Doesburg in oude ansichten deel 1

Doesburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Zondervan
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3297-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

: ."3

:~

In 1920 had de woningbouwvereniging St-Joseph op een stuk grond "ver" van de stad, tegen de wal aan haar eerste grote project klaar gekregen, nl. de Wilhelminastraat en omgeving. Een dee! van de Kraakse laan was toen al geveld, zoals deze afbeelding laat zien. Het oude huis rechts was de eeuwenoude herberg "De Kraak", toen al op haar laatste ben en. Omstreeks 1960 zijn de resten van het huis verbouwd tot de zelfbedieningszaak van Derksen. Ertegenover lag de pottenbakkerij van Welling; toen in 1969 het bedrijf werd gestaakt en de schoorsteen afgebroken had deze anderhalve eeuw gerookt. Pas na 1945 heeft de bebouwing zich tot een flinke stadswijk aan weerszijden van de .Jaan" uitgebreid.

43

44

Terug naar de stad, naar het kruispunt Kerkstraat-Meipoortstraat-Ooipoortstraat. We staan aan het begin van deze laatste straat, rechts om de hoek is de Meipoortstraat. Erg veel is er sedert 1905 niet veranderd: op de hoek het kledingmagazijn, toen van de heer Cohen, daarnaast oefent de familie Stronkman sedert ongeveer 1810 haar cafebedrijf uit. Rechts op de stoeprand zien we een oude stadspomp.

De pomp van het vorige plaatje zien we vlak voor ons. De bakkersknecht staat voor een eeuwenoude bakkerij, in 1900 was die al meer dan honderd jaar in het bezit van de familie Labots. De eerste winkel aan de rechterkant was die van de ijzerhandelaar Ubbink, daarnaast woonde de zadelmaker Clemens, lang wethouder (let op de paardekoppen aan de onderpui). Daar tegenover de ingang van de Helmigsteeg, op de hoek het cafe "De Bonte Os" van Hamer, thans bejaardensocieteit. Het uithangbord is onlangs weer herplaatst.

45

Doesburg.

Ooypoortstraat

46

Midden in de Ooipoortstraat vinden we de gereformeerde kerk, links op de afbeelding. Daarnaast woonde vele jaren de dierenarts Rutgers, zijn buurman was bijna even lang smid Buiting. De gereforrneerde dorninee woonde schuin over zijn kerk in het linker van de beide lichtgepleisterde huizen.

Aan het eind van de Ooipoortstraat had de gemeente op het bolwerk in 1866 een ruime kazerne voor een bataljon infanterie laten bouwen, om het garnizoen, dat dreigde verplaatst te worden in de stad te houden. Het typisch negentiende-eeuwse gebouw (let op de hoeken van het voorgebouw en op de daklijsten) onder architectuur van een rijksbouwmeester gebouwd, was niet zonder charme. Het is opgeblazen in 1945 door de wegtrekkende Duitsers. De steen met het stadswapen boven de poort en de "eerste steen" van 16 juli 1866 zijn nog bewaard gebleven. Op het plein, de "appeIplaats" hadden, tot steeds hernieuwde vreugde van de jongelui, de dagelijkse appels en de veel minder vaak voorkomende parades plaats.

47

- Doesburg.

48

De kazerne van terzijde op het afgegraven bastion. De foto dateert van omstreeks 1910, de stadsgracht loopt Iangs de kazerne. Ze heette, met instemming van koning Willen III, naar prins Maurits, die in 1606 van de oude bemuurde vesting Doesburg een toen heel moderne had Iaten maken met aarden wallen en bastions. Op een dezer is het gebouw neergezet.

7Joesburg. 3andbergsfraaf.ยท

Tegenover de kazerne splitste zich van de Ooipoortstraat de Zandbergstraat af. Deze werd door de "werkende stand" bewoond, doch wegens de grote tuinen woonden er ook mensen die hun brood verdienden met het kweken van groente of bloemen. Links zijn de achtertuinen van de Ooipoortstraat. Van dit straatbeeld is weinig meer over, de huisjes zijn gedoemd te verdwijnen in het nieuwe saneringsplan.

49

50

Op deze atbeelding van 1903 ziet het er buiten de Ooipoort nog heel landelijk uit. Links, achter .Klompertie en zijn wijfje" op weg naar de woensdagse rnarkt, ligt het schipperscafeetje "Het Loodsje", dat er 150 jaar eerder a1 stond, en rechts zien we de Molenkolk, die hier a1 uitgebreid is tot een k1eine haven. Helemaa1 achter op de foto zien we het begin der ijzergieterij,jarenlang Doesburg's grootste bedrijf. De situatie is onherkenbaar veranderd, het water links is gedempt enjarenlang was er een woonwagenkamp. Ook "Het Loodsje" is a1lang verdwenen.

Ui!~a" H. "erro.s. Dcesbcro. ho ens

Ooipoorrdijk , DOE~B"LIW.

Naar de stad toe gezien kon men in 1903 de bomen van de stadswal zien verrijzen. De tweede (of derde) generatie bomen is gelukkig nog grotendeels aanwezig. Het grote dak links is het dak van de watermolen, waar in de gloriedagen graan werd gemalen, doch ook eikenschors ten behoeve van een grote looierij, die in de negentiende eeuw en eerder bestond. Voor de molen ligt het kantoor van een expediteur, want vervoer te water was voor de komst van de vrachtauto in ons land heel belangrijk. Al deze gebouwen zijn nu verdwenen.

51

Uitga,e H. S l. Bet'i,g. No. 8238 Ophaalbrug ann de Ooipoort. DOESB -BG.

~-.~.

De brug over de Oude IJsseJ in de Ooipoortdijk met rechts de brugwachterswoning. En er achter ligt de "hut", de directeur heeft dat op deze eigenhandig geschreven kaart trots aangegeven, ook in het onderschrift. De ijzergieterij is van 1890-1920 herhaaJde1ijk uitgebreid, thans staat er een heel ander complex, waarvan enkele resten van de vroegere gebouwen te herkennen zijn. De Ooipoortdijk heet nu, naar de stichter van dit grote bedrijf, de Barend Ubbinkweg. De monding van de Oude IJssel, tot

52 scheepvaartkanaal vergraven, is verlegd, maar de brugwachterswoning staat er nog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek