Diever in oude ansichten

Diever in oude ansichten

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3617-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Deze sportclub is allang ter ziele. Het is een foto van de oudste korfbalclub van Diever, "Vios" geheten. Liggend van links naar rechts zult u zeker herkennen: Henk (me ester) Onstee, Jantje We sseling, Pieter Hummelen, Lammie Seinen, Jentje Boelens, Willem Jonkers en Jan Andreae. Staande ziet u: Margje Dorenbos (Wittelte), Roelof Offerein, Annige J onkers en Wigbert J onkers. Langs de lijn staat nog Jan Boelens, die als klerendrager fungeert. Het twaalftal is niet volledig, er ontbreekt namelijk een dame. (Waren er niet meer? ) In de wintermaanden trad de club ook als toneel- en zangclub. Dit alles onder de bezielende leiding van meester Henk Onstee.

40. U behoeft het helemaal niet met ons eens te zijn, wanneer we hier zeggen dat de stijl van deze woning gewoonweg fraai genoemd mag worden. Een prachtige verdeling van ramen en deuren zien we hier. Doch dat is zeker niet de directe reden waarom we deze foto hier opnemen. De woning be staat nu helaas niet meer, want de Cooperatieve Boerenleenbank heeft indertijd dit pand gekocht en gesloopt en op diezelfde plaats is toen de moderne Rabobank verrezen. Daarnaast ziet u nog een klein gedeelte van Schute's meubelzaak. Aan het model ziet u duidelijk dat het eens een boerderij was. Harm Hummelen heeft lange jaren daar zijn boerenbedrijf uitgeoefend. Tot slot vertellen we dan nog dat de afgebeelde woning toentertijd bewoond werd door Koop Reinders (met zijn kinderen Albert en Mina). De straat is de Peperstraat.

41. Wanneer we gaan praten over de historie van Diever, dan mogen we niet zwijgen over de beide mannen op deze foto, die hier in het midden staan, gestoken in een donker pak. De foto is van recente datum, want het betreft hier een receptie in het openluchttheater van Diever, ter gelegenheid van een jubileum van de dokter Broekema (overleden). Het gaat ons echter nu uitsluitend om beide oude mannen. Iedereen in Diever en omgeving zal weten dat het de gebroeders Mulder zijn. Velen echter zuIlen hen niet anders kennen dan als Jaap en Harm Bakker. Jaap was de rustige filosoof en een scherpe opmerker van weinig woorden. Een andere broer, Hendrik geheten, was al overleden. Hij is jaren achtereen jager geweest. Jaap was het meest thuis en zorgde voor de huishouding. Harm trof je overal aan, op straat, in een winkel of bij de kapper. Haast had hij nooit en overal vertelde hij zijn grappige verhalen. Diever zou Diever niet geweest zijn zonder deze Harm Bakker.

42. Van deze foto valt veel te genieten. Het is zeker geen boerengezin, hoewel het huis, dat gedeeltelijk te zien is, wel degelijk op een boerderij leek. Welk huis het dan wel is? Op de hoek van de weg naar Wapse stond eerder een mooie boerderij (nu geheel verbouwd tot een soort bungalow), waarin Roelof Wesseling zijn boerenbedrijfuitoefende. Voor de tijd dat er een nieuwe burgemeesterswoning gebouwd werd, vond de toenmalige burgemeester in deze woning zijn onderkomen. Op de mooie, antieke stoel zit burgemeester H.G. van Os, een krantje lezend, doch kennelijk even poserend voor de fotograaf. Naast hem zijn echtgenote. Wie de anderen zijn, moeten we gissen. Het lijkt ons op een familiefeestje, waarbij misschien de opoes van weerszijden aanwezig zijn, zomede een paar zusjes of schoonzusjes. Het kleine meisje zou de dochter Lientje van Os kunnen zijn.

43. Bekijkt u deze foto eens goed. Het is een foto die genomen is tijdens een pinksterfeest te Diever. Het is een nabootsing van de Belgisehe vluehtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de achtergrond onderseheidt u diverse nieuwsgierige mensen uit Diever, van wie u er zeker een zuIt herkennen. Wij bedoelen de getiniformeerde man, naast de gehavende wagen. Hij was indertijd een belangrijke figuur in het dorpsleven, namelijk gemeenteveldwachter, en daarom staat hij ook op deze foto. Waar orde op zaken gesteld moest worden, was hij aanwezig. Hij heette Johannes Ekkelboom. Verder noemen we van de .vluchtelingen": onder anderen links Antje Ekkelboom en Jantje van Kampen, reehts beneden Gerard Kloosterman en Sietske Toussaient. Het jongetje rechts, met wilde haarbol, is Siert Ekkelboom.

44. Velen onder u zullen zich zeker de revue herinneren die opgevoerd werd (zo de foto laat zien) tijdens het veertigjarig jubileum van de zuivelfabriek. De revue is gemaakt door eigen mensen, namelijk door mevrouw Meyboom-Veltman (burgemeestersvrouw), G. Post (chef cooperatieve bakkerij) en J. Andreae (directeur zuivelfabriek). De kostuums (let op de beide kappen) die het gehele gezelschap draagt zijn uiteraard uit de tijd van de oprichting. De losse hem den (soort overgooiers) bij de mannen met de zwarte petten ontbreken uiteraard niet. Zonder de anderen tekort te doen, noemen we aileen de naam van de jongste speelster, J. Figeland, gezeten tussen de bloemen. Zij was een dochtertje van de molenaar.

45. Hier een mooie foto van de muziekvereniging "Excelsior", die nu helaas al enkele jaren ter ziele is. Op de foto staan nog diverse leden die de vereniging lang trouw zijn gebleven, maar die zelf helaas nu ook niet meer leven. We noemen (voor zover we het weten) de volgende personen. Op de tweede rij (met board en das en donker pak) links Anne Vierhoven, op de achterste rij van rechts naar links:

Hendrik Nijzingh, de derde is Jan Mulder en naast hem Jan Santing. Beginnende bij de eerste rij, vanaf links: Roelof Zoer, Albert Strik, Mans Nijzingh, Hendrik Oost, directeur Van Zan ten, Willem Krol, Arend Ekkelboom, Jan Kannegieter en Dirk van Leeuwen. Op de tweede rij: Anne Nijzingh, Anne Vierhoven, Jan Bakker, Menno de Raaf, Freek Klok, Freek Bremer en Hendrik Jan Rolden. Achterste rij: Hendrik Jonkers, Jan Santing, Jan Mulder, Hilbert Bijker en Hendrik Nijzingh.

46. Hier ziet u een foto van de chIistelijke gemengde zangvereniging "Excelsior". Bovenaan te beginnen, van links naar rechts: Geert Fledderus, Js. Kruid, W. Bruursma, A. Kloeze, A. Fledderus, A. Zan tinge, H. Pook en J.F. Hessels. Tweede rij: M. Pook, Aaltje Moes, Cob a Fledderus, Aaltje Moes, Marie Hessels, Lutien Timmerman, Jantina Pook, Roelofje van Goor, J. van Ankorven en Margje Veenhuis. Derde rij: Hessel Hessels, Willem Moes, meester Broer Roosjen (dirigent), Jan Noord, Jacob Hessels, Kobus Kruid, Lipke Moes en Ronkje Kerssies. Vierde rij: Annigje Kruid, Aaltje Wever, Margje Timmerman, Hilligje Hessels, Jantje Jansen, Reintje Timmerman, Pietje Kerssies en Aaltje Moes. Onderste rij: Bertus Bruursma, Thijs Eggink, Martinus van Goor en Harm Kerssies.

47. Vele ouderen onder u zullen zich deze man zeker herinneren. En weer anderen zullen beseffen dat ze door hem ter wereld zijn geholpen. Het is dokter Alexander Leonardus van Eldik, die hier lange jaren geneesheer is geweest. Hij en zijn gezin zijn de eerste bewoners geweest van het doktershuis aan de weg naar Wapse (thans pension "Beukenhof'). Dokter Van Eldik was een ervaren arts, die dag en nacht klaar stond. Vaak ging hij ook 's nachts, lop end, naar zijn patienten, Maar als de wegen in de winter slecht waren of het weer was niet goed, dan liet hij zich vaak rijden in een koetsje. Een dochter van de dokter wist te vertellen dat dat vaak gebeurde door Jan Wesseling of door diens zoon Geert.

48. Een bijzonder mooie foto van het dorpscentrum, genomen vanaf de toren van de hervormde kerk, in oostelijke richting. Veel is er sindsdien veranderd. Aan de linkerkant ziet u de Peperstraat met een rij huizen, die to en bewoond werd (van links naar rechts) door de families H. Punt, H. Beuving, A. Vierhoven (of W. Mulder Azn.), H. Houwer en A. Nijzingh. Links staat nu het postkantoor. Rechts ziet u de Hoofdstraat (met telefoonpalen) met de woningen van de gebroeders Bakker (Jacob, Harm en Hendrik) en de boerderij van de familie F. Boelens. Op het middengedeelte domineren twee huizen. In het centrum het toen bekende cafe Trompetter. Daarachter, met de langgerekte lindeboom (mooi geknipt), de boerderij van de familie H. Hessels. De grote boomgroep is op het marktterrein. In de verte ontwaart u dus de bossen van Berkenheuvel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek