Dirksland in oude ansichten deel 1

Dirksland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4556-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dirksland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47. Ret "Bosehje", voor kunstsehilders vroeger een aantrekkelijk punt, mag in dit boek met gemist worden: Ret was indertijd een der mooiste wandelwegen van Dirksland. 's Avonds was het een geliefd oord voor vrijers! Er komen drie personen aanwandelen; de figuren zijn maar klein en niet zo duidelijk ziehtbaar onder het geboomte. De man reehts is Jae. Kaslander, het jongetje Joh. Kaslander (woont thans Seeretarieweg 13) en de jongeman links met de mand is W. Kaslander. In het huisje reehts woonden A. de Ruiter en P. Oorbeek. Ret Bosehje is thans de Burgemeester C. Zaaijerlaan.

't Korte weegje. DIRK LA.ND.

48. Op dit kiekje ziet men het "Korteweegje" ruim zestig jaar geleden. Bet was vroeger een polderweg, in de bietentijd vaak onbegaanbaar. Eerst in 1875 is men begonnen het met grind te "verharden". In 1938 kwam deze weg bij statenbesluit op het tertiair wegenplan; thans is het een van de drukste verkeerswegen op de route naar Ouddorp. De foto is genomen na de geweldige september storm in 1911, vandaar die afgeknotte bomen, Bet aspect van de bebouwing is in die zestig jaar geheel anders geworden. Op de foto links de schuur van weduwe A. van Es-den Baars (thans B. van Rossum). Verderop stonden het huis en de schuur van C. Struyk en rechts de woning en schuur van E. van den Doel. De schuur is later afgebrand. De grenzen van de gemeenten hadden vroeger een grillig verloop. Op een zijpad van het Korteweegje, waar vroeger de klampenmeet was, stond een grenspaal om de afscheiding aan te duiden tussen Melissant en Sommelsdijk.

49. Dit is een ansicht uit 1924 van Kralingen (onder- en boven-Kralingen). De huizen rechts ressorteerden v66r de herindeling onder de gemeente Sommelsdijk, Aan het eind van de dijk ziet u een gedeelte van de kerk van de gereformeerde gemeente, die op 4 december 1927 is afgebrand, Dat gedeelte van Kralingen behoorde weer tot de gemeente Melissant. Een eigenaardig geval was, dat men v66r de herindeling de gemeente Dirksland niet kon binnenkomen of men moest over het grondgebied van Melissant. Deze omgeving ziet u straks nog eens, de huizen staan dan onder water bij de ramp van 1 februari 1953.

ยท .

DIRK LA

50. De hofstede "Boomvliet" staat op het vroegere Sommelsdijkse grondgebied aan het Korteweegje, bij de entree van Dirksland. Over de Boomvliet hebben we in de in1eiding geschreven. Op de twee pilaren voor de oprij1aan staan de wapens van de familie Van der Dussen en Slieher. Op de ene stond vroeger "nee temere", dit is "niet vermete1", op de andere "nee tirnide", dit is "niet besehroomd". Deze hofstede was vroeger een jachtslot; het huis draagt het jaartal 1698. In de genealogie "Geslacht Buth" staat te 1ezen dat de familie Buth er de eeuwen door het landbouw- en veebedrijf heeft uitgeoefend. De tegenwoordige eigenaar is K.K. van Es. Hij kwam op de hofstede in 1939. Het dubbe1e huis links op het kiekje (eigenaars zijn de gebroeders Bakker en P. de Roo) was vroeger de "melkfabriek", Er werd al vroeg machinekracht in gebruikt om te karnen en boter te maken.

51. Dit is een foto van 1911/12 van de eerstesteenIegging van de gasfabriek, gebouwd aan de Noorderspuidijk te Kralingen. Op 25 november 1911 viel het besluit "van den Gemeenteraad van Dirksland betreffende een met de Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven te Utrecht (afgekort MABEG) te sluiten overeenkomst betreffende den bouw en inrichting eener Steenkolengasfabriek". Bij raadsbesluit van 18 januari 1927 werd besloten de huurovereenkomst met de "MABEG" met ingang van 1 januari 1928 te beeindigen, Daarna werd het een gemeentelijke gasfabriek. Duitsers hebben de gasfabriek gebouwd, Te herkennen zijn links te beginnen: H. Kooman, gemeentesecretaris J. Rooy, mr, C. Zaaijer, burgemeester van Dirksland, A. v.d, Sluis, C. v.d, Poel, M. Kooman, C. Warnaer en Gabriel Bosschieter. Van de gasfabriek zijn achtereenvolgens directeur geweest de heren: Hoogerheide, Ravens en Van Gangelen.

52. Hiet ziet u het personeel van de gasfabriek vaar de gasketel opgesteld. Van links naar rechts, staande: H. Matsinger, A. Groenendijk, Boudewijn en Job van Gulik. Zittend: M. Olivier, M. Oorbeek, L. Olivier en Stoffel Guldemeester.

53. Op deze foto ziet u een gezelschap voor het raadhuis, omdat de gemeentelijke gasfabriek op 3 januari 1950 een distributiebedrijf werd en het gas ging betrekken van de "Gascentra1e Flakkee", Van links naar rechts: M. Oorbeek (stoker), directeur Van Gangelen, M. Olivier, M. Guldemeester, Frans Nieuwland (monteur), Job van Gulik, burgemeester A. Brinkman, A. Groenendijk, M. de Bonte, Zach. Poortvliet, gemeentesecretaris G. Goemaat, J.A. Dijkers, J.J.A. Kruyff (burgemeester van Den Bornmel), D. van Heyst (burgemeester te Dirksland), Van Leeuwen (directeur Gascentrale), B.M. Zoeteman, ChI. van Hofwegen (burgemeester Nieuwe Tonge), G. van 't Geloof, D. Reynders (burgemeester van Middelharnis), P.W. Hordijk (burgemeester te Ooltgensplaat) en W.J. Witvliet (later directeur van de Gascentrale). Op 1 januari 1969 werd het distributiebedrijf opgeheven,

Rerksingel.

j)irksland

54. Op deze kaart ziet u een mooi hoekje van de Kerksingel. Ook hier langs de muur de trapjes die men gebruikte om water te halen om te schuren of te spoelen. Het eerste huis rechts bij de gaslantaarn is weggebroken voor de verbreding van de Kattewacht. Destijds woonde daar de timmermansbaas Joh, v.d, Schenk, die zijn werkplaats had aan het eind van de Kattewacht. Het tweede huis van rechts (dat er nog staat) werd bewoond door postbode C. Baart. Het grote huis is de pastorie van de hervormde kerk, waarin thans dokter Elve woont. Het huis links van de pastorie was van C. Grevenstnk (schildersbedrijf); dan een slop en daamaast woonde Koos Dijkman, de molenaar.

55. Dit is een oud kiekje uit 1936 van de Julianaweg - met recht een "weg", want de wagensporen zijn goed zichtbaar. Aan weerszijden van de weg lag toen een sloot. In het eerste huis woonden de gezusters Kleinod (nog in hun bezit) die daarnaast hun erf en schuur hadden. Links, bij de auto, woonde toen timmerman v.d. Tol (thans weduwe Dijkman), in het tweede huis links woont weduwe A. Hagens-Lugthart. Het is nu de Julianalaan geworden; de sloten zijn gedempt en de weg is bestraat,

Dirks/and.

Polder' wecgje.

Uttg. A. . Peuuiuz. Dirksland ..

56. Dit is het Polderweegje, een rij huizen met daarachter de schuur van de aldaar wonende landbouwers. Dit kiekje is tussen 1900 en 1910 genomen en de situatie is weinig veranderd, al zijn de huizen voor het merendeel gernoderniseerd. Van links naar rechts woonden er toen: Joh. Kaslander, J. Troelja, A. van 't Geloof, B. Labeur, P. Hameete, Joh, Brooshooft. P. Ruit, L. v.d, Wekke, A. v.d. Wekke, Sander Sillevis, C. Keur, Chr, Wilkes, W. Hagens (woonhuis later aangebouwd) en A. Robijn. De bewoners hebben een vrij uitzicht op de polder; het wei- en bouwland aan de rechterzijde van de weg is met bebouwd,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek