Doesburg in oude ansichten deel 1

Doesburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Zondervan
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3297-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Naast Hof Gelria ligt het oude stadhuis sedert vele eeuwen. De gemeenteraad wilde in de dertiger jaren van deze eeuw het gebouw laten afbreken en op dezelfde plaats een nieuw gemeentehuis laten zetten. Monumentenzorg kreeg gedaan, dat de pleisterlaag, die in 1828 was aangebracht, er afgebikt werd. Toen kwam het oude huis onder de pleister vandaan, en werd voor ongeveer f 80.000 - in de crisistijd door de gemeenteraadsJeden een ongehoord bedrag genoemd gerestaureerd en in juni 1940 opgeleverd. Het behoort tot de oudste nog bestaande raadhuizen van ons land. Zeker zes eeuwen lang vergadert het stadsbestuur op dezelfde plaats! De foto is van 1910.

Stadhuis - Doesburg.

Gemeenlehuis en Sociereit .de Harmonie" - Doesburg.

24

Tegenover het gemeentehuis staat nog steeds de herensocieteit De Harmonie, maar de veranda is verdwenen. Aan dezelfde zijde is het hoogste gebouw het politiebureau. Achter ziet men een stukje van de overdekte vismarkt en de huizen van de Roggestraat.

De leden van de societeit "De Harmonie" in de winter 1912-' 13. De heer met de loshangende pelsjas is burgemeester Cats, naast hem in rijbroek zijn sportieve collega van Angerlo, de heer Arriens en tussen hen in op de tweede rij de oliefabrikant en wethouder Van Hengel. Verder staan op de eerste rij naar rechts naast burgemeester Cats postdirecteur Dronkers, chef van de gemeentesecretarie Callenfels, griffier kantongerechtjonkheer Van Asch van Wijck, gemeenteontvanger Van den Berg, schoolhoofd Walch en dejonge luitenant Van Idsinga. Op de tweede rij naast de derde pilaar wethouder dr. D'Ailly, de ,jonge" Van Hengel, notaris Voorhorst en de militaire arts Van der Heyden. Geheel rechts de societeitskastelein Maters.

25

Kerkstraat Doesburg.

26

Naast "De Harmonie" staat het sigarenmagazijn, dat er ook nog altijd is, al worden er geen manufacturen (zie het rechter raam) meer verkocht. We kijken de Kerkstraat in, de weg kon gemakkelijk in beslag genomen worden door de installatie om beerputten te ledigen, die de gemeente sedert 1895 bezat, de zgn.latrinewagen. De mooie bomen werden in 1913 gekapt; van de toen nieuw gepJante is er slechts een over.

Op deze foto van 1905 zijn de winkelhuizen beter te onderscheiden. In het tweede huis van links had de vernisfabrikant Stein zijn winkel, daarnaast de heer Bier, van fietsen overgegaan op horloges en opgevolgd door de familie Hofs, dan volgde kapper De Jonge, vervolgens de ingang van de concertzaal en dan het pand, waarin de familie Van Raaij anderhalve eeuw een bakkerij had. In 1911 is dat pand verbouwd tot meubelmagazijn van Hagenberg.

27

': (/ ".,. "

~",r

Kerkstraat

28

Een eindje verder hadden we, bij het huis met de erker te beginnen, de suikerbakker Heintzberger, fabrikant van "Doesburgse balletjes", helaas niet meer bestaand en daarnaast de boekwinkel van Becking, die ook een halve eeuw een plaatselijke krant uitgaf, Het grate huis was van wijnkoper Teubner en dan kwam de galanteriewinkel van Mulder, opgevolgd door zijn schoonzoon Berger. Hier is tegenwoordig een damesmodezaak.

We vervolgen onze wandeling op deze foto van 1900 verder. Het woonhuis links bestaat niet meer, onder het scherm lag de hoedenwinkel van mevrouw Dusseldorp, wier man bij het onderwijs was en daarnaast woonde de deftige drogist in ruste Wilmerink, wiens jongere firmant Beker in het naastgelegen pand, vier ramen breed, de voorname drogisterij dreef.

29

""',t ?.??? 1'; ?? J .??? ~ ??

oJ ._ .fIo ?? j" ~ ?? :. ???????? 40:

We bezien nu de Kerkstraat van de tegenovergestelde richting, steeds ornstreeks 1900. In het tweede huis rechts had zojuist de cornestibleswinkelier en koffiebrander Starn (ook in de raad en bij de schutterij druk bezig) zijn zaak overgebracht, van het huis er recht tegenover met de hoge winkelpui. Hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Brus, en de zaak bestaat nog. Daarnaast begon de schoenwinkelier Hogenkarnp ornstreeks 1905 zijn bedrijf, ook nog steeds ter plaatse. Links onder het balcon de goud- en zilversrnidszaak van Dellernijn, daarnaast de banketbakker Coops, de koperslager Kreb-

30 bers en de pas opgerichte boekhandel van Germs, die ook nog bestaat.

De Kerkstraat wordt gekruist door de Kloosterstraat (links) - Boekholtstraat (rechts). Midden op de kaart ontdekken we in 1900 de Kleine Bazar van Staarink, thans op een andere plaats tot een groot bedrijfuitgegroeid. Links ervan de Kloosterkazerne, daarachter de katholieke kerk.

31

Kloosteran-aa e met R. C. Kerk

De katholieke kerk met ingang van de kazerne, omstreeks 1920. De diensbode was huishoudster bij pastoor Kolkman, die naast zijn kerk woonde (niet te zien) met een verrukkelijke tuin achter zijn pastorie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek