.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek