Doesburg in oude ansichten deel 1

Doesburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Zondervan
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3297-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Doesburg, Pl antsoen Lindewal

Links van de Kastanjelaan had men dit uitzicht. De stadswal rechts was - en is - met lindebomen beplant en heet daarom Lindewal. De foto dateert uit circa 1915. Ret huis buiten de wal, het eerste van een lange reeks, was door de directeur van de nieuwe ambachtsschool (die aan de andere kant van de Kastanjelaan was verrezen), de heer Kranenborg, voor zichzelf gebouwd. Men ziet ook de "rustieke" brug, naar een model in aile stadsparken van Nederland to en in gebruik. Aileen heette deze de .Drususbrug", als vele mogelijke en onmogelijke zaken in Doesburg naar Drusus vernoemd, die volgens de volksoverlevering Doesburg in de Romeinse tijd gesticht zou hebben.

13

14

's Zorners zag dit plekje, nu gezien van naast het huis van de heer Kranenborg, er welverzorgd uit. Op deze foto van 1925 kan men het huis van burgemeester Nahuys goed zien.

Ter rechterzijde van de Kastanjelaan zag het er vroeger zo uit. Het stukje stadsgracht is in 1910 gedernpt, de nieuwe arnbachtsschool is rechts achter de bornen gebouwd.

-r~

/f~t

~/ ~/ ~.1"~

~r?;-

15

??

-:

16

Eindelijk zijn we in de stad. De Koepoortstraat was - en is nog steeds - een straat met een deftig karakter. In het eerste huis links woonden tussen 1900 en 1925 achtereenvolgens ds. De Meyere, kantonrechter mr. Van Alphen, notaris Korteweg en de architect Bloemendaal, daarnaast was het kantongerecht - met als vaste bewoners der bovenverdieping de deurwaardersfamilie Van der Stroom -, daarnaast achtereenvolgens gemeenteontvanger Ketjen, de griffier van het kantongerecht mr. Del Baere en vele jaren de fabrikant-wethouder Van Hengel. Achter dit betrekkelijk klein uitziende huis staat een zeer ruim achterhuis.

Dezelfde huizenrij van de andere zijde gezien. De schrijver van deze kaart, dr. D' Ailly, beviel het in 1906 best in Doesburg. Hij heeft in het grote huis als arts, raadslid en later wethouder tot zijn dood gewoond, een zijner zoons zou later 'slands hoofdstad besturen. In het dubbele huis met de dienstbode in de deur is nog altijd de Doesburgse apotheek gevestigd. Toen woonde er al vele jaren apotheker Kroon. Het koetshuis van dr. D'Ailly is tegenwoordig een garage, zijn huis is nog steeds dokterswoning en het straatbeeld van deze rij huizen is verder niet veranderd.

17

eX oepoorlstraai, 'J)oes6urg.

A 3-40 Li<lhtdr. J. II!. $c.lat.k&.lftp, 8101m1oot.

18

Deze Op een warme junidag genomen kiek geeft een goed beeld van de stilte, die op zomerochtenden in een woonstraat heerste. Ret grote huis rechts op de hoek van de Hoogstraat bewoonde de bierbrouwer Neeb, die achter zijn bedrijf, later bottelarij met ijsfabriekje, had Jiggen. Daarnaast had notaris Voorhorst als eigenaar, nadat zijn huurder ds. Looijen was vertrokken, in het jaar 1905 de fraaie laat-gotische voorgevellaten vervangen door een naar de nieuwe mode. In het huis woonden voortaan enkele generaties rijksontvangers, opgevolgd door de Ned. Middenstandsbank. Maar zelfs de stoeppalen staan er nog, evenals het hek even verder voor de dokterswoning.

Deze prentbriefkaart, die in meer uitvoeringen, gekleurd en ongekleurd bestaat, was erg geliefd bij het garnizoen, dat meer dan 300 jaar in de stad lag, en ongetwijfeld vaak is nageoogd door de bewoonsters van het meest rechtse huis, de deftige meisjeskostschool van de dames Spit. In 1907 kwam daar de kassiersfirma van de heer Ketjen, de fa. Schattenkerk & Co. Op de andere hoek van de Heilige Geeststeeg woonde bakker Overmaat, daarnaast de wijnkoper Baerken in het huis dat zijn voorouders 350 jaar eerder geerfd hadden, daarnaast in het huis met de lagere gevel zijn broer. Het opvolgende huis met de lijstgevel was een huurhuis der beide broers en herbergde afwisselende bewoners, onder andere een notariskantoor. Thans zetelt er de Middenstandsbank.

---- -

_.

20

Dit mooie stadsgezicht is ook nu nog ongeschonden. Achter de beide treurbeuken midden op de foto, tegenwoordig heel wat groter, lag het deftige pension van de weduwe Koobs, waar ongetrouwde leden van de rechterlijke macht woonden en ook officieren, onder andere de latere minister Dijxhoorn. Haar buurman was de militaire kleermaker Braam. In het herenhuis geheel rechts was een eeuw lang een notariskantoor gevestigd, het Iaatst, tot 1910, de heren Van der Boon en Voorhorst. Het kleine huisje bevatte het kantoor. N a 1915 werd het bewoond door stadsgeneesheer dr. Brand. Daarnaast woonde onder andere ds. Stork voor zijn vertrek naar Didarn, opgevolgd door stadsbeiaardier Moossdorff.

Doesourg

Koepoortstraat

Drukte bij het tramstation in 1905. De Geldersche Tramweg Maatschappij had sedert I juli 1881 door Doesburg een trambaan. De locomotief is een van de eerste zes, die ongenummerd waren. Ze hadden wei een naambordje, dit is waarschijnlijk de "Drempt".

21

--

Het tramstation "Hof Gelria" ten voeten uit, omstreeks hetzelfde jaar. Achtereenvolgens hielden daar de heren Schuytemaker, Hupkes en Van Zadelhoff hotel en gaven tevens gelegenheid voor toneel- en muziekavonden in hun feestzaal achter dit gebouw gelegen. De societeit was de burgersocieteit, die thans niet meer bestaat, met als leden de plaatselijke middenstand. Het gehele gebouw, tegenwoordig fraai gerestaureerd, is nu een deel van het gemeentehuis, maar de naam Hof Gelria staat nog op een uithangbord.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek