Diever in oude ansichten

Diever in oude ansichten

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3617-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Wanneer de naarn ap het raarn boven de deur het niet verrneldde, zou u zeker niet weten dat dit de entreepartij voorstelde van het huidige cafe "Centrum". Keurig gearrnd ziet u, van links naar rechts: Jan Slagter, Hendrikje Mulder, Roelof ter Heide en Reina Slagter. Let u ook eens op de gordijnen voor het rechter raarn. Zij werden vaak opgehangen als het voorjaar en de zorner hun intree deden. In het raarn weerspiegelen zich nag de born en, die to en in de buurt standen. De gasten konden zeker verwacht worden, want zowel de dochter als de zoon waren wit geschort of gehernd.

10. Waarom we deze foto zo uniek vinden? Omdat zij al heel oud moet zijn en waarschijn1ijk stamt uit de tijd dat van de oude openbare lagere school (nu al enige jaren verdwenen) het middelste raarn van de vier lokalen vervangen werd door openslaande ramen. Voorwaar een zeer grate vooruitgang met het oog op frisse lucht. We nemen deze foto echter ook op, om enkele personen die hier staan. We herkennen hier waarschijnlijk wei Albert Keizer van 't Kasteel, die geheel links staat. Hij was toen opperman. Geheel rechts staat schilder Jan ter Heide, die to en aan de Kruisstraat, hoek Hoofdstraat, woonde. Naast de ons onbekende timmerman en wei rechts van hem vinden we waarschijnlijk buurman Roelof Noord, die even een praatje maakt.

11. Deze foto stamt uit de jaren twintig. De jongens en meisjes zijn leerlingen van de openbare lagere school te Wateren (en Zorgvlied). De foto is genomen voor de school. Boeiend is de kleding van deze kinderen; er is namelijk niemand gelijk gekleed. De jongen rechts achter is zeker erg trots op zijn horloge, getuige de ketting. Achter de meisjes ziet u het hoofd van de school, meester H. Onstee. De mensen van Wateren-Zorgvlied zullen zich zeker de namen van de leerlingen herinneren. am u op weg te helpen noemen we twee namen: Krans en Haanstra.

12. Bij uitzondering hier een prachtige familiefoto. Het is het gezin van de familie Teunis Wesseling. Hij had een cafebedrijf annex boerderij aan de Hoofdstraat, in het pand dat thans bewoond is door de familie R.J. Rolden. Aan de tafel zitten de echtelieden Teunis Wesseling en Jantje Weide. De beide zoons achteraan zijn (links) Lambertus en (rechts) Geert, terwijl tussen hen in zich de drie dochters bevinden, Jantje, Gees en Geertje. Diever had vroeger een bekende paardenmarkt en op die dag was het in het bedrijf bijzonder druk. De hof (erf) bij het huis was dan vol met de wagens van de marktgangers.

13. Ook dit beeld is uit vervlogen tijden. De wagen is prachtig versierd en is geposteerd op het marktterrein te Diever. Rechts zien we nog de palen met buizen waaraan op marktdagen het vee gebonden was. De versiering van de wagen stelt zeker de ontwakende lente voor, getuige de vele bloemen en het vele groen. Op de wagen ziet u een zestal Dieverse schonen. Zittend, van links naar rechts: Jantje Wesseling en Jentje Boelens, staande Geesje Onstee (onderwijzeres te Wittelte), Annigje Jonkers, Anna Mulder en Aagje Zwan (onderwijzeres te Diever). Een van de dames wist ons te vertellen dat Mans Boelens steeds als voerman fungeerde en dat het paard van Roelof ten Buur was, indertijd boer aan de Brink te Diever (het huis waarin nu Hendrik Mulder woont).

14. Hier poseert voor ons een groep toneelspelers, hoewe1 het eigenlijk de korfbalclub "Vios" was. Gedurende de wintermaanden werd de tijd op deze wijze ook nuttig besteed. De foto is genom en op het toneel van cafe "Brinkzicht". De titel van het toneelstuk luidde "De Krekel". Let eens op het voor die tijd prachtige bostoneel. De artiesten heten (of heetten), op de eerste rij (vanaf links): Annigje Jonkers, Anna Mulder, Jan Boelens, Jentje Boelens, Gees Onstee, Lammie Seinen en Ko van Eldik. Tweede rij: Hendrik Seinen, Willem Mulder, Wigbert Jonkers, Geert Wesseling, Henk Onstee en Jan Mulder. Achter Anna Mulder ziet u nog Jan Andreae.

15. De mannen op deze foto hebben weI enige rust verdiend, want zij zijn bezig met een karwei dat tegenwoordig door machines verricht wordt, namelijk het in cultuur brengen van heidegrond. Enkele figuren zijn ons bekend en weI de volgende. Zittend op de linker Iorrie Marinus Bakker, zittend op de rechter Iorrie (handen op de knie) Arend Oosterga en helemaallinks staat Oost Rodermond. De man met de pijp en hoed is waarschijnlijk de opzichter. Waar die ontginning plaatshad? In Oude Willem, het zogenaamde Oude Willemsveld, de plaats waar nu de meest moderne boerderijen staan, een prachtig stuk cultuurgrond weliswaar, maar er zijn vroeger vele zweetdroppeltjes gevallen.

16. Een bijzonder mooie foto van de Dieverse jeugd, zittend voor het vanouds bekende cafe aan de brink van Jan Barelds. Thans staat daar cafe "Brinkzicht". Voor het linker raam hangen papiertjes waarop vermoedelijk bekendmakingen of prijzen van de diverse dranken. Zittend van rechts naar links kunt u misschien nog herkennen: Wolter Smit, Marinus Bakker, Jan Westerhof, Berend Jonkman en Pieter Oldenkamp. De vrouw links is de dochter van de cafehouder, die helemaal op de achtergrond tegen het raam leunt. Deze vrouw is Anna Barelds, terwijl u midden achter de andere dochter ziet, Dina Barelds. Op de tweede rij (met sigaar) ziet u Jan Drost, terwijl de mondharmonikaspeler Egbert Vierhoven is.

17. Deze praehtige foto is genomen te Dieverbrug voor het toentertijd zeer bekende hotel Benthem. Daar was het altijd een hele bedrijvigheid. Vanaf hier vertrok de "snikke" naar Meppel, een treksehuit voor vervoer van goederen en ook wei mensen. Bovendien was het daar een gaan en komen van vraehtsehepen, die hun goederen losten en laadden aan de loswal. Later stopte er ook de tram van Assen naar Meppel. Midden voor, met witte broek en baard, zit de hoteleigenaar Sjoerd Benthem. Verder domineert reehts de gemeenteveldwaehter Ekkelboom in zijn jongere jaren. Midden aehter zien we nog met bolhoed meester Kuiper, met eehtgenote en vermoedelijk zijn doehter. Van de boer en herkennen we (waarschijnlijk) reehts Hendrik Koning en Harm Smit, indertijd boswaehter op Berkenheuvel.

18. Hier een foto die nog vrij recent is. Waarom plaatsen wij deze hier toch? U allen zult zeker hier de kantoren en het laboratorium met de melkontvangst herkennen van de cooperatieve zuivelfabriek te Diever, nu omgebouwd tot garage van de gebroeders Boer. Het is kennelijk nog winter, want de wielen van de wagens zijn besneeuwd; trouwens het hele landschap is wit. De zuivelfabriek is nu al enige jaren geleden opgeheven en de DOMO te Beilen heeft hier, zoals bijna overal, alles overgenomen. Deze foto kunnen we toch uniek noemen, omdat hier voor de allerlaatste keer de melk aan de fabriek werd afgeleverd. Binnen luttele jaren zal deze foto van grote historische waarde zijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek