Diever in oude ansichten

Diever in oude ansichten

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3617-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het is kennelijk oranjefeest, getuige de vlag die boven uit het dakraam steekt van een van de huizen. Het muziekkorps is een cornbinatie van een Wapser en een Dievers korps, omdat we muzikanten uit beide plaatsen duidelijk herkennen. De grote trom wordt geroerd door Lenze Dijkstra uit Wapse, de roffel wordt geslagen door Hendrik Kleene, eveneens uit Wapse. Van het Dieverse korps onderscheiden we duidelijk Hilbert Bijker, Jan Mulder Tzn., Frederik Offerein en achter Hendrik Jan Rolden. We bevinden ons hier in de Hoofdstraat, juist op de plaats waar Bertha en Lammigje Bolding hun knusse snoep- en kruidenierswinkeltje hadden. Wie scherpe ogen heeft, ziet Bertha in de deuropening staan.

20. Hier een zeldzame, mooie en oude foto van de kruising Hoofdstraat-Kruisstraat. Als u goed kijkt, bemerkt u dat hier nog geen sprake was van een klinker- of asfaltweg. De hoofdweg was nog geplaveid met kleine keistenen, zogenaamde kinderhoofdjes, die indertijd in Drenthe goedkoop voorhanden waren. Ook ziet u dat er nog een bovengronds telefoonnet was. Links vooraan was de kleermakerij van Roelof van Kampen. Hij had later een uithangbord, waarop dat vermeld stond: Meester-Kleermaker. Dan ziet u nog de woning van Jan ter Heide (schilder) en op de achtergrond een deurpartij van het cafe van Albert Trompetter, die behalve kroegbaas ook boer en hulpbesteller van de PTT was.

OIEVER, - Brink.

0,< __ ..~, I

21. Dit is een oud beeld van het zogenaamde kleine brinkje aan de uitvalsweg naar Wapse. Hier domineren de twee huizen die indertijd bewoond werden door Aebel Of rein en zijn zuster Luutien (rechts). Zoals het bord boven het linker raam vermeldt, was hij grof- en hoefsmid. Links staat dan het huis waarin eertijds Frederik Westerhof het beroep van kleermaker en scheerbaas uitoefende. Helemaal rechts ontdekt u nog de oude petroleum straatlantaarns, die elke winteravond ontstoken werden door Jan Monsieur van de Achterstraat. Hij ging rond met een speciaal daarvoor geschikt laddertje op zijn schouder, vaak vergezeld door kinderen, die dan dat laddertje ook wei eens mochten dragen.

22. Er is sedert de tijd waarin deze foto is gemaakt in Wapse weI veel veranderd op de boerderij, vooral ten aanzien van de werkzaamheden. En juist daarom plaatsen we ook deze foto. De bomen zijn nog niet in het blad en het is bij de boerderij nog erg nat (zie de diepe wagensporen). Twee of drie mestkarren staan klaar om naar het land te worden gebracht. Alles uiteraard nog paardetractie. De voorste heeft zelfs twee paarden voor de mestkar. Het moeten de boerderijen zijn van Harm Moes en Jouk van der Veen. We bevinden ons hier aan het begin van Wapse, ongeveer daar waar zich de afdraai naar de buurtschap Soerthe bevindt,

23. Deze woning zal iedereen orimiddellijk herkennen, omdat hij wat het front betreft ook nu er nog ongeveer zo uitziet. Het is thans de zaak van Binkie Kok, liggende tegenover de Peperstraat aan de Kruisstraat. Ais u kijkt naar de naam boven de toegangsdeuren, ziet u meteen dat hier toen H. Pook woonde. Deze hoofdletter H is echter niet die van Harm, doch van diens vader Hendrik. Hij is dan ook de man die tegen de deurpost staat. Zijn vrouw - we menen dat ze Lammegie heette - dreef een kruideniersbedrijf, terwijl haar man Hendrik, behalve verlofhouder, de klompenmaker van het dorp was. Zijn werkplaats had hij in het achterhuis. Tevens vernamen we dat in het linker verlofgedeelte de kerkgangers van de Gereformeerde Kerk die veraf woonden, hier tussen de diensten weI hun broodje met koffie gebruikten.

24. De gemengde zangvereniging "Crescendo" uit de jaren twintig. De initiatiefnemers J. Mos-Slagter en H. Beuving komen helaas op deze foto niet voor. Laatstgenoemde - reeds lang overleden - was de eerste voorzitter, terwijl eerstgenoemde penningmeesteresse werd. Tot eerste dirigent werd H. Onstee te Wateren benoemd. Een aangetrokken dirigent uit Assen kwam echter nooit opdagen. Achtereenvolgens traden in deze functie op: H. Smit, H.A. van Eisden en ten slotte weer H. Smit. Lange jaren heeft A. Mulder zich zeer verdienstelijk gemaakt (thans te Gasselte). De repetities vonden plaats in cafe Slagter, terwijl de eerste zangersdag in Koekange plaatsvond.

25. Dit is een foto van de derde klas van de open bare lagere school te Diever, ongeveer zestig jaar oud. Als hoofd van de school fungeerde toen J. Kuiper, die helemaallinks is te vinden. Naast hem staat de onderwijzer A. van Zomeren, terwijl helemaal rechts de onderwijzeressen staan, namelijk de dames Hogenkamp en Kuiper. Deze foto geeft een mooi beeld van de toenmalige klederdracht, terwijl de mimiek zeer waarschijnlijk vaak de lachlust zal opwekken. De foto is genomen aan de oostzijde van de school, bij de ingang van de lagere klassen. De school stond op de plaats waar nu het Dingspilhuus staat.

26. De ouderen onder u zullen zich zeker deze man herinneren. Het is Abel Wijkstra, die jarenlang heeft gewoond in het huis van de klokkeluider, op de plaats waar nu het nieuwe huis van Geertje Vos staat. Hij woonde daar samen met zijn oomzegger en -zegster Geert en Hilligie. Onze karakteristieke figuur werd Aebel Allen genoemd (of omgekeerd Allen Aebel). Hij stond bekend als een gezellige prater, maar de kinderen (en vooral de meisjes) waren vaak bang voor hem, omdat hij probeerde hen een kusje te geven. Als zijn oomzegger Geert de lijkwagen reed, zat Aebel vaak naast hem op de bok of liep naast de koets,

27. Als u dit "vrolijke viertal" goed bekijkt, zult u zeker evenveel plezier hebben als de jongelui op de foto. Bij informatie onzerzijds bleek dit viertaljongemannen uit Wapse weI initiatieven te hebben voor plezier maken, uiteraard in de goede zin van het woord. Wie zijn het? In de deuropening staat Lida van Zorneren, de vioolspeler is Henk (meester) Onstee, de fluitspeler M.J. Haveman, de harmonikaspeler Jouk van der Veen, terwijl de liedjesverkoper (tevens centenophaler) Albertus van Zomeren is. U ziet nog duidelijk het centenbakje,

28. Het lijkt ons goed dat ook dit beeld voor het nageslacht bewaard blijft. Toen de elektriciteit zijn in tree deed, was het gedaan met tafereeltjes als op dit plaatje. De petroleumventer deed zijn ronde en dat niet aileen in Diever, maar ook in de grensgemeente Dwingeloo. Daarom gebruikte deze oude petroleumventer niet een handkar, maar een hondekar. (Trekhonden waren toen nog wei toegestaan.) Arend Grit van Kalteren ging wekelijks zo zijn ronde doen door genoemde dorpen en voor Turk, de trouwe hond, was het toch altijd weer een hele trek. De foto is genomen op Kalteren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek