Dirksland in oude ansichten deel 1

Dirksland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4556-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dirksland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. Toen het eiland Goeree-Overflakkee nog gei'soleerd was, werden de suikerbieten per schip vervoerd. Hier een verlaadplaats bij de fairbank "Onwaard". Met kruiwagens over een dikke loopplank werden ze aan boord gebracht. Later deed men het met een dragline. U ziet vooraan: P. Markwat (met hand op kruiwagen), dan Cor en Wim (twee jongens van Kroon), W. Knops (met pijp) en G. v.d, Kroon Azn. Vervolgens van links naar rechts: M. Vijfhuize, G. v.d. Kroon, T. Markwat, H. Bakker, twee onbekende schippers, de "peeschrijver" M. van 't Geloof, daarnaast C. van Es die timmerman was, maar door gebrek aan werk in de crisisjaren hielp met bieten "stouwen", G. v.d. Kroon Gzn. en S. Kane (met riek). Op de achtergrond ziet u het zeil van een zei!schip.

8. Dit is een fraaie foto van de schutsIuis aan het eind van de haven, die, zoals in de inleiding is gemeld, in 1790 is gebouwd. In 1791, toen de sIuis gereed was, werd Jilles van den Doel "sassenier". Deze "baan" ging van vader op zoon over. Toen P. v.d. Doel overleed, nam zijn weduwe de post waar. In de sluiswachterswoning was toen ook een cafeetje gevestigd, dat later is opgeheven. Na C. v.d, Doel benoemde het bestuur van "De Gemeene Uitwatering te Dirksland" Corn. Arensman, afkomstig van Stad, tot sluismeester; die trad op 1 oktober 1924 in dienst. Hij was tevens ambtenaar havenrecherche, wat naast zijn salaris sIechts f 25,- per jaar opbracht. Hij vervulde deze functie tot aan zijn pensioen in 1957. De tweeentachtigjarige woont thans met zijn echtgenote te Dirksland. Zijn opvolger werd K. Grinwis en na hem kwam zijn zoon Jacob Grinwis, die sluismeester was tot in 1970. U ziet de sluismeesterswoning met schuur en daarachter de woning van de sIuisknecht.

9. Dit is de ingang van de "Trechter", na de verbreding in 1927. Het is het nauwste passagepunt van het dorp om in de kom van de gemeente te komen. Het huis uiterst links is nu het filiaal van de gebroeders De Jongh te Goes. Hotel "Koophandel" is nu cafe Kardux. In de doorbraak ziet u het oude huis van de heer Penning, waar nadien een riant woonhuis is gebouwd. Het huis met opschrift "Rookt Karnphof's tabak", werd bewoond door de heer A. Gijsels. Het was "de winkel van Sinkel" want men kon er van alles kopen. Petroleum, spek, kruidenierswaren, klompen enzovoort. Rechts de smederij van Gerbrand van der Sluys (broer van notaris Leendert van der Sluys die in dit huis geboren is). Let op de oude T-Fords voor de smidse! Thans is dit de woning en de zaak van A. v.d, Ham.

DIRKSLAND. PLEIN.

10. De fotograaf heeft dit gedeelte van het dorp - eind Voorstraat, Secretarieweg en ingang Trechter - de naam "Plein" gegeven, die echter niet in de legger van straten voorkomt. Links is de zaak van Penning. Het huis met de gesloten blinden is de huidige woning van de heer De Graaff (toen nog pakhuis) en dan een van de oudste woningen van het dorp waarop in een steen staat gebeiteld: " 't Is voor menighe een groot besware, dat sy een ander wei sien varen; Anno 1618". Daar ligt nog altijd een Ies in! De jaloersheid, wanneer het een ander weI gaat, is nog altijd groot! In dit huis woonde - toen de foto gemaakt werd - de heer C. van Kassel met zijn dochter. In het huis daarnaast woonde meiuffrouw N. Zaayer. Rechts op de hoek was toen de hoedenzaak van Van der Schenk.

11. Van het Dorpslogement en Koffiehuis Brooshooft hebben we hier een zeldzame foto anna 1900. P. Brooshooft (tweede van links) leunt op het hek; naast hem staat een corpulente reiziger. Dit logement (nu 't Galjoen) is van grote betekenis geweest voor reizigers op doorreis van het veer Hellevoetsluis-Dirksland naar Zeeland. Ook was het een trefpunt voor boeren, en is er heel wat afgehandeld! Met de rijtuighouderij van zijn broer Hendrik konden de reizigers naar alle plaatsen van het eiland worden gebracht. De omnibus reed dagelijks op de Middelharnisse boot. Hier werd jaarlijks de loting gehouden voor de militaire dienst. 's Morgens om zeven uur kwamen de lotelingen aan. De .Jootjesdag" was meestal rumoerig, de politie was versterkt en droeg de sabel. Kooplui verkochten linten in alIerlei kleuren, die de lotelingen aan hun pet hechtten. Op deVoorstraat ziet u de lindeboom voor het huis van veearts Deyermans.

12. Het beslaan van paarden (hoefbeslag) is een uitgestorven beroep. Vroeger zag men op de smederijen het bord: "Gediplomeerd hoefsmid", waarop men wel trots was. De paarden zijn nu uit deze eontreien verdwenen en vervangen door traetoren. Op dit kiekje ziet men de heer A. Vijfhuizen (overleden) v66r zijn smederij bezig met een paard in de "travalje", de hoefstal. Het is winter, want het paard is met een kleed afgedekt. Het beest is eigendom van de gezusters Kleinod, die alle Iandbouwwerk persoonlijk verrichtten. Links ziet men L. Kleinod (geboren op 11 februari 1883) toekijken. Op de foto reehts houdt zij het paard vast. De drie gezusters hadden allen dezelfde hoeden op en dezelfde jurken en sehorten aan. De smederij van de firma Vijfhuizen is gevestigd Voorstraat 37; de travalje staat er nog altijd, al zal die weinig worden gebruikt.

949.

13. Dit is een fraai kiekje van de Voorstraat (van de andere zijde gezien), waar het huis van de gemeentebode P. Sluis (hij staat voor de deur met hoge zijden pet op) nog op voorkomt. Het huis is enige jaren geleden voor verbreding van de Zomerstraat afgebroken. In dit huis stookte men nog op de "pit", een kachel was er niet. Bode Sluis ging 's zondags om twaalfuur naar het gemeentehuis, luidde het klokje dat boven het torentje hing (links naast de twee schoorstenen) kwam dan naar buiten en las vanaf de stoep de openbare afkondiging van de huwelijken voor, Als men zondags het klokje hoorde luiden, zei men: "D'r binne d'r weer 'n paer onder boon! " (onder de geboden, in ondertrouw). Het tweede huis links was van de familie Roodzand. Het hoge huis met de blinden, die dieht zijn voor de zon, is het doktershuis, een imposant gebouw uit het midden van de achttiende eeuw.

Groeten uit Dirksland.

Post en Telegraafkantoor.

14. Op dit kiekje ziet u links een gedeelte van het raadhuis op de Voorstraat dat in 1835 geheel nieuw is opgetrokken. Daarnaast het post- en telegraafkantoor, dat in het begin van deze eeuw is gebouwd. Deze beide gebouwen vormen nu samen het raadhuis, dat na de samenvoeging van de gemeenten weer een grondige restauratie heeft ondergaan, Rechts van het postkantoor een woonhuis, dat later de huidige meubelzaak van de firma Nieuwland is geworden. Het volgende winkelhuis met de drie ramen boven was de stoffenzaak van Cohen. Het laatste witte huis, dat er half op staat is de drogisterij van de familie Van Oostenbrugge, nu drogisterij Vroegop. Let op de bestrating met keien en de postkoets die over het eiland reed en te Dirksland van paard werd verwisseld, Daarachter een oude huifwagen, zoals die in het begin van deze eeuw door de boeren werd gebruikt. Het meisje met witte schort op de voorgrond, heeft een breikous in de hand. "Iedere dag tien naadjes ... "

15. Op deze foto ziet u de gemeenteraad met ambtenaren en de gemeentelijke politie bijeen op 28 april 1938 ter gelegenheid van het afscheid van gemeentesecretaris J. Rooy, die deze functie van 1901 tot 1938 heeft vervuld- Zittend van links naar rechts: D. Mooyaart, G. van 't Geloof, G. Goemaat (opvolger van secretaris Rooy), burgemeester D.J. Visscher, de scheidende secretaris J. Rooy, Joh, Roodzant en W. Hagens. Staand: politieagent Hoogerheide, J.e. de Bonte, G. Smit, A. Knops, ambtenaarter secretarie A. v.d. Berg, gemeentebode Joh, de Jong en veldwachter H. Kramer. J. Rooy was een kundig secretaris en een zeer geziene persoonlijkheid in de gemeente. U ziet, zij hebben hem hier wel in de bloemen gezet, Te zijner gedachtenis is een laan naar hem genoemd, de Secretaris Rooylaan, die langs de Boezem loopt.

Dirksland - Herv. Kerk

16. Hier ziet u de Nederlands hervormde kerk, omgeven door hoge 'bomen. De eerste steen is gelegd op 14 juni 1488. Het is niet met zekerheid te zeggen of de kerk gewijd was aan Johannes de Doper dan wel aan de H. Catharina, omdat men in die tijd ressorteerde onder het kapittel van de H. Catharina te Den Briel. Anderen menen dat de kerk gewijd was aan de H. Bartholomeus. Oudtijds waren er vier altaren in en zeer mooie beschilderingen. De muurschildering voorstellende H. Christophorus die het Christuskind draagt, heeft men kunnen restaureren. Daaronder staat: "Christophori sancti speciem quicumque tueter. Illa nempe die non morte mala morietur". Omstreeks 1572 ging de kerk over in handen van de reformatie. Kerk en toren zijn uit- en inwendig geheel gerestaureerd; het afzonderlijke koor links is bij het kerkschip getrokken, De spits op de toren is in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Het is een van de mooiste kerken op Goeree Overflakkee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek