Dirksland in oude ansichten deel 1

Dirksland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4556-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dirksland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DIRKSLAND, STRAATDIJK

27. Deze ansicht toont het begin van de Straatdijk aan de zijde van de Boomvlietstraat en links Onderlangs. Een fraai beeld van de huizen met oude geveltjes die er toen nog waren. De telefoonleiding was bovengronds, wat aan de lange paal te zien is. Veel aansluitingen waren er nog niet. De vrouwen, jongens en meisjes op de voorgrond zijn ons met bekend, maar ongetwijfeld zullen ouderen zich nog wel herkennen. De petten waren toen volop in de mode, geen enkele jongen liep blootshoofds.

28. Vroeger was er bijna in ieder dorp een klompenmaker, een nu uitgestorven beroep. Er worden nog wel klompen gemaakt, maar niet meer met de hand. Alles gaat machinaal. Hier ziet u M. Mans, die zijn klompenmakerij op de Straatdijk had. Hij kwam uit een echte klompenmakersfamilie; zijn vader oefende het bedrijf nit te Herkingen; een broer te Sommelsdijk en een andere broer te Ooltgensplaat. Het was zwaar werk: van boom tot klomp! De oude heer Mans was daarmee allang gestopt; hij bepaalt zich hier alleen tot het afwerken en schilderen, vandaar de vele potjes en flesjes op de plank. U ziet, er staan tientallen paren in alle maten op kopers te wachten! Van deze vakman kreeg men de klompen wel op maat, want klemde de ene voet een beetje, dan werd de klomp passend bijgeboord. De heer Machiel Mans - die naast dit beroep jarenlang de functie van begrafenisbedienaar vervulde - is geboren op 18 augustus 1887 en dus zevenentachtig jaar oud. Hij vertoeft thans in het bejaardentehuis "De Vliedberg" te Ouddorp.

DIRKSL,ANC. GELDERSCHE DIJK

29. Hiet ziet u een oud kiekje van de Ge1derse dijk. De kaart dateert van 1916. De huizen rechts waren toen nog vrij nieuw; een ingemetse1de steen geeft het jaartal 1915 aan. De dijkhuisjes links zijn afgebroken; hier liggen nu het parkeerterrein veer de kerk en de bijgebouwen van de gereformeerde gemeente. De weg over de Ge1derse dijk voert naar Herkingen,

/ /

30. Dit is een bijzonder fraaie en ze1dzame foto van de korenmo1en aan de Boezem; de voorkant was aan de haven. De 1aatste eigenaar was P. van Seters die naar Canada is vertrokken. Deze molen - die ook op de tekening uit 1798 van Anna Brouwer voorkomt, zie de pentekening voorin dit boek - is in 1912 afgebroken. In het huis links woonde vroeger J. Nagtegaal, thans W. Sto1k. In het tweede, het molenhuis, is thans de zaak van W. den Hertog gevestigd. De farnilie van de toenmalige molenaar staat naast de molen. Een prachtig kiekje met de mooie waterpartij en een platte schuit, die gebruikt werd om de fuiken uit te zetten.

31. Deze foto is uit het begin van deze eeuw. Ret herenhuis had de naam van "Even Buiten". Burgemeester C. Zaaijer heeft er nog gewoond en ook burgemeester De Winter. Er is wat de bouw betreft een steen ontdekt, waarop het jaartal 1806 voorkomt. Ret huis wordt nu in tweeen bewoond door Groh en C. Geluk. Op de achtergrond ziet u de molen, waarvan u op de vorige bladzijde een afbeelding hebt gezien en die in 1912 is afgebroken. Een bekoorlijk tafereel tussen de fraaie bomenrijen. Links de Boezem met de witte brug naar het dorp. De weg, die toen nog begrindwas, is nu een der drukste verkeerswegen op de route naar Ouddorp. De man met de twee jongens en het meisje, zijn ons niet bekend.

32. Dit is een zeldzame foto van de watermolen, die nu afgeknot en zonder wieken aan de Boezem staat. Boven de ingang staat in een steen gebeiteld: "Op den 26sten april 1731 is van dese moole den eersten steen geleyt door Willem van Nieuwenhoven, zoon van Cornelis van Nieuwenhoven, Bailliuyw en Dijkgraaf van dese Polder en gecommiteerden Ingelanden. D.H. Witte van Dam". In 1915 is er een dieselgemaal in geplaatst en in 1942 (wegens gebrek aan olie) een elektrische aandrijving. De bemaling is bestemd voor de polders Dirksland, Oud Melissant, Roxenisse en Alteklein. Het water wordt door de Boezem geloodst in de haven en vandaar naar het buitenwater. Een bijzonderheid is, dat op 5 januari 1764 tot watermolenaar werd benoemd Cornelis Zoon, welke betrekking tot in het zesde geslacht van vader op zoon is overgegaan. De huidige (machine)-watermolenaar is L. Zoon, die in het ernaast gelegen huis woont, dat in 1915 is gebouwd, De families woonden voorheen in de molen. Van links naar rechts ziet u: vooraan M. Zoon, P. Zoon, J. Zoon, N. Zoon en echtgenote, M. Zoon, Rosetta Zoon en N. Zoon Mzn. Achter hen poseren: onder de eerste vrouw met keuvel Lena Zoon Pdr., Jannetje Vreeswijk en Cornelia Vreeswijk. Achteraan staan: P. Vreeswijk, J. Zoon, Nic, Vreeswijk, Rosetta en Abra Vreeswijk, Nic Zoon Jzn., P. Zoon Jzn. en N. Zoon.

33. Dit is de korenmolen aan de Vroonweg, laatstelijk in bezit van de familie Roozemond. Deze molen en de bijbehorende huizen en andere opstallen zijn kortgeleden aangekocht door A.A. v.d. Wekke. De molen staat op de lijst van Monumentenzorg, hij is zeer-in verval en restauratie is noodzakelijk om dit schone monument voor de gemeente te behouden, In de muur, links van de molenkar staat gebeiteld: "De eerste steen van deze molen is gelegd 12 maart 1846 door Marinus Jacobus Stoutjesdijk geboren te Tholen 22 dec. 1833". Voor zover wij konden nagaan is de molen eigendom geweest van Job Dijkman, daarna van Rijstenbil (die er slechts negen maanden op heeft gewoond), vervolgens waren eigenaar Landheer, Van Waasbergen, M. Dijkman en, zoals gezegd, laatstelijk H. Roozemond en na diens overlijden zijn zoons. De molen werd de laatste jaren niet meer door windkracht gedreven, doch er werd machinaal gemalen.

34. Dit zijn twee stookplaatsen bij de windwatermolen (zie vorige foto) die in 1955 zijn gesloopt. Men vond die ruw gemetselde stookplaatsen ook veel op boerderijen. Er werd water in gekookt voor de was en voor huishoudelijk gebruik. Men stookte het vuur met hout, in sornrnige gevallen met turf. Rechts op de achtergrond de korenmolen (laatstelijk van de familie Roozemond) waarvan we elders een afbeelding hebben opgenomen.

Dirksland.

De liawn (ooor de Brug).

35. Op deze foto ziet u de tram van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij v66r hij over de trambrug over de haven, het dorp binnenrijdt. De tram is in 1909 op Goeree Overflakkee gekomen. Bij de eerste rit en aankomst op het station zongen de schoolk:inderen: "Hoezee, hoezee! de tram rijdt op Flakkee! " De verbindingen van en naar Rotterdam werden daardoor veel vlugger en gemakkelijker. Brugwachter De Leeuw (rechts) staat de wachten om de brug omhoog te draaien, omdat er een schip moet passer en. De tjalk is waarschijnlijk de "Hilletje" van schipper S. de Waard uit Middelharnis.

Stationsweg. DIRKSLA "D.

36. Hier een kiekje van het station, tevens cafe en waehtplaats voor de passagiers uit de jaren 1914/16. Op de voorgrond de Boezem. De rails voor de tram zijn duidelijk zichtbaar. De twee jongens die tegen de seinpaal staan (het sein werd op onveilig gezet als de trambrug open ging) zijn reehts P.W. van Dongen Czn., die in het tramstation woonde en links D. Binkhorst. Bij het water staan C. van Putten (links) en reehts Bert Mooyaart, thans wonend te Amsterdam. De bebouwing is geheel veranderd, ook het huis van de veearts stond er nog niet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek