Dirksland in oude ansichten deel 1

Dirksland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4556-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dirksland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37. Hier nog een oud kiekje van de Boezemweg van de andere zijde, dus in de richting van Melissant. De weg was toen nog heel sma1; rechts liep een sloot. De dammen gaven toegang tot de gebouwde huizen, rechts. In het midden de brug die toegang gaf tot het dorp, Aan het eind rechts, bij de bomengroep lag "Even Buiten". Links de Tienussewei, waar later het ziekenhuis is gebouwd. Het witte huis links is van de toenmalige veearts C. de Graaf.

Stetior.sweq Dirks/and.

38. De Stationsweg te Dirksland in de jaren twintig. De bebouwing heeft in de loop van de tijd een complete metamorfose ondergaan; sommige huizen zijn afgebroken en herbouwd, andere gerestaureerd. De bestrating was nog met zogenaamde "kinderkopjes". Links staat de muziektent, waar het muziekgezelschap "Amicitia" openbare uitvoeringen gaf. Dit terrein (in de volksmond "de Tinussewei", genoemd naar Agatinus van Weel, broer van Vrouwe Paulina van Weel, die het legaat voor de bouw van het ziekenhuis schonk) behoorde in vroeger eeuwen tot het plantsoen van het "Hof', waar we elders melding van hebben gersakt. In 1932 is er het "Paulina Van Weel" en .Bethesda-ziekenhuis" op gebouwd.

39. Deze foto hebben wij opgenomen om de klederdracht van de mannen uit het begin van deze eeuw te laten zien. De zijden pet werd niet aileen door de ouderen, maar soms ook door de jongeren gedragen, wat u bif de jonge metselaar (midden) ziet. In de winter droeg men een duffelse jas, met fluwelen kraag, omzoond met bezemband. Ook droeg men graag een gestreepte broek (soms met klep) als de rnannen "opgeknapt" waren, Zittend op het muurtje poseert Dirk Roodzand, metselaar-aannemer, die op z'n vijftigste jaar al rentenier was! Hij draagt op z'n borst een zilveren uitschuifbare inktkoker, die nog in het bezit van de familie is. De middelste persoon is metselaar Joh. v.d. Schenk en rechts, met pluche pantoffels, staat P. van Zuuren (slagerij in de Paardenmarktstraat). Ret kind - leuk te zien hoe ze toen gekleed waren - is P. Vis, die later jarenlang hoofd was van de openbare Iagere school te Melissant. Hij woont thans te Vlaardingen. Ret huis aan de Stationsweg werd gebouwd voor C. Vis, indertijd organist in de hervormde kerk. Thans woont L.J. de Gast er. Ret huis, met schuur, op de achtergrond was van Toontje van Es,

40. Het ziekenhuis te Dirksland, nog in "kale" toestand, nadat het in 1934 was gereed gekomen. De eerste steen werd gelegd door burgemeester D.l. Visscher op 27 juli 1932 en voor het .Bethesda"ziekenhuis door dominee C. v.d. Wal op dezelfde dag. De bouw kon tot stand komen door een legaat van Vrouwe Paulina van Weel, groot een miIjoen gulden. De hervormde diaconieen droegen er financieel ook in bij, vandaar dat het de naam kreeg van "Paulina van weer' en "Bethesda"-ziekenhuis. Links op de foto (glas in het dak) de operatiekamer. Het ziekenhuis is in de loop der jaren sterk uitgebreid, onder meer is er een groot paviIjoen bijgekomen en mi de ramp van 1 februari 1953 kon een kinderafdeling worden bijgebouwd door een schenking van een half miIjoen door de Zweedse organisatie "Riidda Barmen". Thans, in 1974 heeft er weer een grote uitbreiding plaats. In het paviIjoen wordt nu de administratie gevestigd; de bedden verhuizen naar het ziekenhuis zelf. Het ziekenhuis voorziet in een grote behoefte voor geheel Goeree Overflakkee en heeft een bijzonder fraaie tuin.

41. Dit is een foto uit 1946 toen het paviljoen, dat bij het ziekenhuis is gebouwd, zijn hoogste punt had bereikt. U ziet hier links te beginnen: L. Guldemeester Jzn., onbekend, P. de Ruiter, C. van Es, H. Doornhein, onbekend, J. Witvliet, P. van Oostenbrugge, onbekend, G. Buth, M. Olivier, A. Groenendijk, administrateur Fons, J. van Prooijen (thans predikant bij de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse), J. Guldemeester Lzn., A. v.d. Hoek, A. Nieuwland Azn., Kl. Vroegindeweij, G.c. Vreugdenhil (gemeentearchitect), een onbekende stukadoor, J. Lugtenburg, H. Smit en P. Markwat. Het paviljoen heeft thans (1974) een andere bestemming gekregen; het wordt gebruikt voor kantoren en administratie van het ziekenhuis,

42. Deze foto is gemaakt ter ge1egenheid van de opening van het gemeentelijk badhuis, op 22 juni 1937. Het kon worden gebouwd en geexploiteerd uit het legaat van Vrouwe Paulina van Weel, die behalve een schenking voor het ziekenhuis ook een flink bedrag had gelegateerd voor andere doeleinden. Nu bijna ieder huis een douche heeft, is het niet meer rendabel. Eind 1970 is er het postkantoor in gevestigd. U ziet van links naar rechts, vooraan: G. van 't Geloof, Joh, Roodzant, burgemeester D.J. Visscher, J. Rooy, J. de Bonte en W. Hagens. Op de tweede rij staan: M. van Immerzeel, J.C.J. v.d. Leij, G. Goemaat, D. Mooyaart, R.J. Triemstra, G. Smit, mevrouw v.d. Houten-v.d, Groef, A. Knops, M. Rooy, A.A. Jansen, D. Poortvliet, juffrouw Ingeneger, Th, de Waal en A. de Blois. Achteraan poseren: politieagent H. Kramer, A. Hagens, A. v.d, Berg, A.D. Pool, M. Brooshooft, D. v.d. Heijden, G.C. Vreugdenhil, Pabruwe (aanleg c.v.) en J. Meppelink.

Dirk I, n "

43, Deze afbee1ding geeft een beeld van de woning van burgemeester C. Zaaijer, aan het eind van het Po1dersweegje en het begin van de Philipshoofjesweg. Op de voorgrond in de tuin de witte theetent. Onder de dam stroomt het po1derwater door de Gooie. Het huis werd en wordt nog bereikt over een bruggetje, waaronder ook de Gooie stroomt. Naar burgemeester C. Zaaijer is een 1aan genoemd (zie foto 46). Aehter de bomen de hoeve "Akkerleeven" (anno 1786 staat er nog op de darnpa1en) destijds eigendom van mr. A. Zaaijer. De boerderij wordt sinds jaren beheerd door de farnilie Poortvliet. Gehee1 reehts de begraafplaats.

-~. "" ..?.

~;....~ .--

Dirksland

Christclyke School

44. Hier ziet men de oude Dorpsgooi, die diende voor afvoer van polder- en rioolwater naar de haven. Zuidelijk, aan het eind van het Poldersweegje, stond een keersluisje, de zogenaamde "Wacht aan de Gooi", Dit water liep door het dorp tot Onderlangs (in 1910 gedempt) en vervolgens langs de Secretarieweg (in 1929 gedempt) in de Boezem en daarna in de haven. De Gooi die u hier ziet is in 1937/38 gedempt. Met bruggetjes kwam men in de stegen van de Tuinstraat. Spelenderwijs zijn heel wat jongens en meisjes in het stinkende water geraakt en met natte en minder welriekende kleren thuisgekomen. Links ziet u de voormalige christelijke school (gebouwd in 1891) met het schoolhuis. Deze bouwwerken zijn dit jaar (1974) afgebroken. Geheellinks op de foto, bij de bebossing, was de begraafplaats.

45. Wie nu over deze weg loopt - de Philipshoofjesweg - zal zich dit beeld van vroeger nauwelijks meer herinneren. Links ziet u de Gooie, waar in de winter op het ijs werd geschaatst. De Gooie is gedempt en de gemeente heeft er een keurig plantsoen aangelegd. Rechts, waar de koeien grazen, staan nu bungalows. Ongeveer aan deze zijde van het hek loopt nu de Beatrixlaan. In de verte ziet u de huizen aan de Wernerlaan, het dorpsdeel dat de bijnaam had van "Egypte", zo genoemd omdat er toen geen straatverlichting was en er 's avonds en's nachts een Egyptische duisternis heerste! Deze huizen zijn nu afgebroken en op die plaats is een bejaardenflat opgetrokken. Links van deze weg is het nieuwe zwembad gebouwd dat de naam "De Gooie" heeft gekregen.

46. De Burgemeester C. Zaaijerlaan in de jaren twintig, toen nog niet geheel bebouwd. De weg was nog niet bestraat. Links bij de lantaarn is de Emmalaan: rechts het zogenaamde ,,Bosehje" of de "Muggendreef", thans de Bosdreef. Op het gedeelte open grond reehts staat thans de woning van G. Leune,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek