Dinteloord in oude ansichten deel 2

Dinteloord in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.R.F. Kleefman
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5365-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dinteloord in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37. Het voltallige bestuur van de "Schippersschool". Op de voorgrond, in het lichte kostuum, staat meester Schippers. Links naast hem burgemeester Van Campen. Helemaallinks op de voorgrond staat Adriaan van Nieuwenhuizcn. Daarnaast , wat meer naar achteren , architect Lau(rens) van Tooren. Derde van links is de grootvader van Ger Hartman, de huidige drogist in het dorp. Geheel rechts staat Johannes van Sliedrecht. Derde van rechts, direct achter me ester Schippers, is Manus Schilperoort.

r :

Groet uit DINTE.LOORD.

Stc0fdijk.

38. De Stoofdijk omstreeks 1920. Op de achtergrond is enige dorpsbebouwing zichtbaar. De toren van de rooms-katholieke kerk steekt nog juist boven de rechter rij huizen uit.

39. De Molendijk in het midden van de jaren dertig.

Dinteloord

Spui

40. Het Spui achter de woningen van de Molendijk. De watertoren in de verte stond toen ter hoogte van het huidige watergemaal aan de Molendijk. De molen maalde het polderwater in het Spui en stuwde het door de haven en de Mark naar het Volkerak.

41. Dit panorama van de Molendijk dateert van de periode rand 1935. In het huis met de zes ramen, middenvoor , woonde toen de familie Dane. Van de twee huizen met het puntdak , werd het rechter bewoond door Wuyts, de kapper, en het linker door aannemer Huybregts (de Kras). Daarnaast woonde timmerrnan Molenaars. Het grote hoekpand werd in die tijd bewoond door de familie Driekus Smits. De jongetjes. die tegen de gevel zitten, zijn de gebraeders Bram en Co Dane en de broers Leen en Henk Verhagen, die met hun zus Bets en hun ouders in het derde pand woonden.

42. Over het juiste jaar waarin deze foto van de suikerfabriek is genornen , zijn de meningen verdeeld. Alhoewel de foto het jaartal1930 aangeeft, is het ook aannemelijk dat de foto is genomen aan het begin van deze eeuw, toen de fabriek net was gebouwd. De naam "Suikerunie" was toen nog niet aan de fabriek verbonden. Deze stond toen bekend onder de naam: "Co6peratieve beetwortelsuikerfabriek Dinteloord". Sindsdien is de fabriek enorm uitgebreid en behoort tot de grootste van West-Europa.

43. De haven vervulde een belangrijke rol in de bevoorrading van de suikerfabriek , maar was ook anderszins van belang voor handel en industrie. Op dit panorama, uit de periode rond 1930, is het laden van schepen met suikerbieten te zien. De bieten werden op de kade gestort en met grote rieten kielmanden op platte bakken. zoals de schepen werden genoemd, geladen. De bakken werden vervolgens langs een jaagpad naar de fabriek getrokken. Zowellangs de Vliet. als langs de Mark, (Van Steenbergen naar Roosendaal) liep in die tijd zo'n pad. Officieel staat dit pad nog als zodanig geregistreerd, maar het is in het landschap niet meer te vinden. Wellicht dat het pad als recreatieve route ooit weer eens in ere hersteld wordt.

(ff.aven met '](,ade.

Graet uit 1)intefoard.

44. De haven met kade in het eerste jaarvan deze eeuw. Ook relatief grate tjalken deden de haven aan. Al was het geen grate haven, in die tijd was deze onrnisbaar voor de handel en industrie. Keren in de haven kon echter niet, vandaar dat er rechts een inham was. Door deze inharn in te steken, konden zelfs vaartuigen tot 100 ton de haven aandoen.

-.

45. Van dit oude beeld van de haven is, buiten de haven natuurlijk , niets meer bewaard gebleven. Al deze pan den langs de Havenweg zijn inrniddels verdwenen.

...

46. Op deze atbeelding, ook uit de tijd rond de eeuwwisseJing, is de inham goed te zien. De bocht in de weg liep ter hoogte waar nu cafe Havenzicht staat. De Havenweg is wellicht daarom op die plaats veel breder dan elders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek