Dirksland in oude ansichten deel 1

Dirksland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4556-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dirksland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. Deze foto hebben wij opgenomen om de Flakkeese klederdracht te laten zien. Dit zijn de heer en mevrouw J. de Jong-Dorst; de jongen is Layos Dobos uit Hongarije. Er waren in 1920 veel Hongaarse kinderen in ons land. Het meisje is hun dochtertje, thans mevrouw J. Guldemeester, Voorstraat 44. Met Layos wordt nog steeds correspondentie onderhouden, De heer De J ong had een schoenhandel, was schoenmaker en tevens gemeentebode. Mevrouw De Jong, afkomstig uit Nieuwe Tonge, draagt de lange kanten keuvel met gouden krullen. Deze dracht komt nu nog zelden, en alleen bij zeer oude mensen voor.

58. De muziekvereniging "Amicitia" poseert hier op het plein van de openbare lagere school. De foto is genomen op 24 mei 1923. De leden hadden toen nog geen uniformen. Zittend van links naar reehts:

M. de Bonte, C. van Loo, J. Kaslander, D. Poortvliet, diligent N. van Dongen (onderwijzer te Stellendam), H. Meijer en A. van Putten, Aehter hen, staand: G. de Bruin, F. Visbeen, J. Vreeswijk, Joh. Tamboer, M.Broosho6ft, D. Poortvliet, C.J. Poortvliet, M. van St. Annaland, A. Holleman, A. Knops, L. Lugthart en A. Soldaat. Bovenste rij: C, de Bruin, L. de Berg, P. Lugthart, A. Robijn, S. Brooshooft, e. Poortvliet Gzn., J. Vis, W. v.d, Wekke, M. de Roon en J.e. de Bonte. Er was reeds in de vorige eeuw een fanfarekorpsje, maardit ging ter ziele. Hetbegin van het tweede "Amicitia" was in 1918, toen vier man een blaaspartijtje gaven opde kaai vanaf een boot. In 1921 kwam pas de vorming van de huidige vereniging tot stand. "Arnicitia" is thans uitgebreid met een drumband en majorettes.

59. Ret varken was vroeger het "kapitaal" van het huisgezin. In het voorjaar werd een big uigezocht uit een stouw van de biggenboer en van de schamele inkomsten werd meel gekocht en het beest bijgevoerd met eigen geteelde, gekookte poters. In november was het slachtmaand en als de keu onder het mes ging, was het feest. Dan was er weer volop eten! Een van de bekende huisslachters was M. Zoon. Ret varken werd eerst gebrand (later ook met warm water geschroeid) om het haar er af te krijgen. U ziet de heer Zoon hier bezig voor het huis van R. Jelier te Kralingen om het geslachte dier, netjes op schoon stro liggend, in stukken te delen. De varkens wogen soms vijfhonderd pond. Op de plaatjes het varken v66r en ml de slacht. De hammen en de worst werden aan de zolder gehangen en de bakens spek gingen in de spekton. Soms slachtte de heer Zoon met zijn zoons weI tien varkens per dag.

60. Dit is weliswaar een foto uit 1970, maar we menen, dat dit historische kiekje in dit hoek met mag ontbreken. Door het voortschrijden der Deltawerken en de afsluiting van het Haringvliet, ging de haven in 1970 voorgoed dicht, Het laatste motorschip dat de haven moest verlaten was de "WillA" van schipper Pleun Okker. U ziet het hier kort voor het vertrek. Van jongs af, toen Pleun Okker nog bij zijn vader op de tjalk voer, is Dirksland de veilige thuishaven geweest voor de familie Okker. De oude huizen, de pakhuizen, de cafe's langs de haven staan nu te dromen van de tijd van glorierijke dagen. Het laden van de landbouwprodukten (de suikerbieten, de aardappelen, de uien) dat zo'n gezellige drukte gaf, is nu verleden tijd geworden.

61. Wij meenden in dit boek twee schoolfoto's te moeten opnemen. Een van de openbare lagere en een van de christelijke 1agere school. Hiet ziet u k1as drie van de openbare 1agere school in 1927. Van links naar rechts: M. Brooshooft (onderwijzer, later hoofd van deze school), M. Zoon Jzn., L. Knops Mzn., B. Hagens, J. Guldemeester Lzn., H. Okkenburg, P. Both, C. Poortvliet Szn., P. van Bodegom Jzn, L. Bakker, 1. Poortvliet Sdr., A. Robijn Mdr., Joh, Hesselink, C. Brooshooft, D. Stolk, dan twee kinderen van Marien van Ast, Sara Hagens, R. van Putten Rzn., de heer Touw (hoofd der school), J. van Bodegom Jzn., S. Knops Mdr., Clara Hagens, L. Both, dan volgen weer vier kinderen van M. van Ast, op de hoek K. van Putten Rdr. en liggend P. Hesselink, Sj, van Bodegom Jzn, en Fl. Koedam.

62. Dit kiekje is de derde klas van de christelijke school op 28 juni 1907. Bovenste rij van links naar rechts: Adrianus de Ruiter, Dingeman Bal, Cornelis Bechtum (later besteller p.t.t.), Marinus Grootenboer, Piet Kaslander, ArenGroenendijk, Arie v.d, Groef en Aren Bakker (later om gezondheidsredenen naar Zuid-Afrika vertrokken). V66r hen poseren: Johannes Bechtum, Arjaan Groenendijk, Dirk Voskamp, Leen Waasbergen, Jacob v.d, Wekke, Simon Schenk, Gerrit Kaslander en Adriaam v.d, Groef (thans zaak in elektrische artikelen in de Voorstraat). Tweede ri]: Leentje v.d. Wekke, Maartje Ruit, Pietekee v.d, Groef, Jane de Ruiter, Ma van Waasbergen, Francosia van Waasbergen, Jannetje Schenk en Ma Kleinod. Vooraan ziet u: Adriana de Ruiter, Johannis Kaslander, Loon Bakker (zoon van Servaas Bakker), Cor van Waasbergen, Gerritje Grootenboer, Neeltje Bechtum, Betje v.d. Wekke Pdr. en Pietje v.d, Groef (gehuwd met Lugtenburg). Zittend onderwijzer H.J. Jansen.

63. Door de ouderen wordt vaak verteld over "de mesjeu" of .Jiet mesjeutje", de bovenmeester van de christelijke school A. van Oversteeg. De benaming is van het Franse woord monsieur, vertaald: mijnheer. De jongens gaven hem de bijnaam "snorrepikje! "Op de foto ziet u hem links met het personeel van de school. Naast hem staande: W.D. Kaat (ook dirigent van "Excelsior") en de heer H.J. Jansen (vader van het nu overleden schoolhoofd A.A. Jansen). Zittend: Johanna de Groot (later onderwijzeres te Sommelsdijk), Elizabeth Snoek, hoofd van de christelijke kleuterschool (zij gaf handwerkles aan de lagere school; later is zij gehuwd met de heer Baart), Adriana Grootenboer (handwerkles) en Neeltje de Ruiter.

64. Ons geisoleerde eiland had tijdens vorstperiodes grote moeilijkheden. Het veer Middelharnis-Hellevoetsluis was door ijsgang soms dagen gestremd. De levensmiddelenvoorziening kwam daardoor in het gedrang, zoals in 1929. Er is toen door de "Cooperatie" (bakkerij en winkelbedrijf) een vliegtuig gecharterd, dat in de omgeving van Dirksland landde, De vrachtwagen moest de aangevoerde produkten vervoeren, Van links naar rechts: S. Molenaar, D. Gestel, rijksveldwachter Voogd, commies belastingen C. Rijkaart, L. v.d, Wekke, C. van 't Hof, P. de Man, A. Grootenboer, C. Brooshooft, W. van Gelder, D. Poortvliet, C. Zoeteman, J. de Bonte, H. Oversier, een onbekende dame, H. Grootenboer, T. van 't Hof en Annie Zoeterman, Voordat het ziekenhuis er was, werden ernstige zieken per vliegtuig naar Rotterdam vervoerd. Ook met dit vliegtuig ging een zieke retour.

65. Boven: worden tegenwoordig de aardappels machinaal gepoot, verzorgd en ook gerooid, vroeger was alles handwerk. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen en vaak kinder en, werkten tijdens de oogst mee. Staande met gehaakte muts mevrouw KnopsBrooshooft, Zittend: mevrouw Knops-Polder, mevrouw Nieuwland-Knops, het meisje is een logeetje dat meehelpt en ten slotte mevrouw J. Hagens-Knops, Staande rechts: met hoed P. Knops en met pet C. Markus. De hofstede op de achtergrond met bomengroep is van landbouwer C. Punt. Let op de fraaie gehaakte rnuts van mevrouw Knops-Brooshooft.

Op deze foto onder valt te zien hoe vroeger geploegd werd, in dit geval niet door een man maar door een vrouw. Mejuffrouw Lene Kleinod, met wie we op het vorige plaatje al kennis gemaakt hebben, weet de voren keurig recht te trekken met een oude wentelploeg. Samen met haar twee andere zusters Cornelia en Rika (de laatste is overleden) verrichtte zij alle landbouwwerk. (Een andere zuster is directrice geweest van een ziekenhuis te Eindhoven.) Zij waren uitstekend thuis in hun yak; ze hadden de beste paarden op stal en het mooiste stamboekvee. De gezusters Kleinod waren bekende figuren in het dorp en landbouw(st)ers die meetelden!

66. Na eerst te hebben gezien hoe de landbouw met handenarbeid en paardekracht verricht werd, brengen we hier een foto van de mechanisatie. U ziet hier een "dorskas", merk "Lanz", aangedreven door een tractor. De allereerste werden aangedreven door een locomobiel (stoom). Aan de voorkant komen de bossen stro er opgebonden uit. Deze dorskas is van het in 1923 begonnen bedrijfvan A.L. Bakker en A. v.d, Wekke; de laatstgenoemde is naar Amerika vertrokken. Het is uitgegroeid tot een van de grootste loonbedrijven op Flakkee, met de modernste machines. Van links naar rechts: J. van Gulik, A. Knops, P. van Dijk, Louw Knops (thans in Canada). Tijs Markwat, om het hoekje Cor Zoon (die verongelukt is), C. v.d, Wekke (met hoed) en J. van Patten. Op de machine: J.L. Visser, J. Kaslander en A. Polder.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek