Diemen in oude ansichten deel 2

Diemen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3610-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diemen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

qroete uit .oiemerbrug.

7287 Uitg Chr 1<.0;( en J Goe~hart

31. Gezicht vanaf de ophaalbrug met links cafe "De Reiger". Aan de muur van het cafe hing de brandbel. In het rijtje huizen ernaast waren onder andere gevestigd: textie1 en fijnstrijkerij Wittebol, schoenmaker Hendrik Uljee, krengenslager H. Zaal en in 1918 melkboer J. Struik. In 1924 werd laatstgenoemde zaak de viswinkel van Malenstein. Op de achtergrond staat de muziektent. Voor de afbraak verhuisde Uljee naar de Prins Hendrikkade.

32. Hoek Prins Hendrikkade/Ouderkerkerlaan. U ziet de kruidenierswinkel van J. Pos met in de deuropening mevrouw Pos. Op de achtergrond is de ingang van de Weesperstraat met op de hoek de schoen- en reparatiewinke1 van Pieterse. Naast Pie terse in de Weesperstraat was de kapperswinkel van Piet Kaltwasser. J. Pos verhuisde in 1938 naar de Weesperstraat.

33. De Prins Hendrikkade. Rechts ziet u de kruidenierswinke1 van de familie Rentzenbrink (1914). De winkel ernaast was de textie1- en goudsmidwinke1 van de familie Kaskens, daarna van J. Woorts. Dan volgde de hervormde pastorie (1770) en dan de bakkerij van W. Hormeijer (sedert 1856). Vervo1gens de melkwinke1 van Vedder en op nummer 10 was het schildersbedrijf van Van Eekeren. lets verder op de kade stonden de kano1oodsen van de gebroeders Janus en Eg van Leeuwen (1934).

::Z:>/EM £ IV.

34. Links aan de Muiderstraatweg stond het benzinestation met weegbrug van garage Oostenrijk. Op de foto mevrouw Coeu.

Veesperstraat, Diemen.

35. De Weesperstraat. Links staat de gereformeerde kerk, die werd gebouwd in 1904 en op 26 april 1905 in gebruik werd genomen. Het tweede huis naast de kerk was de kruidenierswinkel van de familie Posma; later werd deze zaak voortgezet door de familie Van der Putten. Naast het blokje huizen staat de wagenmakerij van J. van Drie (1924). Na de opening van de Betlemkerk, in 1937, kwam in de oude kerk de smederij van Fakkeldij,

36. Gezicht op de Prins Hendrikkade en de Weesperstraat ('t Achterom genoemd). Op de voorgrond het huis van Lo van der Putten. Achter dit huis stond van 1807 tot 1815 de Franse kazerne en in 1839 kwam hier de openbare lagere school. Als onderwijzer werd aangesteld H.F. Puls. In het rijtje lage huisjes, rechts in de Weesperstraat, was de groentezaak van F .C. Diepgrond (1915). Bij de ijskar van Horstman stonden het timmerbedrijf van N. Smits en de loodgieterij van E. de Zutter.

37. De duivensportvereniging "De Luchtpost", een foto uit 1927. Zittend, van links naar reehts: Janus van Leeuwen, Ka1se, P. de Gooijer, E. de Zutter en J.C. Luschen, Staande, van links naar reehts: H. Vos, J. Kalse, W. Kalse, Teunis Eekhout en Paul de Gooijer.

8roefe uii

38. Gezicht op de ophaalbrug vanaf de Prins Hendrikkade. Rechts voor de brug staat de oude herberg "De Reiger".

Prins Hendrikkade - Diemen.

39. Gezicht op de ophaalbrug vanaf de Prins Hendrikkade, Rechts voor de brug de vemieuwde herberg, nu cafe "De Reiger" (1915).

40. De Ouderkerker1aan. Links was het te1efoon- en te1egraafkantoor van de familie De Kock. In het derde huis woonde aannemer J. Buitenhuis. Ernaast lag de ingang naar het sportterrein. Rechts de hervormde kerk uit 1866. Waar het groepje kinderen staat was de pastorie met de k1euterschool (1938).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek