Doesburg in oude ansichten deel 1

Doesburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Zondervan
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3297-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

_ r arkt en Kerkstraae

DOE BL"RG

Weer terug naar de Kerkstraat, nu omstreeks 1915. De monnmentale lantaren was door de vereniging "Doesburg en Oranje" opgerieht ter herdenking der onafhankelijkheidsfeesten van 1913, en de Doesburgse smid G. ten Hulzen had zijn best gedaan op het handsmeedwerk. Enkele jaren geleden zijn de resten gesloopt. Tussen de beide uithangende sehermen had de mosterdfabrikant Burgers zijn bedrijf, dan volgde naar reehts bloemist Rutgers. Het grote huis waar tot 1905 griftier jonkheer Feith nog woonde, was al verbouwd tot de zaak van Ten Hulzen, die in de tuin zijn .Drusus'r-fietsen bouwde, en vervolgens kwamen de panden van kleermakerij Winterink.

33

/ DOESBUNG ~ARKT.

De heer Staarink, hierboven al ontmoet, bracht in 1905 zijn zaak-hierheen, die er nog steeds is. Deze

34 foto is van 1925.

De kerktoren, sieraad en glorie van Doesburg, was in 1908 gerestaureerd. De consistoriekamer, het gebouwtje aan de kerk naast het onmisbare straatmeubel, kreeg in 1925 zijn beurt.

36

Aan het einde der Kerkstraat splitst zich de weg in tweeen, Wij gaan links de Meipoortstraat in, ook in 1900, zoals al in de voorgaande eeuwen, een voorname winkelstraat. Het grote pand links was van de heer Langeler, naast hem de ijzerzaak van Breukink, daarnaast de kleermakerij van Scheffer. Rechts op de hoek de boekhandelaar d'Herripon met in hetzelfde huis het proeflokaal van Jansen, daarnaast de zadelmaker Ter Steeg en de tabaksfabrikant (pruimtabak!) Van der Meulen. Beide laatste zaken bestaan nog steeds met hetzelfde bedrijf. Op de achtergrond markeert het lage huis met de openstaande blinden de ingang van de Zandbergstraat. Schoenmaker Bossenbroek woonde er.

'[ .jp r,ยท~ .

'to .??

De fotograaf stond voor de ingang van de Zandbergstraat, maar het straatbee1d is sedert 1900 genee1 veranderd, wat de rechter straatwand aangaat. Aileen het meest rechtse huis is er nog, de meubelhandelaar Revelman woonde er. Daarnaast tot de bocht is nu de garage Van der Kolk, maar de knecht van bakker Elizen staat hier nog op de stoep. De linkerkant vertoont van links naar rechts de oude bakkerij der familie Dullemond, dan twee huizen die een vlottende bevolking hadden, dan kwarn de handel in manufacturen van mevrouw Vossers en daarnaast de oude schrijnwerkerij van Schepers en vervolgens woonde tot 1920 kleermaker Buiting in het lage huis, dat sedertdien is vervangen. Het rijzige huis achteraan werd bewoond door havenmeester Meinders. In het huis daarvoor is a1 sedert 1913 de zaak van Verlaan, in levensmidde1en, gevestigd.

37

38

In 1908 werd in vele plaatsen van ons land herdacht, dat het tien jaar geleden was, dat koningin Wilhelmina de troon had bestegen. De bocht van de Meipoortstraat zag er toen mooi versierd uit. De foto, die als briefkaart met poststempel 12 september 1908 is verzonden, geeft er een beeld van.

Zonder deze versiering werd de straat enkele jaren later op hetzelfde punt gefotografeerd. Let eens op de twee "stoepen", die vlak bij het huis was van de eigenaar zelf, daarvoor lag die van de gemeente. Veilig was het zeker, hoewel het verkeer in onze ogen maar heel mager was. Geheel rechts de bakkerij van Bruens, later Hoogers, daarnaast de stal van de overkant, het koffiehuis "de Arend" van Remmelink. De drie gevels, waarvan de middelste een trapgevel is aan de rechterkant liggende, zijn de panden van de rijtuigfabriek van Donderwinkel, die nog voortbestaat als groot garagebedrijf. In het huis daar links van woonde een tiental jaren de heer Lichtenvoort Cats als rentmeester van het Gasthuis. Naast de Arend woonde slager Van Bingen.

39

/I

.,;. ~~ ,." ~ ..?.? ....., ~ .. -

... '" , /.., , ~".." ,. ..

.?. .

Lopen we de Meipoortstraat ten einde, dan ligt aan onze linkerhand de ingang van de algernene begraafplaats, in 1830 op een afgegraven bastion der vesting aangelegd. De kaart spreekt van "Protestantse" en inderdaad hebben roorns-katholieken enjoden hun eigen begraafplaatsen. De bornen van deze kaart zijn lang nog niet aIle verdwenen sedert 1900, uit welkjaar de opname dateert.

40

De Kraakse laan zag er in 1915 nog uit als een "allee", zoals het onderschrift zegt. De ingang links naar de Loddero is nauwe1ijks te herkennen, rechts staat een huisje dat nu is verdwenen, op deze p1aats ongeveer staat nu het Groene Kruisgebouw. Maar van de bornen, die doorliepen tot de grens der gemeente, staat er gegarandeerd niet een rneer, en voor nieuwe is geen plaats ...

41

42

Aan het eind van de Kraakse Iaan kruiste deze de vestingwal, tevens de gemeentegrens. Hoewel in de dertiger jaren een ernstige aansiag op deze wallen in het voornemen lag - de gemeente wilde ze als werkverschaffing laten afgraven - is door een nationale campagne van de vereniging "Menno van Coehoorn" dit onheil afgewend. WeI is sedertdien deze uitgang vergraven en de weg rechtdoorgetrokken naar de Drempter dijk, waarvan de bomen op de achtergrond te zien zijn. Ook hier zijn thans grote veranderingen door een nieuwe wegkruising, zodat er geen boom meer staat: het is heus wat eentonig ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek