Dodewaard in oude ansichten deel 1

Dodewaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.S.M. Tornga
Gemeente
:   Dodewaard
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4237-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dodewaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· P:Liymenburgsche street, DodellJaard

10. De Pluymenburgsestraat heette vroeger "de uitweg achter de Pluyrnenburg", Het huis rechts was de Pluyrnenburg v66r de verbouwing. Burgemeester Duys heeft er in gewoond, maar toen hij stierf in 1910 kwam het huis in handen van R. Fintelman. Deze liet het huis verbouwen en er een cafe in vestigen. Heel vroeger is de Pluymenburg een riddergoed geweest. Rond 1500 woonde er de gevreesde ridder Bernt van Wees. De Pluymenburg stand vroeger met de voorgevel naar de dijk gekeerd. Er bestaat een gravure van 1720 waarop dit huis als boerderij staat afgebeeld.

.'

~ ; ~ ..

~: . ..;?

~-

Postkantoor - Dodex aard.

11. Deze kaart is in 1904 verzonden. We zien het oude postkantoor en de oude Pluymenburg. Op dat ogenblik woonde in de Pluyrnenburg burgemeester Duys en het postkantoor werd sedert 1901 bewoond door posthouder 1. Gerritsen. De foto is vanaf de dijk genomen. In 1968 werd een nieuw postkantoor betrokken.

12. Hien en Dodewaard hadden vroeger samen een school, de dorpsschool. Ze stond dieht bij de Hiense kerk aan de dijk, waar nu de timmerwerkplaats is van de firma Buys. Deze oude open bare school werd geopend in 1837. De school was gebouwd op fundamenten van een nog oudere school op grond van de hervorrnde kerk. In 1882 heeft een verbouwing en uitbreiding p1aats gevonden en in 1952 is een geheel nieuwe school in gebruik genomen aan de Marijkelaan.

13. En hier een groep schoolkinderen van de open bare lagere school. We zien, onder anderen de bovenmeester met zijn dochtertje op de arm, onderwijzer Z. Koldewey (a an de school werkzaam van 1923-1949), monsieur A.J. Klootwijk en z 'n dochter J. Klootwijk, Jannie Hommersom, Lena Merkestein, D. van Doorn, P. Roodbeen, Marti en Mechteltje Schijf, Jans Dohmen, Maartje van Tuyl, Aaltje Hommersorn, Dina van Binsbergen, Nel Roodbeen, Greet van den Berg, Dirk Remmerde en Hendrik Roodbeen.

. .

s

14. Aan het begin van de Kalkestraat staat de ambtswoning van de burgemeester. Jan Ramondt heeft de woning laten bouwen in 1893. De naam Buitenlust staat in de gevel. J. Ramondt vertrok rond 1912 en had het huis toen verkocht aan Wessel Jansen, commissionair in fruit. Later wordt het huis met de zogenaamde ambtsboomgaard door de gemeente gekocht. De opname geeft de toestand weer van omstreeks 1 900.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek