Doesburg in oude ansichten deel 1

Doesburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Zondervan
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3297-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Gashuiskapel en de ingang van het Gasthuis zien we links op de foto. Toen deze gemaakt werd, omstreeks 1900, was vlakbij nog een school. In de linkerhelft van de beide herenhuizen daarachter woonde van 1914- I 918 de Doesburgse garnizoenscommandant overste Schonstedt; naast hem meer dan vijfentwintig jaar de drukkerspatroon Germs. Het oude huis daarnaast is bijna vijftig jaar geleden afgebroken.

63

64

De Bergstraat heeft een eeuwenoude naam, al kan men zien dat deze berg naar vaderlandse zede niet hoog is. De fotograaf stond ongeveer onder aan de helling. De Gasthuiskerk op de achtergrond, het hoge gebouw in de linker straatwand met de versierde ramen was een der stadsscho1en, thans tot woningen verbouwd. De huizen geheel1inks zijn in de 1aatste oorlog verdwenen en ook rechts is een gat in de straatwand gekomen, Deze foto is van 1920, op de voorgrond kan men een goot of riool dwars door de straat bespeuren, gedekt met eiken p1anken.

Lindewal - Doesburg.

Tot slot van onze wandeling gaan we langs de stadswallen. We beginnen dan op de hoek van de Koepoortstraat, zoals op deze foto van 1915 is aangegeven. De binnenste rij linden is wegens bet verkeer opgeruimd. Recbts met de beide topgeveltjes de vernisfabriek van Stein, in 1881 klein begonnen, maar herhaaldelijk uitgebreid, waaraan steeds door een jaarsteentje uitdrukking werd gegeven. Er zitten er een stuk of vijf in de voorgevel. Links acbter de bomen bet buis van de directeur der Ambacbtsschool, de beer Kranenborg. Zijn zoon verzond deze kaart, vandaar bet pijltje.

65

Ronde Sank -

Phototypie en Uitgavc "all H. Germ, Doesburg.

66

Waar de Lindewal naar rechts ombuigt, stond op de buitenhoek de Ronde Bank. Overdag zat er de oudere generatie van het uitzicht op de Llssel over de Rensenweide te genieten, en 'savonds een veel jongere, zodat talloze oude Doesburgers warme herinneringen aan deze plaats meedragen. Ondanks de ijskelder, die daaronder in het oude muurwerk van het bastion bestond, en die diende voor de bierbrouwerij van Neeb. In de dertiger jaren is daar alles gesloopt, en zijn er aan de buitenzijde van de wal huizen voor in de plaats gekomen.

Gezicht op Doesburg.

De lui tenant August J. Valewink uit Amersfoort Jag van 1902-1904 in gamizoen in Doesburg. Hij was een goed fotograaf, en verschillende van zijn foto's bestaan als prentbriefkaart. Deze is van de Ronde Bank genomen, zag men in 1903 stadinwaarts, dan had men bovenstaand beeld. De huizen liggen nog altijd aan de Nieuwstraat, het heel brede was al van de familie Vervoort, die het ook nu nog bezit. En het paadje door de moestuintjes heette als tegenwoordig het Putpad. AIleen staan nu aan de binnenzijde van de wal en langs het Putpad huizen.

67

Doesburg

PI.ntso.n,

68

Van de andere zijde bekeken had men dit uitzicht. Op de open plaats achter de hoge bomen rechts staat nu de grate stadsschool, waarin de beide vroegere openbare scholen verenigd werden, om in onze dagen weer gescheiden te worden door de bouw van de nieuwste openbare school in een stadsuitbreiding. De muziektent, die na de oorlog was herbouwd, is er niet rneer, onze tijd luistert niet meer naar openluchtconcerten.

Looierswal

DO~ B"TRG

Voorbij de Meipoort slingerde zich de Looierswallangs tuinen en overtuinen naar de Ooipoort. Aan de gracht lagen in de negentiende eeuw en eerder grote looierijen, die ongetwijfeld enige geuren verspreid zullen hebben. De huidige tijd probeert wei alles strak te trekken, zodat de voortuintjes bijna verdwenen zijn, en rechts op de foto de overtuinen ook vervangen zijn door een rij huizen. Daar zijn nog wei voortuintjes, zodat aile groen nog niet verdwenen is op de tegenwoordige Rooseveltsingel.

69

JJocsburg. Kempenaat's qrachf.

Voorbij de Ooipoort kregen we de Kempermansgracht. De hoge bomen zijn vervangen door een nieuwe generatie, die zich nog in de gracht spiegelt, want hier was zonder demping geen plaats voor huizen. Het wat donkerder bosje midden op de foto gaf de ingang van de oude joodse begraafplaats aan, die toen ook al gesloten was, maar die pas geheel opgeruimd is na 1945. Toen zijn de mooie bomen en de aardige stenen bank, die daartussen stond, weggeruimd, want links daarvan staan nu de gebouwen van het R.K. vervolgonderwijs, en ook tussen het oude herenhuis en de school zijn verschil-

70 lende nieuwe huizen gezet. Ook aan de grachtzijde is een enkel huis gebouwd.

Kernpermans GrClcht. Doesburg.

Naar de zijde van de rivier ging men vroeger over een smalle weg, die de stadsgracht van de IJssel scheid de en met een vestingsterm Contre-Escarpe genaamd. De gracht zelf diende de Doesburgers tot ijsbaan. Midden op de foto vinden we de thans verdwenen oude schippersherberg en op deze atbeelding is al een aarzelend begin van het industrieterrein te zien, nl. de graanhandel van Gerritsen. Deze foto van 1915 toont rechts de wasserij "IJselstroom" van de familie Barink in vol bedrijf. Spoedig zou schoonzoon Janssen daar opvolgen, raadslid en fotografisch chroniqueur van Doesburg, in zijn tijd een bekend stadsgenoot.

71

Photo ypie H. Germs - Doesburg.

Gezicht o. d. Ilsel.

72

We zien hier het prille begin van de Hanzeweg en de beide mens en die met hun karretje deze verbinding hebben gemaakt. Op de achtergrond de "hut", zoals een rechtgeaard Doesburger de ijzergieterij nog altijd noemt en rechts daarvan op de achtergrond de bomen van het landgoed Wielbergen in Angerlo. Aan het open stuk weg zou de Geldersche Tramwegmaatschappij in de komende twintig jaar haar gebouwen van het overslagbedrijf neerzetten, nadat er een tramspoor langs de gehele ContreEscarpe was gelegd, en kwamen er havenkantoor en rijdende kraan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek