Diepenheim in oude ansichten

Diepenheim in oude ansichten

Auteur
:   W. Rietman
Gemeente
:   Diepenheim
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4116-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diepenheim in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Dit boekje wil u meenemen op reis. Op reis door het nabije verleden van Diepenheim; door het Diepenheim van omstreeks 1900 tot 1930. Op deze historische tocht langs achtendertig "stations" ziet u bekende plekjes van weleer, bouwwerken die er vaak niet meer zijn, havezaten, watermolens (vroeger tel de Diepenheim er twee) en cafes die of niet meer bestaan, of een geheel ander aanzien hebben gekregen. Samen met raadhuis en kerk bepaalden die vroegere huizen en andere bouwwerken het gezicht van Diepenheim rondom en kort na de eeuwwisseling.

U ziet beelden van gebruiken die zijn verdwenen of zijn gedoemd om te verdwijnen. Beelden van evenemen ten die de aandacht trokken en die voor onze gemeente van belang waren. En niet in het minst zult U op uw reis door oud-Diepenheim de mensen ontmoeten, die de huizen bewoonden, die de gebruiken in ere hielden of die een rol speelden bij voor onze gemeente belangrijke gebeurtenissen. Soms ook ontwaart u beelden van zo maar een man of vrouw uit het stedeke van vroeger; van oud-Diepenheimers die niet eens zo speciaal op de voorgrond traden, maar

die toch dikwijls een wat aparte plaats in onze gemeenschap innamen. Ze worden doorgaans aangeduid met de naam dorpstypen. Ze behoren nu eenmaal in een kleine gemeenschap thuis en ze zijn daaruit moeilijk weg te denken.

Bij al die beelden in dit boekje, dat geenszins de pretentie heeft volle dig te zijn, zult u ervaren dat Diepenheim en zijn Diepenheimers erg zijn veranderd. Veranderd in een toch eigenlijk maar korte tijd: slechts enkele tientallen jaren. Het zou jammer zijn wanneer die beelden uit een toch nog vrij nabij verleden na verloop van tijd alleen nog maar een vage herinnering of helemaal geen herinnering meer zouden vormen. Daarom wil dit boekje - deze reisgids met achtendertig pleisterplaatsen - een bescheiden bijdrage leveren om de historie van het stedeke en omgeving een beetje levendig te houden.

Diepenheim, zo wil de geschiedenis, is vroeger ontstaan bij de Diepenheimse watermolen. De Herenhuizen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Diepenheimse gemeenschap. Een halve eeuw en langer gel eden verschaften zij aan velen

werk. Nu is dat nog slechts mondjesmaat het geval. Maar daarom zijn deze buitenverblijven niet minder waardevol voor onze plaats die zich gelukkig mag prijzen met de schoonheid van deze oude bouwwerken en de mooie natuur er omheen.

Het Diepenheim van omstreeks 1900 tot 1930 was een ietwat besloten gerneenschap. Des zondags trok men naar de schietbaan op het Oosterkampsveld om er de schietsport te beoefenen. De uitvoeringen van de zangvereniging vormden hoogtepunten in het uitgaansleven, de kermissen en de schuttersfeesten werden bij toerbeurt gehouden bij de verschillende cafe's. De rederijkerskamer "Van Zeggelen" en, later, de toneelvereniging "Ons Genoegen" speelden "De Vadermoordenaar" en "Het Wespennest". De muziekvereniging "Harmonie" kwam na een aarzelend begin tot grotere bloei en de voetbalsport en de turnsport deden hun intrede in de plaatselijke gemeenschap. De gemeente- en de rijksveldwachter zorgden voor de handhaving van de open bare orde. De nachtwacht ging om tien uur de cafe's sluiten en de veld wachter

vertelde om elf uur dat het de hoogste tijd werd. De Overijsselse bid- en dankdagen vormden even zovele dansfestijnen en enkele keren per dag gingen op de Goorseweg en in de Haaksbergerstraat de spoorbomen dicht om "Bello" de gelegenheid te geven ongestoord te kunnen passeren,

Het oude Diepenheim was een landelijk stadje met hoofdzakelijk neringdoenden, ambachtslieden en arbeiders die emplooi von den op de landgoederen. De buitenwegen waren in die tijd nog grotendeels onverhard (tot ongeveer 1960). Op verschillende plaatsen stonden de stadspornpen (nog tot 1954), op de stadsbleek aan de Hagen werd de was gedaan, de mensen droegen veelal klompen en de oudere vrouwtjes tooiden zich meestal nog met een wit (knip)mutsje.

De oude ansichten in dit boekje willen een beetje de sfeer oproepen uit die tiid. Een tijd die veel onvolkomenheden had, maar die toch met vermag na te laten een zekere nostalgie op te wekken naar een periode die in andere opzichten veel bekoorlijks bood.

Dorpstraat - Diepenheim.

1. "Dorpstraat" staat er boven dit prentje, Maar Diepenheim is geen dorp; het is een stedeke: een van de acht Twentse steden en stadjes, En de hoofdstraat van het stedeke heet Grotestraat. Rechts, grotendeels verscholen achter de bomen, staat het gemeentehuis met het torentje. lets verderop staat hotel "De Zwaan" met de vroegere doorrijstal, waar vermoeide paarden een wijle rustten, terwijl de baas met zijn gevolg ondertussen een verversing nuttigde. Op de achtergrond zien we de kerktoren en links vooraan een herenhuis waarin ondermeer kunstschilder Bos woonde. Daarnaast is de vroegere rnanufacturenzaak van Th. Wardenberg. Min of meer als een symbool van die tijd staat op de voorgrond een dienstbode met witte schort. Trottoirs waren er niet zo omstreeks 1900 en de kruispunten waren vaak gemarkeerd met grote stenen.

,. " ...

. '

Cate Boons

. Diepeuneim.

2. Het centrum van het stedeke omstreeks 1900. Links is het cafe-biljart J.H. Boonk met twee voederbakken voor de paarden. Ernaast staat de oude kruidenierszaak van de familie Teger waar, blijkens het reclamebord, ook cacao werd verkocht van een firma uit Weesp. Links zien we een deel van het tuinhek van de familie Roessink, een oude (petroleum)lantaarn, een handwijzer van de A.N.W.B. en twee flinke keien.

?

x .? ?? ..

r !

I

Gezicht op Diepenheim.

3. De westelijke toegang tot Diepenheim omstreeks de eeuwwisseling. De bomen langs de weg waren nog "pril". Het huis in het midden werd bewoond door A.J. Ziel, huisschilder.

Uitg, W. BtelJema, GOOI.

1)iepenneim.

4. De oostzijde van de Grotestraat rond 1910. Links op de voorgrond de doorrijstal bij het pand dat later werd bewoond door de familie G. Thijsen, De heer Thijsen was gemeenteontvanger. Het pand is vroeger ook in gebruik geweest als logement, fietsenzaak (familie Sprokkelhorst), postagentschap en sigarenwinkel (bij Hendrik Top). Erachter, nog enigszins zichtbaar, staat het zogenaamde Mollemanshoes (familie Meuleman). Verderop zien we het doktershuis, later postkantoor. Op de achtergrond het huis van de familie Roessink, waar ooit eens een postagentschap was gevestigd, Rechts vooraan staan de huizen van de families Izaks en Groenendal (kruidenierszaak annex boerderij). De straatverlichting brandde nog met petroleum (in 1913 kreeg Diepenheim elektrisch licht) en je kon rustig je kruiwagen op straat zetten zonder het verkeer te hinderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek