Doesburg in oude ansichten deel 1

Doesburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Zondervan
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3297-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~

J

~ .?? _.' ?. l;

Doesbu.rg.

J{aven.

t:lt~. A. Benschop. Amhem.

Op onze schreden terugkerend naar de stad zien we op deze afbeelding van circa 1900 de haven beter, al vele jaren verleden tijd, Op de achtergrond verschillende havenkantoortjes. Tegenwoordig is de haven wat kleiner en staan er andere opstallen, maar de stadskerk op de achtergrond is er in volle glorie, de verlaten katholieke kerk en het grote gebouw daarnaast, het arsenaal, zien er weinig beter nit dan een ruine.

53

Veerpoortstraat - Doesburg.

In het begin van het jaar 1908 werd de torenspits voorzien van een nieuwe bekroning en aan de torenromp werd de laatste hand gelegd. De Veerpoortstraat echter, in vroeger eeuwen door gegoeden bewoond, werd langzamerhand door dezen verlaten en de huizen kregen een andere bestemming. Het derde huis van links was het koffiehuis van de .Volksbond tegen Drankmisbruik", het vierde ontvangkantoor der Rijksbelastingen.

In de andere richting gezien, omstreeks 1904, vinden we geheellinks de bakkersknecht van de bakkerij van Van Til, het derde huis was toen Tehuis voor Militairen, het kapitale herenhuis met zijn koetshuis daarnaast, in de negentiende eeuw nog de voorname jongenskostschool van de heer Mans, kwam toen in handen van de Ned. Herv. Kerk, die de kamers voor diverse activiteiten gebruikte en haar koster daar liet wonen. In het laatste huis woonde kantonrechter Van Alphen; kort na zijn vertrek naar een ander huis in 1902 is het afgebroken.

])oesburg.

8roet uii 'Doesburg.

A 3410 ?? lttd' J ?? 3 ???. ~1 ???.??????? "' ?? t ????

56

Linksafslaand aan het eind van de Veerpoortstraat zijn we in de Koetsveldstraat, waarvan dit zonnige kiekje in 1905 een beeld geeft. Linksaf gaat de Waterstraat, achteraan zien we in de Heilige Geeststeeg. De huizen op de voorgrond zijn thans afgebroken of zullen verdwijnen, De gehele buurt zal sterk veranderen, al is het beloop der straten niet gewijzigd.

(gezic~1 van j)eesburg In vegelvluc~l.

We zijn nu zo vaak om de toren gedraaid dat het tijd wordt er eens op te klimmen en van het uitzicht te genieten. In 1900 deed de fotograaf het ook, en we zien voor ons de Gasthuisstraat met Gasthuiskerk, daarachter naar links de Paardemarkt, naar rechts de Bergstraat. Het grote gebouw geheel rechts is het oude weeshuis, dat in 1900 allange jaren werd gebruikt als concert- en schouwburgzaal. Later werd het bioscoop, tot in onze dagen,

57

58

De Gasthuisstraat was ook een deftige straat. Links zien we de stadswaag, na de laatste oorlog waarlijk als een betoverde prinses onder de pleisterlaag vandaan gehaald. In het grote huis uiterst rechts, dat door burgemeester baron van Pallandt omstreeks de helft van de negentiende eeuw was gezet, woonde omstreeks deze tijd de stads- en garnizoenscommandant baron Mulert, in het hoogste huis (vierde van rechts) notaris Van Hanswijk Pennink, opgevolgd door de aartsverzamelaar notaris Ramspek.

Als alle oude stadjes in Nederland kende Doesburg in J 915 nog geen riolering. Behalve de privaten loosde alle afvalwater uit de huizen - waswater, kookwater op de brede en diepe goten, die op enige hoofdgoten uitkwamen, deels ondergronds, en als een klein beekje door de stadswal heen tenslotte in de stadsgracht uitkwamen. Daarom stond ook in de droge zomertijd de stadsgoot nooit leeg, zoals op deze foto goed te zien is. De ouderen herinneren zich nog weI het bijbehorende gegons van vliegen en muggen in een stille en warme straat... Links een rij huizen van de firma Van 't Haaff, nu al meer dan 200 jaren geleden gesticht, al is aileen de handel in gedistilleerd nog overgebleven.

60

Nog eens dezelfde straat van de andere kant gezien. Het grote huis geheellinks is sedert 1875 postkantoor. Het derde huis van links was net nieuw, in 1904 liet de fietsenmaker Bier een huis naar de alIernieuwste mode zetten, in Jugendstil. De aardige pui is er nog steeds, nagenoeg onveranderd, en er worden nog altijd fietsen verkocht. Het huis geheel rechts met hoge deur en raam herbergde de tekenschool van de vereniging .Jndustrie'' en is later door woningen van het Gasthuis vervangen.

Op de hoek van Gasthuisstraat en Paardemarkt staat aI vele eeuwen het Gasthuis. Sedert honderden jaren wonen er oude mensen, echtparen of alleenstaanden, en ook thans ziet het pleintje er nog zo uit, aI zijn en worden de huisjes steeds aangepast aan mod erne opvattingen van hygiene.

61

eoesburg. oasthuisstraat.

De fotograaf stond hier in het straatje, dat "Kleine Wal" heet. Rechts het torentje van de Gasthuiskapel. De bestrating van ve1dkeien, van .Jcinderhoofdjes" is er niet meer, en de kapel, de lutherse kerk, heeft zijn pleisterlaag verloren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek