Diever in oude ansichten

Diever in oude ansichten

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3617-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Wij willen u deze foto zeker niet onthouden, omdat er slechts weinigen zullen zijn die zich deze berg nog kunnen herinneren in de vorm en grootte zoals hij hier is afgebeeld. In de volksmond wordt hij nog steeds de Wittelter berg genoemd, hoewel het nu niet veel meer is dan een geringe verhoging in het omringende weideland. Koeien en ander vee (misschien ook weI kinderen) hebben in de loop der tijden de berg zo gehavend dat het nauwelijks nog een berg genoemd mag worden. We moeten dat toch weI betreuren, omdat in diverse oude kronieken gewag wordt gemaakt van historische waarde. Is het een overblijfsel van een oude burcht uit lang vervlogen tijden of miss chien een restant van een destijds verhoogd zandgebied? De speurders in de historie zijn het in elk geval niet eens over de herkomst. Mocht hij historische waarde hebben, dan is het jammer dat er nu nog maar weinig van over is.

70. Hier ziet u een foto van een schoolklas van de open bare lagere school te Wapse. Helemaal rechts ziet u het tuinhek dat toegang gaf tot de meesterswoning. De school zelf is nog van ver voor de verbouwing. Het hoofd van de school (geheel rechts) heette toen Remmelt Schoenmaker (later vertrokken naar Den Haag), terwijl de onderwijzeres juffrouw Saaltink was. Van de leerlingen zullen de Wapsenaren zich er zeker velen van naam herinneren. Wij herkennen bijvoorbeeld Stina Haveman en Lida van Zomeren, maar u kunt wellicht de lijst aanvullen.

71. Hier nogmaals een foto van een schoolklas van de openbare lagere school. We plaatsen deze niet aileen om de kinderen die hier op staan, maar ook om de man die geheel rechts staat. Dit was meester C. Klijn, hoofd van de school. Hij was de opvolger van meester Kuiper. Uiteraard was deze nieuwe meester nog jong en vol idealen. Hij gaf op moderne wijze onderwijs aan zijn leerlingen. Voordien was er van "doorleren" op het dorp weinig of geen sprake. Vaak was er op de boerderij of anderszins thuis wei werk. Doch deze nieuwe meester wees de leerlingen op - voor zover mogelijk - doorstuderen en hoewel hij natuurlijk wei eens weerstand bij de ouders ontmoette, heeft hij toch bij enkelen wei succes gehad. En zo was deze meester Klijn toch wei een pionier.

72. Dit is een prachtige, zeer oude foto (1893) van de hoogste klassen van de lagere school uit Wapse. De ouderen onder de Wapsenaren zullen zeker nog de leerlingen herkennen. Wij kunnen u zeggen dat de meester (rechts) me ester Richmond heet. Ook deze meester zal door de ouderen zeker nog wel eens genoemd worden. De kinderen droegen nog klompen, de meisjes hadden allemaal nog schorten en de jongens driekwart broeken. Geheellinks ziet u nog vaag de houten mantel van de schoolpomp. Meester pronkt weI met zijn (gouden? ) horlogeketting.

73. Als herinnering aan het burgemeestersambt, gedurende een periode van bijna veertig jaren, werd deze Burgemeester Van Osbank onthuld. Hij staat in een klein plantsoentje, aan de uitgang van ons dorp (richting Wapse) en is gebouwd van Drentse veldkeien, een beetje hard om op te zitten, maar wei karakteristiek voor Drenthe. Zit tend op de bank burgemeester Van Os en zijn echtgenote. Links daarvan zien we J. van Kampen en R. van Wester, beiden raadsleden. Helemaallinks Koert Timmerman, die vaak aanwezig was bij dergelijke gelegenheden. Bij de opening van de Van Osstraat (nu Kasteel) droeg hij een gedicht voor, dat aanving met de woorden: "En nu wil ik voor goed fatsoen, ook nog een duit in 't zakje doen." Verder zijn er deputaties van verenigingen.

74. Een interieurfoto van de hervormde kerk van voor de restauratie in de jaren vijftig, met het dominerende orgel op de achtergrond. De grote kachel, die de kerk toen nog moest verwarmen, staat in het midden. De preekstoel staat aan de linkerkant, evenals nu nog het geval is. Voor de restauratie beyond hij zich echter aan de rechterkant. Verder valt u zeker op dat er toen aileen maar houten banken waren, die eens in het jaar verhuurd werden. Sommige bleven echter vrij, zoals bijvoorbeeld de lange banken op de voorgrond. De eerste gesloten bank, bij de preekstoel, was voor de kerkeraad. Van die kerkeraadsleden werd dan gezegd: "Hij (toen nog nooit een zij) zit in het hokkie."

75. U zuIt vandaag de dag vergeefs zoeken naar dit kleine boerderijtje, want enkele jaren geleden is het afgebroken; het was toen in zeer vervallen toestand. Het stond tot die tijd aan het begin van het Kasteel en het is lange jaren bewoond geweest door de familie Albert Keizer. De laatste jaren woonde Keizer daar alleen, totdat hij vertrok naar het bejaardenhuis te Dwingeloo. Ten slotte werd het huis een ruine gelijk, tot ergernis van de dorpelingen en de toeristen. Men heeft naar onze smaak een vrij gelukkige oplossing gevonden. De gemeente heeft namelijk het huisje afgebroken en daarna aan W. de Lange vergunning verleend om het zoveel mogelijk in oude stijl te herbouwen, een eindje verder naar het noordoosten. Het draagt de naam ,,'t Keuterijtje".

76. Zo mooi was Diever eens: de boerderijen altijd van de verkeersweg gescheiden door goed verzorgd hekwerk. Veel van die statige eiken, zowel links als rechts, zijn er allang niet meer. In dit verband kunnen we nu vermelden dat in het kader van het zogenaamde groenplan gelukkig hier en daar weer bomen worden geplant. De grote boerderij is lange jaren bewoond geweest door de familie J. Mulder. Deze Mulder was behalve landbouwer gedurende lange tijd tevens gemeenteontvanger van Diever. Naast deze boerderij, verscholen in het groen, stond toen het boerderijtje van Jan Krol en Vrouwgien (beiden reeds overleden). En aan het eind van de straat lag toen het cafe van T. Wesseling. Zo u ziet was het telefoonnet nog bovengronds.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek