Diever in oude ansichten

Diever in oude ansichten

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3617-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. AI die jongens en meisjes, zouden die zichzelf, voor zover ze nog leven, herkennen? We betwijfelen het wei, want gezichten en kledij zijn sindsdien sterk veranderd. De foto moet genomen zijn in 1913 of 1914. Het zijn de lagere klassen van de openbare lagere school in Diever. De onderwijzeressen aan weerszijden zijn de dames Dragstra en Hoogenkamp. U zult ongetwijfeld ook ontdekken dat het geheel niet een klas voorstelt, maar dat valt te verklaren uit het feit dat de bovenmeester er wel voor zorgde dat (met het oog op de financien) broertjes en zusjes bij elkaar op een foto kwamen. De foto is genomen voor de school.

60. Hoewel deze foto nog niet ZO oud is, plaatsen wij hem toch, omdat, zoals het bord vermeldt, hierop een vijftal schone dames staat, dat ons laat zien hoe de jeugd zich vroeger kleedde. De foto is genomen voor de gevel van het vanouds bekende Wapser cafe "Welgelegen", dat, zoals u op de mit boven de ingang ziet, gedreven werd door Arend de Groot. Nog eerder was het cafe Santing, terwijl de naam nu luidt: Het Witte Huis. Enkele dames zullen we u noemen: Beugeling, Winters, Booi en Haveman. De voerman links moet J. Winters zijn, Prachtig zijn de schorten en de oorijzers.

61. Dat we deze foto plaatsen, heeft ook weer een bijzondere reden. Eerst gaan we zeggen dat het gezelschap zit op de wortels (bovengronds) van de "Uileboom", die staat aan de voet van de Paasberg, aan het begin van Berkenheuvel, rechts van de weg. Op die Paasberg werd door de kinderen met Pasen druk gespeeld. En nu de reden van pla at sing. De tweede van reehts is mevrouw Zaligrnan-Wilda, eehtgenote van Philip Zaligman. Dit eehtpaar had toen een textielbedrijf in Diever, op de plaats waar kapper Joustra nu zijn bedrijf heeft. Een drietal kinderen van dit eehtpaar staat ook op de foto. De andere vrouw is J. Nijzingh-Boelens. De familie Zaligman was joods en is omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aileen het rechter meisje, Martha, overleefde de oorlog.

62. Velen van u zullen dit echtpaar rnisschien niet direct herkennen, doch de ouderen onder ons zeer zeker. Het zijn Arent Oosterhof en zijn vrouw Hillige Rozeboom. Zij woonden in de buurtschap Oldendiever, in het huis dat lange tijd bekend stond onder de naam .Jiet witte huisje". Waarom plaatsen wij deze foto? Omdat de man zich overal vertoonde in de gemeente Diever, Zijn beroep was namelijk gemeentewerker. U kunt begrijpen dat deze man hard moest werken, om alles netjes te houden. Zijn rug was dan ook flink gebogen. In de volksmond noemde men hem Arent Wessels. (Zijn vader had als voornaam Wessel.) Wessels mocht graag een praatje maken en uit het gesprek bleek steeds dat deze populaire man een zeer helder verstand had.

63. Ook deze foto mag zeker niet ontbreken in deze uitgave. Het is dominee J.B.M. van Dalfsen, die in het begin van onze eeuw predikant is geweest van de Hervormde Gemeente te Diever. Hij woonde met zijn echtgenote Geertruida Kuiper in de pastorie aan de brink. De mooie pastorie en de prachtige tuin daarachter zijn inmiddels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor het nieuwe gemeentehuis. Velen zullen zich zeker dominee Van Dalfsen herinneren. De eerste lessen in godsdienst werden de kinderen bijgebracht door deze predikant op de zondagsschool en later op de catechisatie. Velen heeft hij gedoopt en bij even zo velen de begrafenis geleid.

'=.-.~~. ~.',.

-:--.;-::--ri!:

Keuken Studentenkamp

Diever

64. Aan de bosweg naar Wateren beyond zich lang geleden een kamp. Het was van de Vrijzinnig Christelijke Student en bond, het zogenaamde VCSB-kamp of kortweg studentenkamp. Er stonden indertijd twee vaste gebouwen, maar verder huisde men in tenten. Gedurende de gehele zorner was het druk bezel. Dagelijks zagen we de studenten op de fiets naar Dieverbrug gaan, om daar te gaan zwemmen in de Drentse Hoofdvaart. Alles is nu opgeruimd, aileen de dikke zwerfstenen, die u nog op de foto aantreft, liggen er heden ten dage nog.

65. Als we over het "kleine brinkie" van Diever spreken, kunnen we deze dominerende, oude boerderij niet missen. Iedereen zal dan ook hierin de boerderij van Geert Wesseling herkennen, doch zoals hij hier staat afgebeeld, was hij nog in gebruik als boerderij bij zijn ouders, Jan Wesseling en Jantje Mulder. Bovendien zijn nu ook de karakteristieke lindebomen verdwenen. Op de voorgrond staat een drietal personen afgebeeld, dat u zeker niet onmiddellijk zal herkennen. Van rechts naar links: Frederik Of rein, die, evenals zijn broers eerder of later, to en knecht was bij boer Wesseling, mooi uitgedost Aaltje van der Helm, die daar dienstmeid was, en over de linker figuur wordt getwijfeld. Is het Lammigje Bolding, de buurvrouw, of een van de zusters van smid Offerein van de overkant? Let ook goed op de afbeelding boven de deur. Daar staat een koe; vandaar de naam: de boerderij met de koe.

66. Ons boek zou zeker onvolledig zijn, als daarin niet een foto zon staan van deze kordate man. Hij is nog niet zo lang gel eden overleden in het bejaardenhuis te Dwingeloo, op zesennegentigjarige leeftijd. Door die hoge ouderdom zullen ook de jongeren zeker zien dat dit Albert Keizer is, die tot zijn vertrek in het nu verdwenen kleine boerderijtje aan de ingang van 't Kasteel heeft gewoond. Links ziet u het huis waarin Keizer ook lange jaren heeft gewoond. Op de achtergrond het mooie, oude boerderijtje van de gebroeders Gerrits. De figuur Albert Keizer was bij iedereen bekend, zowel bij de dorpelingen als bij de vele toeristen. En waardoor dan wel? Welnu, altijd kon men hem aantreffen op een stoel of bank bij zijn huis of op een bank elders. Steeds had hij mensen bij zich, die luisterden naar de vaak smakelijke en boeiende verhalen, al dan niet verzonnen. We nemen maar aan dat de waarheid wel eens geweld werd aangedaan.

67. Deze foto willen we u niet onthouden, omdat hierop de eerste soort bromfiets in Diever te zien is. Hier sprak men toen van een "hakkeplof'. Het huis staat aan de bosweg en is van de familie Room. De man die er op staat zullen velen zeker herkennen: het is timmerman en aannemer H. Nijzingh. Hij poseert hier met zijn kinderen Janna en Geesje. Staande naast de fiets herkent u in het jongetje zeker Pieter Boelens. Het meisje moet een zekere Janna Brandsma zijn, een dochtertje van de inmiddels gestorven Jochem Brandsma en Hendrikje Nijzingh.

68. Reehts bemerkt u dat men nog bezig is met het maken van een korenmijt, zoals dat vroeger heel preeies moest gebeuren. In het bosje is het eeuwenoude hunebed verseholen, terwijl de weg nog een mooie, slingerende zandweg is. Het was de oude heirbaan van Groningen naar Steenwijk, vandaar de naam Groningerweg, zoals hij nog steeds heet. Het fietspad loopt hier nog links van de weg, langs de hoge Steenakkers. In latere jaren beyond het zieh eehter reehts, terwijl er thans een verharde weg is. Uit oogpunt van schoonheid geen verbetering, doch wel praktiseher.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek