Diever in oude ansichten

Diever in oude ansichten

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3617-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Wij bevinden ons hier in Wapse. Leunend tegen het prachtige witte hek of staande in het toegangshek, ziet u hier de familie Martijn: H. Martijn, zijn vrouw Lien Martijn-Richter en hun zoontje Henk, die nu de zeventig al ruim gepasseerd is. Waarom deze foto hier geplaatst is? Dat behoeft u niemand in Diever of uit de omgeving daarvan te vragen. Het antwoord zal zeker luiden: "Ja, dat is immers rijksveldwachter Martijn, de grote, plichtsgetrouwe politieman uit Wapse." In samenwerking met zijn collega, gemeenteveldwachter Ekkelboom uit Diever, moest de orde en tucht geregeld worden. Op deze bladzij ziet u de functionaris zowel in burgerkostuum als in galauniform.

30. Wanneer u goed kijkt, zuIt u de motorrijdster zeker herkennen, vooral wanneer u let op de hoofdtooi, een wapperende sluier. Juist, het is dus zuster Broer. Zij is getuige en hulp geweest bij de geboorte van zeer vele mensen in Diever. Bovendien was het haar taak om hulpbehoevende en bedlegerige patienten regelmatig te wassen enzovoort. De eerste jaren deed ze haar ronde dagelijks op de fiets, ook naar de op grote afstand gelegen plaatsen, zoals Wateren, Wittelte of Wapse. Zij rijdt hier op de weg van Oldendiever naar Diever, toen hier alleen de woningen van Kruid en Kloeze stonden en op de achtergrond het molenaarshuis van Jansen of Uiterwijk Winkel.

31. Dit moet wei een foto zijn van de Hoofdstraat, zoals die er in lang vervlogen tijden heeft uitgezien. Zijn de straatstenen nog zogenaamde kinderhoofdjes? We zullen trachten u er iets van te vert ellen. Links ziet u nog het hekwerk dat in vroegere jaren rondom de oude hervormde kerk heeft gestaan. De prachtige, zware kruinen zijn er allang niet meer, want de bomen zijn allemaal slachtoffer geworden van de zo gevreesde iepziekte. Rechts ziet u nog in zijn oude glorie de boerderij van de klokkeluider Geert Dekker, die hier huisde met zijn zuster Hilligje en de elders in dit boek vermelde oom, die door de dorpelingen gewoonweg "Olde Aebel" genoemd werd. Links ziet u nog prachtige linden voor de huizen van Hendrik Kiers, smid Kloeze en cafe Huiskes. Helemaal op de achtergrond, achter de geschoren linde, staat de boerderij van Harm Hessels.

32. Ook hier al weer een stukje historie uit Dieverbrug. Het pand bestaat nog, maar is aileen een woonhuis. Vroeger is dit bakkers- en winkelbedrijf voor Dieverbrug van veel belang geweest, maar bovenal voor de voorbij varende schippers. Dichtbij was namelijk de schutsluis en hier was tijdens het schutten altijd een zeker oponthoud. De schippersvrouw kon dan vlug wat boodschappen gaan do en in deze winkel annex bakkerij. Bovendien lette men in het bedrijf goed op of er een schip de sluis binnenvoer. Dan ging namelijk de baas of zijn vrouw met een grote mand vol boodschappen naar de sluis om zaken te doen (service dus). We herinneren ons namen als Brouwer, Siems en later Kuiper.

33. De kinderen op deze schoolfoto zullen nu inmiddels de leeftijd van zestig wei bereikt hebben, sommigen misschien iets jonger, anderen al ouder. De school waarvoor de kinderen staan is enkele jaren geleden afgebroken. Maar kijkt u even naar de meester links, dan herkent u duidelijk de overleden bovenmeester H.I. Wesseling. Het is dus een foto van de Wittelter school en haar jeugd uit vroegere jaren. Rechts ziet u de onderwijzeres juffrouw Onstee, to en uiteraard ook nog in haar jongere jaren. Bekijkt u de foto eens go ed, dan zult u velen herkennen. Een ander aspect: toen waren er nog voldoende kinderen, maar al weer wat jaren geleden moest de school gesloten worden wegens te weinig leerlingen.

34. De jongeren onder u zullen deze vrouw waarschijnlijk niet herkennen, terwijl sommige ouderen er nog moeite mee zullen hebben. Het is Maria Hillegina Mulder, die lange jaren heeft gewoond aan de brink te Diever, eerst in het huis waarin thans Hendrik Mulder woont, later daar dichtbij in het "Zonnehoekje". Waarom we deze vrouw in dit boekwerk plaatsen? Zij is zeer vele jaren organiste geweest in de hervormde kerk aan de brink. En wie nu nog een wandeling maakt om deze prachtige kerk, vindt aan de oostzijde een mooi glas-in-lood-raam, dat door de familie aan de Kerk is geschonken, na het overlijden van de organiste. In dat raam staat onder andere geschreven dat zij in de jaren twintig en daarna organiste is geweest.

35. Het gaat ons bij deze afbeelding niet in de eerste plaats om de mensen die hier op staan, hoewel ze niet direct door velen zullen worden herkend. Ook na vele informaties bij de ouderen kregen we geen antwoord op de vraag wie het waren. Zo zien we dus hoe vlug alles historic kan worden. We willen deze prachtige foto graag opnemen vanwege de zeldzaam mooie voorgevel van dit Saksische boerderijtje in een buitengewoon mooi decor. Let u op de mooie luiken, waarin nog de vroeger zeer bekende harten zitten. Het is kennelijk nog geen zomer, want de gordijnen zijn nog kort. Het huisje staat er nu nog, aileen gerestaureerd en bewoond door mevrouw Van Dantzig. Het was vroeger lange jaren bewoond door het echtpaar dat u op de foto ziet: Hendrik Kloosterman en Geertje Klaster, wonende op de Hezenes. Voor het raam het hoofdje van Geertje Mulder, een kleindochter.

36. Bekijkt u deze foto eens heel goed en de ouderen zullen zeker alles herkennen en misschien zich nog herinneren wie de mensen zijn en wat voor huis het is. Hier ziet u bakker Aaldert Slot met zijn vrouw Wubbegien (in het dagelijks leven Giene genoemd), die haar zoon Jacob op de arm draagt. Leuk is dat we hier duidelijk zien dat er toentertijd geen verschil bestond tussen de kleding van jongetjes en meisjes. Bakker Slot bakte het brood in de oven, to en nog gestookt met takkenbossen, terwijl zijn vrouw de klan ten in de winkel bediende. Let u vooral ook op de prachtige stopflessen voor het winkelraam. Deze bakkerij stond in Wapse, aan de hoofdweg, ongeveer tegenover de zuivelfabriek. Na bakker Slot werd het bedrijfvoortgezet door Remmelt Schoenmaker.

37. Een zeldzaam mooie foto treft u hier aan. Het huis is van Barteld Oost, in het dagelijks leven Barteld de Scheper genoemd, omdat hij schaapherder was. We bevinden ons hier op het Kasteel. Thans is deze woning van binnen geheel gemoderniseerd en indertijd tot tweede woning gemaakt, maar gelukkig is van buiten het oude karakter zoveel mogelijk gehandhaafd. We noemen u hier nu de namen van wie op de foto staan en weI, van links naar rechts, staande achter de kidde (klein paard) Luuks Prikken, bij de teugel Roelof Oost (zoon), dan de hoofdpersoon Barteld Oost, vervolgens Eltje Oost (dochter), Jantje Prikken (echtgenote) en Hilligje Oost (dochter). Luuks Prikken was een broer van de vrouw met strikmuts. Genoemde Barteld Oost ging vroeger lange tijd met de schapen van diverse eigenaren naar de heide en uiteraard wist hij veel van schapeziekten.

38. Deze foto mag dan niet al te oud zijn (begin van de jaren dertig? ), toch zou het jammer zijn als hij ontbrak in dit boek, al was het alleen maar om het nog zeer grote aantal oorijzers (goud of zilver) dat men hier verenigd ziet. De groep staat opgesteld voor een rotspartij in het Noorderdierenpark te Emmen. Het is de jaarlijkse uitgaansdag voor de Dieverse bejaarden, georganiseerd door het thans niet meer bestaande zonnedagcornite. Op gevaar af te worden beschuldigd van discriminatie, zeggen we u dat op de eerste rij het comite geknield ligt, met in het midden de voorzitter (licht kostuum) en rechts van hem, op de vierde plaats, de volijverige secretaris-penningrneester J. Andreae en J. Boesjes. Links (gehurkt) de toenmalige gemeenteveldwachter Folkerts en rechts, steunende op zijn linker arm, de oude gemeenteveldwachter J. Ekkelboom. Dokter Van Nooten (links, heel licht) ging mee voor de eventuele medische hulp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek