Diemen in oude ansichten deel 2

Diemen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3610-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diemen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

C"(ld uil ]Ji<?IIUIl.

A 346~ Lxhtd,. J ??? Schal.'ump, Bulk,Ioot..

1. Begin van de Ouddiemerlaan, voorheen Kerklaan. Links de kruidenierswinkel van Chris Kok, later van B. van Dijk. Rechts ziet u de bakkerij van W. Pelsma, later voortgezet door bakker J.F. Baak. Op de plaats van de kruidenierswinkel van Chr. Kok stond een kazeme, die in 1806 is atgebroken.

2. Gezicht vanuit de Ouddiemerlaan op het kruispunt Diemerbrug met ophaalbrug. Dit was de eeuwenoude verbinding tussen de beide Kerklanen (Ouddiemerlaan en Ouderkerkerlaan). Rechts aan het kruispunt het koffiehuis

? van Hogerwerf, later van J. van Engelen.

3. Rechts: de smederij met travalje van F. Dijkman. Vanaf 1925 was D. van Dijk de eigenaar. Links van de smederij was de stalling van J. Nagel en in 1932 kwam hier het loodgietersbedrijf van G.W. van Asselt. De smederij is gebouwd in 1749, het huis ernaast dateert van 1745.

Boven: voor de smederij van links naar rechts:

F. Dijkman, Jans Dijkman, D. van Dijk en Willem Koopmans. Naast de smederij werd op 18 mei 1938 de nieuwe Boerenleenbank geopend (opgericht op 4 oktober 1904).

4. De bakkerij van J. Magrijn was sedert 1849 in Diemen gevestigd. In 1919 werd de bakkerij verbouwd. Op de foto, van links naar reehts: W. Magrijn, H. Magrijn, Marie Roos, Jan Wittenberg, M. Magrijn, C. Magrijn en Alie van de Wal. Naast de bakkerij woonde veerijder C. van Hulse en na hem kwam hier tot 1938 de tabakswinkel van W. Groen.

5. De eerste foto van het in 1928 opgerichte korps "Vrijwillige Brandweer Diernen", genomen voor de garage van Oostenrijk in de Ouddiemerlaan, Van links naar rechts: burgemeester A.J. de Wolff, opperbrandmeester H.N. Fakkeldij, P. Glas, J. Buitenhuis, A.S.A. Arsher, C. Heek, Jae. Koolhaas, J. van Drie, A.C.J. Malta, W. Rijpkema, B. van Dijk, boven op het voertuig P. Saan, F. Smits, C. Smits en N. v.d, Gragt.

6. De Burgemeester De Kievietstraat met links, sedert 1927, het postkantoor van de familie De Kock. Ernaast was de ingang van de timmerfabriek "De Merwede" van Wolff's en in 1938 het bedrijf in landbouwgereedschappen van Jac. Koolhaas. Rechts de galanteriewinkel van Ter Heide en de melkhandel van Thaams en Rep. Ernaast, vanaf 1934, het loodgietersbedrijf van G.W. van Asselt, dan vo1gde vanaf 1935 ijsverkoper D. van Dijk en even verder in de straat de me1khandel van N. Kersbergen.

7. Boven: de Ouddiemerlaan met rechts de "School met den Bijbel",

Rechts: rechts voor de huizen aan de Ouddiemerlaan stonden de loodsen van aannemer B. Hegeman. Tweede van links B. Hegeman, naast hem Rieson. Na de loodsen kwamen de boerderijen van W. Vedder, "Diemersvreugd" van A. Pijl en "Landzicht" van veerijder W. Koopmans.

8. De boerderij "Kent U Ze1ve" aan de Ouddiemerlaan werd bewoond door J. Pauw; na hem door de familie Vedder. De laatste bewoner was tot 1966 C. Vedder. Daarna werd de boerderij gesloopt voor de bouw van woningen,

9. De halte Kerklaan aan de spoorlijn Amsterdam- Amersfoort was gelegen aan de Ouddiemerlaan. Deze halte werd omstreeks 1924 opgeheven. Reehts de boerderij .Buitenlest". Voor de spoorbaan stond reehts een boerderijtje, bewoond door veehouder B. Kersbergen. De laatste bewoner was vatenhandelaar J. Attema.

10. Aan de Ouddiemer1aan lag de boerderij "Oud Eigen"; de laatste bewoners waren U. Koopmans en D. Vedder. Op de achtergrond het ringspoor, waarvan de aan1eg omstreeks 1933 begon, Naast "Oud Eigen", op de plaats van het ringspoor, stond het boerderijtje van mevrouw Vedder. Na haar vertrek, in 1924, begon C. Heek hier een brandstoffenhandel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek